Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 09/12/2015, 14:17 [GMT+7]

Tháng 6-1992, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 120QĐ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy về công tác nội chính nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ an ninh địa phương, an ninh tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngay sau khi thành lập, Ban đã tham mưu Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị lãnh đạo tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, lãnh đạo công tác tuyển chọn thẩm phán Tòa án nhân dân; giúp Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động điều tra, bắt giữ, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ đảng viên, nhân dân.

Lễ công bố thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013
Lễ công bố thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013

Tháng 7-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1764-QĐ/TU ngày 7-7-2000 về việc giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó, Phòng Nội chính trực thuộc văn phòng Tỉnh ủy được thành lập, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 5-7-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 551-QĐ/TU về việc tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Hiện nay, Ban có 03 phòng chức năng gồm: Văn phòng, 02 phòng nghiệp vụ với 24 cán bộ, công chức, nhân viên. Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Quy định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư.

Ban đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành: Chương trình công tác năm 2014; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2015; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014, 2015 về nội chính và PCTN; Kế hoạch công tác cải cách tư pháp; Chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2014.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 16 Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan thuộc khối nội chính, các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự  tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Cục hải quan tỉnh.

Chủ trì làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong xử lý các vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Trong 02 năm 2014, 2015, Ban cử 24 lượt cán bộ, công chức tham gia 20 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh,... Chủ trì thực hiện 21 đợt kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với 21 Chi ủy, Chi bộ về công tác nội chính và PCTN; đồng thời, yêu cầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy về nội chính và PCTN. Qua các đợt kiểm tra, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo, thông báo kết luận về những việc đã làm được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh. Tổ chức 24 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN với 1.180 người tham dự.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ, tham gia ý kiến nhận xét đối với 06 trường hợp cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 02 trường hợp quy hoạch bổ sung chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 03 trường hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với Đảng bộ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh;...

Trong hơn 02 năm, Ban tổ chức tiếp 32 lượt công dân; tiếp nhận 459 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo; kịp thời xử lý, phát hành phiếu chuyển đơn, thư và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền; phân công các Phòng nghiệp vụ theo dõi tiến độ giải quyết của các cơ quan thụ lý.

Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành báo cáo tháng, năm, Kế hoạch 122-KH/TU ngày 26-11-2014 về việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN, góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng về việc tái lập Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

Kim Anh

;
.