Điểm báo tuần số 296 từ ngày 31-12 đến ngày 05-01 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/01/2019, 15:35 [GMT+7]

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-01) đưa tin, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Ðảng tháng 01-2019. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã đạt được trong tháng 12 và quý IV năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019 như: Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII); triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019; tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), các quy định của Ðảng mới ban hành và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi về hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-01) cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Cụ thể, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019) các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019) theo quy trình tại một kỳ họp: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019): Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo tin từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-01), Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của ngành Tư pháp gồm: 1) Công tác của Bộ, Ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và ghi nhận của Đảng và Nhà nước. 2) Chuyển biến mới về chất lượng trong xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; nhận diện, đề xuất khung pháp lý đối với tiền và tài sản mã hóa. 3) Tổng kết 5 năm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật tạo dấu mốc quan trọng, thúc đẩy ý thức thượng tôn pháp luật. 4) Hệ thống Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả quan trọng, nỗ lực từng bước đổi mới công tác thi hành án. 5) Tạo dựng tiền đề cho việc thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. 6) Đột phá trong giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, tương trợ tư pháp. 7) Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi trong giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. 8) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Ngành. 9) Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, Ngành. 10) Tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đặt cho một tuyến phố mới ở Thủ đô Hà Nội.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-01) đưa tin về Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm anh ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Công việc của ngành Công an sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn. Rất nhiều nhiệm vụ lớn, khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt. Vì vậy, lực lượng Công an nhân dân không được chủ quan, thỏa mãn với chiến công, thành tích; mà phải chủ động hơn nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung chỉ đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-01) đưa tin, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch. Pháp lệnh gồm năm điều, trong đó có bốn điều quy định việc sửa đổi bốn luật và một điều quy định về hiệu lực thi hành luật. Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Báo Nhân Dân, Sài gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, An ninh thủ đô, Dân trí, Đài TNVN (31-12) phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng kế hoạch - đầu tư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Hùng có hành vi đồng phạm với một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa trong việc lập "quỹ đen" trái quy định tại cơ quan này. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy nội địa, về cùng tội danh trên.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-01) đưa tin, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái để kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, thông qua việc kiểm tra này, Đoàn công tác sẽ cùng địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra tìm ra nguyên nhân của tồn tại, yếu kém, sơ hở trong quản lý để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-01) phản ánh, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Ban đã tích cực, chủ động theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp tổ chức và tham dự 86 cuộc họp án của Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương và một số địa phương để đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ; tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo, hướng dẫn xử lý nhiều vụ án, vụ việc khác thông qua đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh… Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh, năm 2019 Ban Nội chính Trung ương bám sát vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế và tình hình triển khai công tác cải cách tư pháp, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách tư pháp; chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; các vụ, việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, báo chí phản ánh, dư luận đặc biệt quan tâm; tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là xử lý, ngăn chặn “tham nhũng vặt”…

Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2018
Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2018

Theo tin từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Công an nhân dân, Hà Nội mới, Dân trí, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-01), Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an, liên quan tới Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Cáo trạng nhận định vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành công an là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thiếu trách nhiệm để giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Các bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Việt Tân, nguyên Tổng Cục trưởng và Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an. Các bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách (nguyên là cán bộ thuộc Bộ Công an) và Phan Hữu Tuấn (nguyên Phó Tổng cục trưởng của Bộ Công an).

Báo Nhân Dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Người lao động, Thanh tra, Công an nhân dân, Dân trí, VietNamNet, Đài TNVN, TTXVN (05-01) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "tham ô tài sản" đối với bà Hồ Thị Bích Lệ, từng là kế toán của Ủy ban Nhân dân thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định), hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ. Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bà Lệ. Theo kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, trong quá trình thực hiện bồi thường khi thu hồi đất năm 2014, bà Lệ khi đó là kế toán của Ủy ban nhân dân thị trấn Phù Mỹ, đã ký vào các hồ sơ bồi thường đất do ông Bùi Đức Trọn (cán bộ địa chính thị trấn Phù Mỹ) làm giả. Tổng số tiền thiệt hại do sai phạm của các cán bộ Ủy ban nhân dân thị trấn Phù Mỹ trong vụ việc này là hơn 1 tỷ đồng.

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-01) đưa tin, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai công tác PCTN năm 2017-2018. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, tỉnh Lào Cai những năm qua đạt được nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực; nhất là xếp hạng cao của cả nước về các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công... Những biểu hiện vi phạm tham nhũng không nhiều, nhưng không phải là không có, đòi hỏi cấp ủy lãnh đạo địa phương không được chủ quan, phải kiên định liên tục thực hiện tốt công tác PCTN để duy trì và phát huy tốt những thành tích đạt được.

Báo Nhân Dân, Sài gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Thanh tra, Lao động, Người lao động, Thể thao Văn hoá, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Giao thông Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-01) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa phục vụ tiếp tục thanh tra việc ông Phương bị tố cáo nhận 260 triệu đồng của người ăn cắp xe máy nhờ “chạy án”. Trước đó, Đại tá Nguyễn Chí Phương đã bị tạm đình chỉ công tác một tháng (từ ngày 3-12-2018 đến ngày 3-1-2019), để Thanh tra Bộ Công an xác minh thông tin ông Phương bị tố cáo nhận 260 triệu đồng của Đỗ Đức Hiếu nhờ “chạy án”.

TIN QUỐC TẾ

Báo Thanh tra (03-01) đưa tin, trong năm 2018, Cơ quan Chống tham nhũng (ACE) Rawalpindi (Pakistan) đã nhận được 1.539 khiếu nại, đã tiến hành 820 cuộc điều tra liên quan đến các khoản hối lộ bất hợp pháp, 606 vụ đã được chuyển tới các cơ quan liên quan để giải quyết và 1.526 vụ đã được xử lý. 18 cuộc đột kích đã được tiến hành và 223.000 Rs tiền do tham nhũng đã được thu hồi. 1.444 kanal (đơn vị đo lường đất của Pakistan) đất trị giá 9 triệu Rs ở quận Jhelum được thu hồi. Thêm vào đó, 203 quan chức các cấp đã bị bắt giữ vì liên quan đến nhận hối lộ bất hợp pháp.

Báo Thanh tra (03-01) đưa tin, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tối cao Chống tham nhũng mới được thành lập, Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi cho biết, Hội đồng được thiết lập để củng cố sức mạnh của cơ quan nhà nước trong việc chống tham nhũng. Mục tiêu của Hội đồng là thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hợp nhất các nỗ lực chống tham nhũng.

Thông tin đáng chú ý trong tuần:

- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Yên Bái, Lào Cai.

- Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2018.

- Truy tố ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan vụ Vũ "nhôm".

- Đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

;
.