Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Ba, 08/12/2015, 14:46 [GMT+7]

(BNCTW) - Ngày 09-6-1985, Tỉnh uỷ Sông Bé ban hành Quyết định số 69/QĐ-TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sông Bé (tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương). Ban có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp Tỉnh uỷ nghiên cứu, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính ở các ngành trong khối nội chính các cấp: Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát, Toà án, Thanh tra, Trọng tài kinh tế.

Từ khi thành lập, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã qua nhiều lần nhập, tách, tái cơ cấu bộ máy tổ chức; có thời điểm chuyển thành Tổ chuyên viên phụ trách công tác nội chính trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ; Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ. Trong giai đoạn này, ngành nội chính Đảng tỉnh Bình Dương luôn là lực lượng tiên phong tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực nội chính, đội ngũ cán bộ, công chức khắc phục khó khăn về nhân lực, về điều kiện công tác, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, có nhiều việc hoàn thành xuất sắc.

Lễ công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương năm 2013
Lễ công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương năm 2013

Trên cơ sở Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Công văn số 155-CV/TW của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương ban hành Quyết định số 839-QĐ/TU, ngày 17-5-2013 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Theo đó, chức năng của Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các mặt công tác về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật và các hoạt động tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tại địa phương; chủ động tham mưu Tỉnh uỷ ban hành các quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các ban, ngành, cơ quan trong khối nội chính; thực hiện hiệu quả việc tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ ban hành quy chế về cơ chế lãnh đạo của đảng đối với công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án; tổ chức giao ban nội chính định kỳ hàng tháng có hệ thống từ tỉnh đến cấp huyện; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Luật sư và Đại hội Luật gia nhiệm kỳ 2014-2019;

Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ ban hành văn bản phân công cấp uỷ phụ trách và chuyên viên chuyên trách nội chính cấp huyện và tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho chuyên viên cấp huyện và các cơ quan nội chính tỉnh; chủ trì soạn thảo, thẩm định tham mưu Tỉnh uỷ ban hành nhiều chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Qua hơn 02 năm tích cực hoạt động, những tham mưu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã có những kết quả tích cực. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững; chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên; các vụ việc, vụ án có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tố tụng được giải quyết hợp tình, hợp lý; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương về tái lập Ban Nội chính.

Suốt quá trình thành lập, hoạt động và từng bước trưởng thành, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương được vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” do Ban Nội chính Trung ương tặng; 02 đồng chí được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng 3; 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 đồng chí được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen… Nhiều cá nhân, đơn vị thuộc Ban Nội chính Tỉnh uỷ được lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận và tặng Bằng khen vì thành tích công tác.

Cù Tất Dũng

;
.