Vĩnh Phúc: Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2015

Thứ Hai, 14/12/2015, 14:25 [GMT+7]
    Năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động nền nếp, có hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được triển khai thực hiện đồng bộ, khẳng định vị trí, vai trò của Ban trong công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). 
 
    Công tác tham mưu, đề xuất
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015. Chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 10 chương trình hành động, chỉ thị, thông tri lãnh đạo công tác nội chính và PCTN, 04 kế hoạch sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của Trung ương; phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phối hợp với Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu xây dựng Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 14-7-2015 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật"; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 04 quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam; xây dựng dự thảo 03 quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc.
 
    Ban đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 04 hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN; chủ trì giao ban công tác nội chính hàng tháng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 01 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao (vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại phường Đồng Tâm - Vĩnh Yên). Theo dõi, đôn đốc xử lý 04 vụ án do Thường trực Tỉnh ủy giao. Đây là những vụ án do Ban phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị khởi tố. Các vụ án đã được xét xử, đảm bảo nghiêm minh, đúng người đúng tội, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
 
    Qua nắm bắt tình hình, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đã phát hiện, kiến nghị khởi tố 03 vụ án, trong đó 02 vụ đã xét xử.
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
    Công tác hướng dẫn, kiểm tra
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua phát hành 6.800 cuốn Bản tin Nội chính Vĩnh Phúc. 
 
    Là cơ quan chủ trì xây dựng đề án thành lập Bộ phận giúp việc cấp huyện về công tác nội chính và PCTN, Ban Nội chính thường xuyên theo dõi, hướng dẫn để hoạt động của Bộ phận giúp việc đi vào nền nếp, hiệu quả. Tiến hành 05 cuộc giám sát, nắm tình hình hoạt động của Bộ phận giúp việc tại các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô; ban hành văn bản đề nghị Bộ phận giúp việc các huyện, thành, thị khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp. 
 
    Chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên và Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên. Tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân tại Đảng ủy Sở Công thương; giám sát công tác PCTN tại 08 đơn vị gồm: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng HTXVN chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Phúc; Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiến hành kiểm tra công tác PCTN tại 11 đơn vị (4 cơ quan nội chính, 3 huyện, thành, thị và 4 sở). 
 
    Công tác thẩm định
 
    Ban Nội chính đã thẩm định 10 văn bản về công tác nội chính và PCTN trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Thẩm định, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về hỗ trợ kinh phí tiếp đoàn công tác Công an tỉnh Luông Nậm Thà (nước CHDCND Lào) sang thăm và làm việc với Công an tỉnh. Phối hợp với Ban Tổ chức thẩm định việc thành lập tổ chức đảng trong Đoàn Luật sư tỉnh.
 
    Tham gia công tác cán bộ
 
    Ban Nội chính đã tham gia trao đổi ý kiến về nhân sự khi tiến hành bổ nhiệm 09 cán bộ, trong đó: 06 cán bộ lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 03 chức danh tư pháp (1 thẩm phán trung cấp, 02 kiểm sát viên trung cấp). 
 
    Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư
 
    Ban Nội chính tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng do UBND tỉnh tổ chức. Tiếp nhận 252 đơn gồm: 141 đơn tố cáo, 31 đơn khiếu nại, 80 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó: 05 đơn Thường trực Tỉnh ủy giao, 177 đơn trùng lặp, nặc danh. Qua phân loại, có 75 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng và được đơn vị chuyển. Ban đã tiến hành xác minh 06 đơn, kiến nghị xử lý hình sự 02 vụ việc có dấu hiệu vi phạm (vụ việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, vụ việc tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường).
 
    Bên cạnh đó, với vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tư pháp đảm bảo theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 11-5-2015 tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 11-5-2015 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; xây dựng báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011- 2015.
Nguyễn Thị Vân Anh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc)
;
.