Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang qua các thời kỳ

Thứ Tư, 09/12/2015, 14:20 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Tuyên (tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang) được thành lập theo Quyết định số 941-QĐ/TU ngày 12-9-1980 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tuyên.

Giai đoạn 1980 - 1988:

Tình hình biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng tham mưu với cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố quốc phòng, an ninh, củng cố toàn diện biên giới, xây dựng lực lượng vũ trang và thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cấp uỷ lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh Tổ quốc; chống chiến tranh tâm lý, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng phản động thâm nhập, cài cắm, móc nối tại địa phương.

Cùng với việc tham mưu củng cố, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện tốt công tác chống tiêu cực và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; tham mưu chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết những vụ việc tiêu cực trọng điểm, truy quét, xử lý các đối tượng làm ăn phi pháp gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và đời sống của nhân dân.

Tham mưu chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính ở cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đạt được kết quả tích cực; các mặt công tác tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử, tổ chức thi hành án được chú trọng; thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân đúng quy định, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đến ngày 06-02-1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tuyên ban hành Quyết định số 497-QĐ/TU giải thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tài sản về Văn phòng Tỉnh uỷ quản lý.

Giai đoạn 1997 - 2001:

Năm 1991, tỉnh Hà Tuyên được tách thành tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Tháng 10-1997, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang được thành lập, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính.

Trong giai đoạn này, Ban Nội chính Tỉnh uỷ có 08 nhóm nhiệm vụ: Giúp Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính; theo dõi hoạt động của ban cán sự đảng các ngành nội chính; nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tham gia chuẩn bị nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ về công tác nội chính; giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo vận dụng đường lối xử lý đối với những vụ án quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng hợp tình hình đội ngũ cán bộ trong các ngành nội chính thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý; cùng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh uỷ quy hoạch, đào tạo, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ khối nội chính; giúp Tỉnh uỷ tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phân loại, báo cáo, đề xuất hướng xử lý; tham gia tổ kiểm tra, phúc tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân khi Tỉnh uỷ yêu cầu; hàng quý, tổ chức họp giao ban các ngành trong khối nội chính, nhận xét, báo cáo Tỉnh uỷ và Ban Nội chính Trung ương; hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính cho huyện, thị, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nảy sinh “điểm nóng” phức tạp. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề liên quan tới hoạt động tôn giáo trái phép vùng dân tộc ít người; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chống tham nhũng, buôn lậu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Giai đoạn từ năm 2013 đến nay:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) và Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; ngày 20-6-2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang ban hành Quyết định số 611-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ, là cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Qua hơn 02 năm hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đạt được những kết quả bước đầu, trọng tâm là việc tham mưu quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Hàng năm, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ công tác công an; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề về an ninh biên giới, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo.

Phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức đối với các cơ quan nội chính; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tố tụng, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì các cuộc họp, nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm, đường lối xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thẩm định công tác hàng năm của các cơ quan trong khối nội chính và một số văn bản do các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tham gia ý kiến về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính cấp tỉnh, cấp huyện và các chức danh tư pháp theo quy định; tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ ban hành các văn bản về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia tiếp công dân và chủ trì, phối hợp trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Qua các thời kỳ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tuyên Quang luôn nỗ lực vượt khó, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cùng các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cù Tất Dũng

;
.