Điểm báo tuần số 311 từ ngày 15-4 đến ngày 20-4 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 22/04/2019, 12:54 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Xây dựng, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, VietnamNet (16-4) đăng tải các nội dung Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo; trong đó quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật tố cáo. Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Về xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định quy định: Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,  Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Tiền Phong,  Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN (17-4) cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Năm 2019, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết Trung ương khóa XII, đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Việc học tập, làm theo các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức. Để triển khai thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, trong đó xác định rõ khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên (19-4) đưa tin, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896). Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trước hết là kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.
 
    Báo Nhân Dân, Nghệ An, Công an nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-4) đưa tin, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nghiên cứu, khảo sát thực hiện Điều lệ Đảng. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng triển khai quán triệt, tổ chức thi hành Điều lệ Đảng và các quy định về thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Nghệ An, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh cần bổ sung thêm những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới và lâu dài; Những trọng tâm để tạo sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng; Những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng yêu cầu tỉnh cần hoàn chỉnh hai đề cương báo cáo “Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020”; “Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026" một cách sâu hơn, toàn diện hơn. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, tỉnh cần góp ý sâu hơn, toàn diện về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An để báo cáo với Trung ương…
 
    Báo Nhân Dân, Hà Nam, Công lý, Quân đội nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-4) cho biết, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của  làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam để khảo sát công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng trên địa bàn. Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả xây dựng Đảng của đảng bộ tỉnh Hà Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chủ động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả, trên các mặt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá, Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đạt được các nhiệm vụ chỉnh đốn đảng; có nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã sắp xếp mạnh mẽ bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường các mô hình dân vận khéo và đối thoại của cấp ủy đảng đối với nhân dân; phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ tỉnh phải luôn quan tâm giải quyết đó là công tác chính trị tư tưởng trước sự phát triển của mạng xã hội; xây dựng Đảng ở nông thôn bộc lộ nhiều vấn đề về cán bộ trẻ; chế độ chính sách cán bộ nông thôn; khó khăn trong việc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp tư nhân; những vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là sáp nhập thôn, tổ dân phố… Về nội dung thực hiện Điều lệ Đảng, đồng chí đánh giá, Đảng bộ tỉnh đã thi hành nghiêm túc và có những phát hiện, đề xuất sửa đổi những bất cập về Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
 
Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công an nhân dân, Công lý, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Giáo dục và Thời đại, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, TTXVN (20-4) phản ánh các ý kiến đại diện Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế… tại Phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới… Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ rõ những vướng mắc và đề xuất giải pháp. Một số ý kiến kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật trong phòng, ngừa; sớm sửa Luật giám định tư pháp cho phép gia đình người bị hại trực tiếp trưng cầu giám định tình dục ngay sau khi bị xâm hại. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiến nghị cần có một cơ quan đầu mối theo chế độ một cửa để tiếp đón, hỗ trợ, thu thập thông tin, tư vấn cho nạn nhân, áp dụng quy trình pháp lý đầu tiên để giúp đỡ nạn nhân và gia đình. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhiều ý kiến đề nghị, cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao phòng ngừa tội phạm này. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành văn bản hướng dẫn xác định các dấu hiệu của Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước việc thiếu quy trình giám định đặc biệt đối với loại án xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em, các ý kiến đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng quy trình trưng cầu giám định đối với loại án này.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng,  Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động (15-4) dẫn nguồn tin từ Công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho biết nhận tin tố cáo ông Phan Hồ Hưng Đoàn, công tác tại Tổ kiểm tra liên ngành UBND phường Bến Thành nhiều lần có hành vi nhũng nhiễu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường nên cử trinh sát theo dõi và bắt quả tang khi ông Đoàn vừa cầm phong bì có 5 triệu đồng của cửa hàng để tránh bị lập biên bản vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
 
    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Giáo dục và Thời đại, Người lao động, Dân trí, Đài TNVN (17-4) dẫn thông tin từ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, về tội nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 8-3-2018, ông Dũng cùng một số công an xã và công an viên tổ chức tuần tra và bắt quả tang một vụ đánh bạc tại thôn Ea Mdhar 3, xã Ea Nuôl. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Tiến Dũng đã nhận hối lộ tổng số tiền là hơn 11 triệu đồng của những người tham gia đánh bạc để bỏ qua vụ việc.
 
    Báo Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Nông nghiệp Việt Nam, Đấu thầu, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài THVN, TTXVN (19-4) phản ánh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy tố 03 bị can, đều là cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. Các bị can gồm: Phan Văn Công, nguyên Chi cục trưởng; Huỳnh Ngọc Tuấn, nguyên Kế toán trưởng và Nguyễn Thị Thanh Nguyên, nguyên Thủ quỹ về tội “Tham ô tài sản”. Theo kết quả điều tra từ tháng 4-2015 đến tháng 10-2017, Huỳnh Ngọc Tuấn đã lợi dụng chức trách kế toán trưởng lấy tiền từ công quỹ 91 lần với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nguyên biết kế toán trưởng rút ruột công quỹ nhưng vẫn tiếp tay mở két quỹ để đưa số tiền nêu trên cho Tuấn. 
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Giao thông, Giáo dục, Thanh Niên, Đài TNVN (19-4) cho biết, Trung tá Nguyễn Chí Nguyên được giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, làm rõ dấu hiệu tham ô tài sản, xảy ra ở Trường THPT huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, người  đang bị điều  tra đã tìm đến nhà Trung tá Nguyên, ông Đức ngồi nói chuyện với vợ anh Nguyên sau đó để lại một gói giấy. Người nhà thấy vậy thì đưa lại nhưng ông Đức tiếp tục để gói quà, sau đó ra về. Được gia đình báo tin, Trung tá Nguyên báo cáo lãnh đạo cử cán bộ Công an huyện đến kiểm tra, lập biên bản cùng tang vật 20 triệu đồng. Công an huyện Thủ Thừa đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (19-4) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Đức Cường, Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, câu kết với cấp dưới làm giấy tờ, hồ sơ giả nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xi măng Long Sơn. Trong vụ việc này, nhiều hộ gia đình tuy không có đất trong vùng thu hồi để làm dự án, nhưng vẫn có hồ sơ nhận tiền. Sau khi phát hiện bị lợi dụng để làm hồ sơ giả cho người khác nhận tiền, nhiều gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. 
 
    Theo tin từ báo Gia Lai, Lao Động, Công an nhân dân, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô, Tài nguyên và Môi trường, Đấu thầu, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Đài TNVN (19-4), Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam Phan Trung Dũng, Thanh tra huyện Chư Pưh, nguyên Kế toán Phòng Giáo dục huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong thời gian đảm trách chức vụ Kế toán của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh, ông Dũng cùng hai cán bộ cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo huyện đã lập chứng từ khống, giả chữ ký, chỉnh sửa phiếu chi giả để chiếm đoạt và chi sai nguồn gần 6 tỷ đồng tiền ngân sách từ nguồn kinh phí hỗ trợ học sinh, gồm: kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú, hỗ trợ chi phí học tập, mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án.
 
    Báo Đà Nẵng, Bảo vệ pháp luật, Giáo dục Việt Nam, Người đưa tin, Dân trí, VnExpress (20-4) cho biết, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng mở phiên toà xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường Mầm non công lập Tuổi Ngọc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Thị Hòa, nguyên Hiệu trưởng 18 tháng tù giam; Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Hiệu trưởng 6 tháng cải tạo không giam giữ; Từ Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ và  Nguyễn Thị Út, nhân viện cấp dưỡng cùng nhận 9 tháng tù treo. Theo cáo trạng, các bị cáo đã lập quỹ riêng của trường từ các khoản tiền thu chênh lệch trong việc cắt xén suất ăn sáng, ăn bán trú, sữa uống buổi sáng của học sinh, không lập chứng từ thu, chi theo quy định… chiếm đoạt tổng số tiền hơn 628 triệu đồng.
 
    Báo Lao Động, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Đài TNVN (20-4) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên - Công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam; Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam; Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TISCO; Trần Văn Khâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TISCO và Ngô Sỹ Hán, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty TISCO. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại.
 
    Báo Thanh tra, Tiền Phong, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Đời sống và Pháp luật, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN (20-4) dẫn thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 1 thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ cán bộ trên để tiến hành điều tra, mở rộng. Mọi thông tin khác như danh tính cán bộ bị bắt, người có liên quan cũng như số tiền và chi tiết sự việc vẫn chưa được công bố.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Tiền Phong (18-4) đưa tin, cựu Tổng thống Peru Alan Garcia ngày 17-4 đã tử vong bởi vết thương do ông tự bắn vào đầu khi cảnh sát chuẩn bị bắt ông với cáo buộc tham nhũng. Trước đó, ông Garcia bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới Công ty xây dựng Brazil Odebrecht trong quá trình xây dựng tàu điện cho tuyến tàu điện ngầm ở Lima, trong khi ông đang là tổng thống nhiệm kỳ 2006-2001. Ngoài cựu Tổng thống Alan Garcia, còn có 3 cựu Tổng thống Peru khác là Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala và Alejandro Toledo cũng bị cáo buộc liên quan tới bê bối này.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (20-4) cho biết, Cơ quan an ninh Sudan đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào ông Omar al-Bashir, cựu Tổng thống Sudan về những tội danh rửa tiền và tàng trữ trái phép số lượng lớn ngoại tệ. Một nguồn tin thuộc lực lượng tình báo quân đội cho biết những nhân viên điều tra đã phát hiện hơn 130 triệu USD tại nhà riêng của ông Bashir tại thủ đô Khartoum. Tổng thống Omar al-Bashir sau khi bị lật đổ hôm 11- 4 đã bị lực lượng quân đội quản thúc tại gia.
 
Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật tố cáo.
 
    - Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
 
    - Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
 
    - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thép Việt Nam bị bắt liên quan sai phạm tại Dự án Gang thép Thái Nguyên - Giai đoạn 2. 
 
    - Truy tố nguyên Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Phú Yên.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.