Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Thứ Sáu, 10/06/2016, 18:14 [GMT+7]
    Hỏi: Xin quý cơ quan cho biết, việc sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào?
 
    Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời:
 
    Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01-7-2016) quy định như sau:
 
    1. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ được sử dụng vào việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án phải tiêu hủy kịp thời.
    Nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được vào mục đích khác.
 
    2. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án.
 
    3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo ngay kết quả việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho Viện trưởng Viện kiểm sát đã phê chuẩn.
 
Hội thảo khoa học hoàn thiện chế định chứng cứ và chứng minh, thủ tục khởi tố, điều tra trong Dự án Bộ luật tố tụng hình sự
Hội thảo khoa học hoàn thiện chế định chứng cứ và chứng minh, thủ tục khởi tố, điều tra trong Dự án
Bộ luật tố tụng hình sự
Thanh Hà
;
.