Điểm báo tuần số 312 từ ngày 22-4 đến ngày 27-4 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 02/05/2019, 17:09 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên,  Đài TNVN, TTXVN (23-4) đưa tin về Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ sáu với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân”. Hội nghị này là dịp để HĐND các tỉnh, thành phố khu vực trao đổi kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND cấp tỉnh; là cơ hội để nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ, quyền hạn và thảo luận, trao đổi, chia sẻ giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong công tác phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND; kinh nghiệm trong việc tổ chức giám sát tại kỳ họp HĐND; kinh nghiệm trong việc tổ chức chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh… tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, không theo lối mòn, tập trung đổi mới 3 nội dung là phương thức hoạt động, nội dung hoạt động và phong cách hoạt động; tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri và thay đổi phương thức tiếp xúc không chỉ qua các hội nghị mà phải đến tận nhà để lắng nghe tâm tư, kiến nghị của người dân; thay đổi thì mới thực hiện được vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, là cơ quan quyết định những vấn đề ở địa phương, cơ quan giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương; đồng thời phải bám sát vào các Nghị quyết của Đảng, phải tranh thủ cao độ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp và phối hợp tốt với UBND, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Hải Phòng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-4) phản ánh các nội dung của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu; cập nhật, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức đang công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, địa phương về lĩnh vực này. Các báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các nội dung nghiệp vụ cơ bản về nội chính và công tác nội chính; về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp; thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và một số nội dung nghiệp vụ công tác quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh, trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về các lĩnh vực này; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, trong sáng, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Các đồng chí tham dự hội nghị cần nghiêm túc, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng
Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thời báo tài chính, Giáo dục Việt Nam, Doanh nghiệp Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (24-4) đưa tin, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTG về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chỉ thị nêu rõ, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những  phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái. 
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (24-4) đăng tải các nội dung Phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, gồm: Giải trình của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện pháp luật về quản lý phí bảo trì nhà chung cư hiện nay; Giải trình của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành có liên quan về công tác thẩm định việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trong chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ; thẩm tra các tờ trình và đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và sáu phường An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước, Tân Hạnh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN (25-4) đưa tin, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và triển khai kế hoạch quý II-2019. Báo cáo cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật về  trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, trong đó nổi lên mức báo động là tình trạng lái xe ô-tô sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn,… người dân tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng ngay trên lòng, lề đường mà không có phương án bảo đảm an toàn giao thông, tình hình ùn tắc giao thông phức tạp, tăng so với cùng kỳ, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người… Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác bảo đảm trật ự an toàn giao thông trong quý I, trong đó có những hạn chế từ những năm trước dù đã có chỉ đạo nhiều lần của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, vẫn tiếp tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe tải, xe khách vi phạm quy định gây ra. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và những giải pháp đã nêu trong báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tiếp tục duy trì kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông trong quý II-2019 và thời gian tới. Đặc biệt, kiên quyết giảm tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm thương vong do vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn cho người đi xe ô-tô...
 
    Báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Giáo dục và Thời đại, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietnamNet (26-4) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuyết, thường trú tại thôn 1, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Tuyết đã tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ở nước ngoài do Đào Minh Quân là Thủ tướng tự phong cầm đầu. Tổ chức này từng có nhiều hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Thông qua mạng xã hội và điện thoại, Nguyễn Thị Tuyết đã gửi và nhận nhiều tài liệu từ tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Tại địa phương, Tuyết đã vận động nhiều người dân tham gia trưng cầu dân ý bầu cho Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”. Bước đầu Nguyễn Thị Tuyết đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Văn hóa, Giáo dục Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh,Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (26-4) phản ánh các nội dung buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại TP. Cần Thơ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát để pháp luật đi vào đời sống, hạn chế những quy định gây khó khăn cho người dân như quy định tiêu chuẩn nước mắm gần đây. Cử tri bày tỏ bức xúc về tình trạng đạo đức xã hội có dấu hiệu xuống cấp, nhất là vấn đề bạo lực học đường, thầy trò vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật; lo lắng tội phạm ma túy những tháng đầu năm tăng cao. Cử tri đề nghị xử lý nghiêm việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia ở một số tỉnh phía Bắc; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến y tế cơ sở để giảm tải cho tuyến trên và các bệnh viện lớn; chủ động thông tin cho người dân biết những vấn đề hệ trọng của đất nước, những vấn đề người dân quan tâm để có thông tin định hướng, không bị các thế lực thù địch lôi kéo, xuyên tạc… Chung quanh một số ý kiến của cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm về tình hình sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Do cường độ làm việc cao và thay đổi thời tiết đã làm ảnh hưởng sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; hiện nay sức khỏe của đồng chí đang phục hồi tốt và sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, bất kỳ quy định nào chưa đúng, tác động bất lợi đến đời sống của người dân, Quốc hội cũng nghiêm túc xem xét, có ý kiến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ðảng và Nhà nước, Quốc hội rất quyết tâm, quyết liệt, làm mạnh mẽ, không có vùng cấm trong công tác này. Bộ Chính trị có quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, cán bộ càng cao sự gương mẫu càng đặt lên hàng đầu. Bất cứ cán bộ nào, trên cương vị nào, đương chức hay về hưu khi sai phạm đều phải xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có chuyện "hạ cánh an toàn"...
 
    Báo Nhân Dân, Công lý (26-4) đưa tin về Hội thảo "Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HÐTP về án lệ và Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ của Việt Nam" do Tòa án nhân dân tối cao phối hợp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ, để hình thành cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành án lệ và áp dụng án lệ vào hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án, ngày 28-10-2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HÐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 26 án lệ; các án lệ được công bố đã góp phần bổ khuyết cho hệ thống pháp luật, tạo tính ổn định, minh bạch trong các phán quyết của tòa án.Tuy nhiên, sau hơn ba năm thi hành, việc áp dụng Nghị quyết số 03 bên cạnh những mặt tích cực, cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập. Ðược sự hỗ trợ về kỹ thuật của UNDP, Nhóm nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết số 03 và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện quy trình lựa chọn án lệ trong dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ của Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HÐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (23-4) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên  của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông (Agribank Krông Bông) về tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 4-2015 đến tháng 2-2017, bị cáo Chu Ngọc Hải, cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt số tiền hơn 114 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị cáo Ngô Quốc Vinh, Giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2017 đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định, cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện. Các bị cáo còn lại đều có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền trên. 
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên (24-4) thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành quyết định tạm giữ hình sự năm thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, gồm: Lê Mạnh Hà, Trưởng đoàn; Nguyễn Thị Cúc, Phó Đoàn; Nguyễn Hưng; Dương Văn Bằng và Nguyễn Quý Diễn là thành viên đoàn thanh tra để phục vụ điều tra vụ việc nhận tiền của đối tượng bị thanh tra tại huyện Thiệu Hóa. Trước đó, vào tháng 3-2019, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Thiệu Hóa trong thời gian 45 ngày. Thụ lý tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc đang nhận tiền của một đối tượng bị thanh tra. Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra rõ vụ việc.
 
    Báo Nhân Dân, Đồng Khởi, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN, TTXVN (25-4) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Võ Phúc Ánh, cựu Phó Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tháng 12-2012 đến tháng  9-2016, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ, Võ Thị Hồng Vân, Kế toán của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đã lập 56 giấy giả chữ ký của ông Ánh rút gần 2,5 tỷ đồng. Vân còn lập khống 2 ủy nhiệm chi chuyển trả tiền mua thuốc điều trị cho cán bộ nhằm chiếm đoạt trên 408 triệu đồng... Ngoài ra trong công tác quản lý thu chi tài chính của Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ đã thất thoát số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Ông Võ Phúc Ánh là Phó Ban thường trực là chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm trong công tác thu, chi tại đơn vị này nên phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các sai phạm nêu trên.
 
    Theo tin từ Báo Bảo vệ pháp luật (26-4), Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lang Văn Khang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Bút So, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công lý, An ninh Thủ đô, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Đài TNVN (25-4) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố thành phố Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy (nguyên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, giai đoạn 2005-2009) và ông Nguyễn Đức Toàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc (giai đoạn 2009-2018) để điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai ông này bị khởi tố và bắt giam vì có sai phạm trong việc giao đất và cho thuê đất gây thiệt hại lớn đến lợi ích của nhà nước. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ những vấn đề liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Giao thông, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Đài TNVN, TTXVN (26-4) cho biết, liên quan đến giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo kết quả điều tra, tháng 10-2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet. Đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra - Bộ Thông tin và Truyền thông không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của Đoàn kiểm tra. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Vnexpress (26-4) đưa tin, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Phương Tùng, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, năm 2018 trong quá trình thụ lý, giải quyết các sự việc thi hành án dân sự, Tùng đã thu gần 1 tỷ đồng của năm người phải thi hành án, người mua tài sản bán đấu giá nhưng không viết phiếu thu theo quy định. Số tiền chiếm đoạt, Tùng sử dụng cá nhân, không nộp vào quỹ cơ quan theo quy định. Ngoài ra, cựu trưởng chi cục thi hành án còn nhận tiền của một số tổ chức, cá nhân khác. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (22-4) dẫn nguồn tin từ Kênh Truyền hình Nhà nước Algeria cho biết, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 5 tỷ phú trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng, gồm: Issad Rebrab, người được coi là doanh nhân giàu nhất Algeria và 4 anh em thuộc gia đình Kouninef. Việc bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi một tòa án tại Algeria triệu tập ông Ahmed Ouyahia, cựu Thủ tướng và ông Mohamed Loukal, Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm để điều tra các nghi vấn tham nhũng. Các nhân vật trên đều thân cận với ông Abdelaziz Bouteflika, cựu Tổng thống Algeria vừa bị ép từ chức hôm 02-4.
 
    Báo Thanh tra (24-4) cho biết, các thẩm phán đã triệu tập vợ chồng ông Francois Fillon, cựu Thủ tướng Pháp ra hầu tòa để xét xử về tội tham nhũng. Ông Fillon giữ chức Thủ tướng Pháp từ năm 2007-2012. Ông là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua ghế Tổng thống Pháp năm 2017, nhưng thất bại khi xuất hiện các cáo buộc ông đã chi trả cho vợ là bà Penelope và 2 người con khoản tiền hơn 1 triệu euro (1,1 triệu USD) cho công việc Trợ lý Quốc hội, trong khi, trên thực tế, bà Penelope đã làm rất ít hoặc không làm việc gì tại Quốc hội. Ông Fillon đã chối bỏ các hành vi sai trái và cho rằng, các cáo buộc nhằm vào ông nằm trong chiến dịch bôi nhọ để cản phá những cố gắng tranh cử Tổng thống của ông.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ.
 
    - Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    - Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng. 
 
    - Bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
    - Khởi tố ông Võ Phúc Ánh, cựu Phó Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.