Đồng Tháp : Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp

Thứ Hai, 28/12/2015, 11:27 [GMT+7]
    Năm 2015, Tòa án hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, thụ lý tổng cộng 11.426 vụ việc các loại, giải quyết 10.881 vụ việc, đạt tỷ lệ 95%. Một số loại án đạt tỷ lệ giải quyết rất cao như án hình sự tỷ lệ giải quyết đạt 99,3%; án lao động tỷ lệ giải quyết 100%; tỷ lệ giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, hành chính đều tăng so với năm 2014.
 
    Các Tòa án hai cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, công tác thi hành án hình sự và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt.
 
    Trong công tác xét xử các vụ án hình sự không để xảy ra việc kết án oan người không có tội, hạn chế việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần, hầu hết các trường hợp trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung đều đảm bảo có căn cứ và đúng pháp luật. Việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo được Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng đảm bảo đúng hướng dẫn theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06-11-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao. Đối với các vụ án phạm tội kinh tế, tham nhũng các tòa án đảm bảo xét xử nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc với người chủ mưu, cầm đầu, xem xét, cân nhắc đối với người phạm tội có nhân thân tốt và người chưa thành niên. Từ đó, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 
 
Một Hội nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Một Hội nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
    Trong công tác xét xử các vụ việc dân sự, kinh tế, lao động và hành chính, Tòa án đã chú trọng đến công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự nhằm góp phần cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, củng cố mối đoàn kết nội bộ trong nhân dân; làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ; Tòa án chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo pháp luật quy định; trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài, Tòa án Tỉnh chú trọng đến việc thực hiện ủy thác tư pháp thông qua Bộ Tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành đúng các trình tự, thủ tục đối với các vụ án kinh tế, lao động. Các Tòa án trong tỉnh chú trọng làm tốt việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện với người bị kiện trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục tình trạng án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn đến công tác thi hành án dân sự bằng cách nâng cao kỹ năng viết bản án.
 
    Nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, các Tòa án hai cấp trong tỉnh đã đưa 340 vụ án hình sự ra xét xử lưu động tại địa phương xảy ra tội phạm, đạt tỷ lệ 37,1% trên tổng số án hình sự đã giải quyết. Tất cả các phiên tòa lưu động đều tiến hành nghiêm túc, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, Tòa án còn phối hợp với các ngành Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan báo, đài trong Tỉnh tổ chức, triển khai công tác nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật đạt được kết quả tốt. Công tác hòa giải đạt kết quả tốt, chiếm 44,8% so với số vụ án giải quyết, tuy không tăng về số vụ nhưng tăng về tỷ lệ. 
 
    Tòa án Tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm xét xử, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án và luôn tìm cách tháo gỡ những vụ án phức tạp, vướng mắc. Quyết tâm khắc phục tình trạng để án quá thời hạn xét xử theo pháp luật quy định, tuy nhiên do tình trạng thiếu thẩm phán một thời gian dài nên chưa khắc phục triệt để tình trạng để án quá hạn.  
 
    Công tác thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn do pháp luật quy định. Tổng số phải ra quyết định thi hành án của các Tòa án hai cấp trong tỉnh là 1.354 người, đã ra quyết định thi hành án 1.354 người, đạt tỷ lệ 100%. 
 
    Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, không có đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài. Tổng số đã nhận 152 đơn, giải quyết 141 đơn, đạt tỷ lệ 92,7%, còn lại 11 đơn. Trong đó có 17 đơn khiếu nại giám đốc thẩm, giải quyết 100%; có 126 đơn khiếu nại đối với quyết định tố tụng và hành vi tố tụng, giải quyết 116 đơn, còn lại 10 đơn; có 09 đơn tố cáo, giải quyết 08 đơn, còn lại 01 đơn.
 
    Tuy nhiên, theo đánh giá của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tỷ lệ giải quyết các loại án tuy đạt 95% nhưng có đến 890 vụ tạm đình chỉ; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán chưa giảm (bị hủy 52 vụ, sửa 72 vụ). Năm 2015 có 18 vụ án để quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật do lỗi của thẩm phán. Nguyên nhân là do số lượng án phức tạp ngày càng nhiều, một thời gian dài số lượng thẩm phán thiếu từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công tác xét xử, giải quyết án, việc để án quá hạn luật định. Một số ít cán bộ, công chức đặc biệt là thẩm phán chưa đề cao trách nhiệm trong việc giải quyết án, chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ không đầy đủ đẫn đến tình trạng bị hủy án do lỗi chủ quan. 
 
    Năm 2016, ngành Tòa án tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án, vụ việc; quyết tâm khắc phục tình trạng để án quá hạn luật định; không để xảy ra việc kết án oan cho người vô tội và cũng không được để lọt tội phạm; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải đúng, đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi. 
 
    Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tập trung ở các mặt: tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch. Tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ trong phạm vi tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng ngành, tạo đoàn kết tốt trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra về mặt quản lý, lãnh đạo, điều hành của các Tòa án cấp huyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi kỹ năng xét xử; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Tòa án.
 
    Tăng cường hơn nữa công tác thi hành án hình sự; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phải kịp thời khách quan, đúng quy định pháp luật, kiên quyết không để có đơn tồn đọng, gây bức xúc kéo dài. Gắn công tác xét xử với công tác kiểm tra và rút kinh nghiệm xét xử. Tổ chức tập huấn cho thẩm phán, thư ký và hội thẩm toàn tỉnh nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xét xử…
Thành Đạt
(VOV)
;
.