Học và làm theo Bác ở các cơ quan Đảng trung ương

Thứ Sáu, 17/05/2019, 14:04 [GMT+7]
    Gần một năm qua, cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở 14 cơ quan Đảng trung ương tham gia. Các bài dự thi cho thấy tình cảm thiết tha và lòng kính trọng sâu sắc của cán bộ, đảng viên các đơn vị đối với Đảng, với Bác.
 
    Trong gần 2.400 tác phẩm tham gia cuộc thi, có nhiều tác phẩm được xây dựng công phu, trình bày đẹp.
 
    Cuộc thi viết do Cơ quan Thường trực Khối thi đua là Ban Kinh tế Trung ương đề xuất và tổ chức, đã thu hút toàn bộ 14 ban Đảng, cơ quan thuộc Trung ương Đảng tham gia. Các bài dự thi tập trung vào ba nội dung chính: Hệ thống hóa, đúc kết tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chuyên môn như kinh tế, đối ngoại, dân vận, văn phòng, kiểm tra…; nêu cảm nhận, tâm nguyện và tình yêu đối với Bác; những tấm gương, điển hình học tập và làm theo Bác trong các cơ quan Đảng trung ương.
 
Ban Nội chính Trung ương sinh hoạt chuyên đề
Ban Nội chính Trung ương sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
    Có những tác phẩm được xây dựng hết sức công phu, trình bày đẹp, thể hiện được tình yêu của tác giả đối với Bác Hồ và tâm huyết trong việc học tập và làm theo Bác. Tác phẩm “Theo gương Bác” của đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Như từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dài 125 trang, được trình bày như một công trình nghiên cứu khoa học, liên hệ sâu sắc với thực tiễn học tập và làm theo Bác tại Học viện Chính trị khu vực II. Phần lớn bài dự thi là những suy nghĩ mộc mạc, chia sẻ giản dị về những điều tốt đẹp học được ở Bác trong cuộc sống, công việc của mình, đó là: Cô văn thư “hết việc chứ không hết giờ” ở Ban Dân vận Trung ương; là anh lái xe tiết kiệm từng giọt nhiên liệu ở Văn phòng Trung ương Đảng; là người nhân viên phục vụ hàng không trả lại hàng tỷ đồng để quên cho khách hàng ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; là người biên tập viên cẩn trọng trong từng câu chữ ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; là các nhà báo bản lĩnh, kinh nghiệm của Báo Nhân Dân, được khắc họa với những đặc điểm của người làm báo Đảng: Kỹ lưỡng, nghiêm khắc về chuyên môn, sống ngay thẳng, trong sạch, giản dị, hòa đồng và chân tình với đồng chí, đồng nghiệp.
 
    Học Bác để làm việc và sống tốt hơn là đề tài được nhiều tác giả đề cập. Trong bài viết của mình, đồng chí Bùi Thị Ánh Hồng, Ban Sách Giáo khoa - Tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nêu cách học Bác là: Cẩn trọng, cần cù, tỉ mỉ, chu đáo trong sửa từng câu chữ, tiết kiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống. Đồng chí Phạm Ngọc Phương từ Trung tâm Thông tin Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương nêu kinh nghiệm: Cán bộ, đảng viên cần nắm vững tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng cho mình một khung kiến thức, nhận thức để xây dựng các ý kiến đề xuất, tham mưu các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế đất nước.
 
    Cũng thông qua cuộc thi viết, nhiều tác giả, nhóm tác giả đề cập đến những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, như: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Điểm hay của cuộc thi viết là các tác giả và nhân vật trong bài viết đều cùng cơ quan, do đó người viết có sự cảm nhận, đánh giá sâu sắc, đầy đủ về nhân vật của mình.
 
    Cuộc thi viết đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động của Khối thi đua trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc thi, nhiều cấp ủy đảng kịp thời phát hiện, giới thiệu tấm gương những cán bộ, đảng viên bình dị mà cao quý, những cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác. Hầu hết các cơ quan trong Khối thi đua thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, từ đó chấm, trao giải và gửi các tác phẩm có chất lượng tham dự cuộc thi chung khảo. Tại vòng sơ khảo ở các cơ quan, đơn vị, có gần 2.400 tác phẩm dự thi, riêng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có gần 1.600 tác phẩm. Hầu hết cán bộ, đảng viên ở Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương có bài tham gia dự thi. Vòng chung khảo có 135 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả dự thi, thể hiện sinh động nhận thức cũng như những việc làm thiết thực để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá công bằng, khách quan, Ban tổ chức cuộc thi đã trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân.
 
    Nhận xét về cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng trung ương năm 2018 khẳng định: Cuộc thi viết lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi chuyên môn, mà còn là một sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Thông qua việc triển khai tổ chức cuộc thi, các cơ quan trong Khối thi đua đã có sự gắn kết hơn trong công tác, nâng cao nhận thức, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
Hà Hồng Hà
(Báo Nhân Dân)
.