Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh - những dấu ấn hai năm hoạt động

Thứ Tư, 07/10/2015, 09:29 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh chính thức ra mắt ngày 28-8-2013 trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.  Với 10 cán bộ công chức ban đầu, khó khăn về trụ sở, kinh phí… nhưng gánh trên vai trách nhiệm rất lớn với 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về các mặt công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban đã xây dựng hệ thống quy chế, lề lối làm việc, song song với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trở ngại ban đầu rất đáng kể, do nhận thức của nhiều cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chưa đầy đủ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo mới; cơ chế hoạt động nhiều mặt chưa rõ, nhiều nội dung công tác vẫn đang trong quá trình được Trung ương nghiên cứu, hướng dẫn… Trong điều kiện đó, điểm sáng nổi bật đầu tiên là sự chủ động, quyết tâm, mạnh dạn của lãnh đạo đơn vị, vừa làm, vừa học hỏi và rút kinh nghiệm, nhiều việc có nét riêng so với địa phương khác. Đã bám sát sự lãnh đạo, tranh thủ sự quan tâm của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiện toàn đội ngũ, tăng cường cán bộ lãnh đạo có năng lực, lựa chọn kỹ lưỡng để bổ sung một số đồng chí có uy tín, kinh nghiệm, kiến thức trong các lĩnh vực trọng yếu như tư pháp, đất đai, đầu tư… Tập trung thực hiện với nỗ lực cao nhất các chuyên đề tham mưu cho cấp ủy; xây dựng quan hệ công tác ngày càng chặt chẽ với các ngành, đơn vị hữu quan với 06 Quy chế phối hợp; tăng cường bám nắm địa bàn, xử lý tốt các nguồn thông tin. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Công ty Than Hòn Gai về công tác quản lý, khai thác, kinh doanh than trên địa bàn
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Công ty Than Hòn Gai về công tác quản lý, khai thác, kinh doanh than
trên địa bàn
    Sau hai năm hoạt động, các mặt công tác được triển khai thực hiện tốt, tạo nhiều chuyển biến bước đầu nhưng rất rõ nét trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Cơ chế lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng thường xuyên, sâu sát; khôi phục và thực hiện tốt cơ chế giao ban Khối Nội chính;… Vai trò chủ động của Ban Nội chính được phát huy, với nhiều kết quả rõ nét, điển hình như: tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18-7-2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 06/7/2015 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp; Quy định số 1548-QĐ/TU về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư …và nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng khác. Tham mưu Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 về phòng, chống tham nhũng, được Trung ương đánh giá cao về tính tiên phong và nội dung. Trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, đã chủ trì 02 cuộc giám sát quan trọng của cấp ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; chủ trì kiểm tra việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện kết luận, đến nay cơ bản thực hiện xong. Chủ trì tiến hành rà soát tổng thể đối với 399 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến mạnh về khắc phục hậu quả, thực hiện kiến nghị sau thanh tra, tỷ lệ thu hồi đạt 76,12% về tiền… Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc 25 vụ án về tham nhũng, chức vụ hoặc liên quan đến cán bộ, trong đó khởi tố mới 10 vụ/51 bị can; một số vụ việc, vụ án điển hình như: vụ tham ô tại Cảng Quảng Ninh, vụ tiêu cực về đất đai tại thành phố Hạ Long, vụ sai phạm trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại Móng Cái, Hải Hà… Tham gia có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào các công việc lớn của tỉnh, nhất là “Đề án 25” về xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chuẩn bị Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh…
 
    Đặc biệt, với nhiệm vụ chủ trì tham mưu, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh”, Ban đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, tham mưu cấp ủy xử lý nhiều trường hợp vi phạm; ban hành Hướng dẫn xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm về than. Tiếp nhận hàng trăm đơn thư, tin nhắn tố giác, phần lớn được xử lý kịp thời, xác minh tại cơ sở, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm khắc, góp phần quan trọng kiểm soát trật tự về than trên địa bàn.
 
    Công tác xây dựng đơn vị được quan tâm. Ban hiện có 17 cán bộ công chức với 100% cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học, trong đó 46% là Thạc sỹ, 57% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức đơn vị đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động đã đảm nhiệm tốt vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 ngành Nội chính Đảng, giành Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cùng nhiều thành tích cá nhân.
Nghiêm Xuân Cường
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh)
;
.