Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông: Kết quả hoạt động sau 2 năm tái lập

Thứ Hai, 07/12/2015, 15:18 [GMT+7]
Sau khi Ban Bí thư ban hành Quyết định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Công văn số 155-CV/TW ngày 8-4-2013 về việc thành lập ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất... để thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
    Tháng 8-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông chính thức đi vào hoạt động, không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
 
    Trên cơ sở Chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban chủ động, tích cực phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 65 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nổi bật là: Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính; Chỉ thị số 583-CT/TU ngày 14-2-2015 của Tỉnh ủy về công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động của tổ chức Furlo, xây dựng lực lượng cốt cán và hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
 
Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông năm 2013
Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông năm 2013
    Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16-4-2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến năm 2014, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn rà soát; đã tiến hành rà soát 200 kết luận thanh tra trong toàn tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất đưa 08 vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ án này hiện đang được cơ quan tố tụng địa phương điều tra, làm rõ để đưa ra xét xử theo quy đinh. 
 
    Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, điển hình như: đấu tranh với lực lượng phản động Fulro; tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép; tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp;... 
 
    Hướng dẫn các cơ quan khối nội chính căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1-1-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tiễn của ngành để xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2016; trên cơ sở đó, tham mưu Tỉnh ủy xây dựng chương trình toàn khóa về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 
 
    Chủ trì kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tại các huyện, thị ủy và các đảng bộ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban Khối nội chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm theo quy định, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
    Thẩm định 15 Quyết định, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 26 Báo cáo sơ, tổng kết các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí do các ngành dự thảo trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. 
 
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao như: tham gia nghiên cứu đề tài khoa học của Tỉnh ủy với chuyên đề “Thực trạng vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang giai đoạn 2004-2013”; khảo sát tình hình kinh tế - xã hội tại 03 buôn, bon có đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn để có giải pháp an dân, hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống; tham mưu Kế hoạch khảo sát toàn diện các buôn, bon, thôn, bản người Ê đê, M’Nông, Mạ, Mông trên địa bàn; chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU trên địa bàn huyện Đăk Song; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến công tác giao, khoán rừng,... để làm rõ tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện; trong đó, đồng chí Trưởng Ban được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chủ trì một số cuộc kiểm tra, giám sát tại một số huyện ủy, thị ủy, các sở, ngành. 
 
    Tiếp nhận và tham mưu xử lý 150 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo; trực tiếp xác minh, chủ trì làm rõ một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét xử lý theo thẩm quyền. 
 
    Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai nhiều hoạt động củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; tiến hành kiểm tra hoạt động cải cách tư pháp tại một số huyện, thị, cơ quan tư pháp trên địa bàn; tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo theo quy định; tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng bằng khen ghi nhận thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác này; phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2015-2020. 
 
    Với những kết quả đã đạt được, năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương khen thưởng, trong đó, Ban được Tỉnh ủy công nhận là cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen. 
Đại Anh
;
.