Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 01/04/2019, 16:30 [GMT+7]
    Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) Cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cán bộ chuyên trách việc thực hiện Chỉ thị 05 của 22 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.
 
    3 năm qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố Cụm phía Nam đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 05 gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hàng năm của cấp ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá. Đồng thời lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên... để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện. Đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đợt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và chất lượng; Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Từ đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn; nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong kiểm điểm đã từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhiều đảng viên đã thể hiện sự kiên quyết trong bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh với cái sai; đa số tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
 
    Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học của nhiều địa phương các tỉnh, thành phố Cụm phía Nam đã lồng ghép, tích hợp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ sách "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học... Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc và giải quyết kịp thời…
 
    Cấp ủy đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Tổ chức các cuộc thi; sân khấu hoá các tác phẩm văn học-nghệ thuật viết về Bác; sinh hoạt chuyên đề về Bác trong các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các bài viết, phóng sự về gương “người tốt, việc tốt”; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
    Sau thành công của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 của Trung ương với 48 tác giả, tác phẩm khu vực phía Nam được trao giải, các tỉnh, thành phố thuộc Cụm phía Nam tiếp tục tuyên truyền, phát động Giải thưởng giai đoạn 2018 - 2020, để qua đó góp phần phát hiện được nhiều hơn các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 sẽ góp phần đấu tranh đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những tiêu cực; tạo động lực để nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Đồng chí lưu ý, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị... Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân... Tiếp tục thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu... Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng... Gắn chặt nội dung học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.... Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch 236-KH/BTGTW ngày 23-10-2018 và Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW ngày 08-3-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác. Làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngưòi đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018  của Ban Bí thư.
P.V
;
.