Một số phương thức, thủ đoạn chủ yếu của tội phạm tham nhũng ở Việt Nam có yếu tố nước ngoài

Thứ Sáu, 05/08/2016, 08:41 [GMT+7]
    Hỏi: Tội phạm tham nhũng ở Việt Nam có yếu tố nước ngoài gồm những phương thức, thủ đoạn chủ yếu nào?
 
    Trả lời: Vấn đề quý vị hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
 
    Từ thực tiễn các vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài thời gian qua cho thấy một số phương thức, thủ đoạn thường sử dụng của các đối tượng phạm tội là:
 
    - Đối tượng người nước ngoài trực tiếp đưa tiền cho người Việt Nam, hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án, có được các điều khoản có lợi trong quá trình thực hiện dự án và thanh toán hợp đồng.
 
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh lĩnh án tù vì nhận hối lộ của công ty nước ngoài
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh lĩnh án tù vì nhận hối lộ của công ty nước ngoài
    - Thông đồng với đối tác nước ngoài nâng khống giá trị gói thầu trong thực hiện hợp đồng thương mại để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
 
    - Câu kết thông thầu, tạo điều kiện cho đối tác nước ngoài trúng thầu dự án để đổi lại các giá trị vật chất khác (vay vốn, hưởng hoa hồng) gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.
 
    - Làm giả hợp đồng để rút ruột tiền dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA nhằm chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
 
    - Móc ngoặc với nhà thầu nước ngoài lập chứng từ khống chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
 
    - Lợi dụng hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng, thông đồng với đối tác nước ngoài chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Thu Hà 
(Theo Tài liệu hỏi - đáp về PCTN)
;
.