Điểm báo tuần số 295 từ ngày 24-12 đến ngày 29-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 02/01/2019, 14:17 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-12) phản ánh, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội (QH) về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng đoàn QH đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đảng đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thấy rõ hơn tầm quan trọng, tác dụng của việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Đảng đoàn QH cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về năng lực lãnh đạo và việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả hơn việc tự phê bình và phê bình; tăng cường hơn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo của Đảng đoàn QH và cấp ủy các cấp, hiệu quả điều hành của QH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, đơn vị chuyển biến tích cực. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-12) đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các công việc triển khai Nghị quyết số 74/2018/QH14 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau. Tổ chức thi hành nghiêm túc, có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-12) cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 10-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Quy định này, Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định hoặc cho chủ trương, định hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Định hướng hoạt động công tác nội chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp theo quy định…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Công thương, Văn hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25, 26-12) đưa tin, trong hai ngày 25 và 26-12-2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khoá XII theo quy định. Xem xét, cho ý kiến về giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền. Quyết định kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; cách chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020; cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XII.
 
    TTXVN (26-12) cho biết, 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, đó là: Luật an ninh mạng; Luật tố cáo; Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật quốc phòng; Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản; Luật đo đạc và bản đồ; Luật thể dục, thể thao. Ngoài 10 Luật kể trên, cũng từ 1-1-2019, các quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước của Luật bảo vệ bí mật nhà nước cũng có hiệu lực thi hành.
 
    Theo tin từ báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, TTXVN (27-12), Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, khi thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về việc thực hiện Chương trình công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch. Khi xin rút đề án khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; không đăng ký lại đối với các đề án đã rút khỏi chương trình…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Công thương, Văn hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-12) đưa tin, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-12) phản ánh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, báo chí đã tham gia góp phần khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đó là: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục đẩy nhanh việc ban hành và triển khai thực hiện quy hoạch báo chí; đồng thời, chủ động chuẩn bị hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện. Trong vấn đề này, cùng với quyết tâm của cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, cấp ủy đảng, các tổ chức đảng của cơ quan báo chí cần thể hiện vai trò là nhân tố quyết định. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí; chấn chỉnh những sơ hở trong tổ chức, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, sử dụng cộng tác viên. Có những biện pháp quyết liệt, hiệu lực hơn nữa, trong đó, nêu cao trách nhiệm của chủ quản và người đứng đầu cơ quan báo chí. Thực hiện có hiệu quả những giải pháp cần thiết nhằm góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức Hội, hội viên và người làm báo.
 
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Công thương, Văn hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-12) đưa tin, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây Dựng Việt Nam (VNCB) - nay là Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Dựng Việt Nam (CB). Theo đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Công Danh về yêu cầu thu hồi thêm các khoản tiền mà bị cáo Danh cho rằng là vật chứng vụ án chưa được thu hồi. Hội đồng xét xử tuyên phạt y án 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Công Danh. Hội đồng xét xử cũng không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và các vấn đề liên quan khác, tuyên y án đối với 11 bị cáo. Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Lê Đài và Trần Hiệp do có tình tiết giảm nhẹ mới mà án sơ thẩm chưa xem xét, cho hai bị cáo được hưởng ba năm tù treo. 
 
    Theo tin từ báo Nhân Dân (26-12), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan chức năng đang làm các thủ tục tố tụng để bắt tạm giam thì đối tượng Kiệt đã bỏ trốn. Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Khang, nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông và Hà Thăng Long, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba cán bộ trên bị khởi tố, tiếp tục điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và cùng nhiều đối tượng khác liên quan vụ án đã bị khởi tố, bắt tạm giam; các đối tượng này bị khởi tố, tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Công thương, Văn hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (27-12) dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), đến nay, đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng. Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can. 6 vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (25-12) đưa tin, cựu Tổng thống Maldives Abdulla Yameen đang bị điều tra vì tội tham nhũng với cáo buộc nhận được gần 1,5 triệu USD bằng những khoản thanh toán bất hợp pháp trong quá trình tái tranh cử nhưng không thành công.
 
    Báo Thanh tra, VietNamNet (27-12) cho biết, tòa án Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân với Mã Kiến, nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia. Mã Kiến bị tước quyền chính trị suốt đời, nộp phạt 50,5 triệu NDT (176 tỷ VND), tịch thu toàn bộ tài sản vì các tội nhận hối lộ, cưỡng ép giao dịch và giao dịch nội gián. 
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị Trung ương 9 khóa XII.
 
    - Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo kết quả về Đảng đoàn Quốc hội. 
 
    - Tuyên án phúc thẩm vụ Phạm Công Danh.
 
    - Điều tra giai đoạn 2 vụ án ở DAB: Khởi tố 6 vụ án và 10 bị can.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.