Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Chủ Nhật, 26/06/2016, 08:31 [GMT+7]
    Hỏi: Xin quý cơ quan cho biết, Bộ luật tố tụng hình sự quy định trong những trường hợp như thế nào thì trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung?
 
    Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời:
 
    Điều 245 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01-7-2016) quy định như sau:
 
    1. Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp: a) Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được; b) Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác; c) Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can; d) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
 
    2. Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung phải ghi rõ vấn đề cần điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này.
 
Một Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác hình sự với 11 điểm cầu cấp huyện, thành phố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang
Một Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác hình sự với 11 điểm cầu cấp huyện, thành phố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang
    3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Viện kiểm sát; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
 
    Kết thúc điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung. Bản kết luận điều tra bổ sung phải ghi rõ kết quả điều tra bổ sung, quan điểm giải quyết vụ án. Nếu kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra trước đó thì Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra mới thay thế.
 
    Việc chuyển hồ sơ vụ án kèm theo kết luận điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát; việc giao, nhận, gửi thông báo kết quả điều tra bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 232 và Điều 238 của Bộ luật này.
Thu Hà
;
.