Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

Thứ Hai, 19/09/2016, 16:15 [GMT+7]
    Hỏi: Luật trưng cầu ý dân quy định như thế nào về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri?
 
    Trả lời: Điều 28 Luật trưng cầu ý dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25-11-2015, có hiệu lực ngày 01-7-2016 quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri như sau:
 
Một Hội nghị đối thoại với công dân của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Một Hội nghị đối thoại với công dân của UBND tỉnh Hà Tĩnh
    Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
 
    Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Thanh An
(Theo Luật trưng cầu ý dân)
;
.