Những khó khăn trong phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Thứ Sáu, 05/08/2016, 17:06 [GMT+7]
    Hỏi: Xin quý cơ quan cho biết phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay có những khó khăn gì?
 
    Trả lời: Về vấn đề quý vị hỏi, chúng tôi xin trả lời:
 
    Những khó khăn trong phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay có thể được khái quát như sau:
 
    - Trong xã hội vẫn tiếp tục tồn tại và xuất hiện những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm tham nhũng, trong đó có tham nhũng có yếu tố nước ngoài.
 
    - Đối tượng phạm tội trong các vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài thường là người có chức vụ, quyền hạn hoặc người nước ngoài, do vậy gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, buộc các cơ quan chức năng khi tiến hành phải cân nhắc kỹ lưỡng không chỉ yêu cầu pháp luật mà cả yêu cầu chính trị, đối ngoại của đất nước.
 
    - Tham nhũng có yếu tố nước ngoài mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Do đó, cơ sở pháp lý cũng như các quy định pháp luật cụ thể chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài hiện nay rất thiếu. Các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự chống tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng giữa Việt Nam với các quốc gia liên quan hầu như chưa có, dẫn đến lúng túng khi xử lý tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài xảy ra tại Việt Nam.
Thu Hà 
(Theo Tài liệu hỏi - đáp về PCTN)
;
.