Điểm báo tuần số 292 từ ngày 03-12 đến ngày 08-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/12/2018, 14:05 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Giao thông, Công thương, Văn hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN  (04-12) đồng loạt phản ánh nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2018. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đến thời điểm này, có thể nói, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2019. Dựa trên đánh giá mới nhất về môi trường kinh doanh của Việt Nam từ các tổ chức quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình sản xuất, kinh doanh đang diễn biến thuận lợi; niềm tin của nhà đầu tư, kinh doanh đang tăng mạnh. Tuy nhiên, không được chủ quan mà phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý những tồn tại, hạn chế, bất cập; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; khắc phục yếu kém ở các cấp, các ngành, nhất là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, xa dân, tham nhũng vặt...; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân. Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và giáp Tết; chú trọng bảo đảm lo Tết cho người dân về mọi mặt, trong đó chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; đề phòng, hạn chế những mặt trái, tiêu cực trong dịp Tết; chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu; thế giới chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm nhu cầu đi lại cho dân; bảo đảm an toàn trật tự xã hội, mở đợt cao điểm phòng, chống, trấn áp tội phạm. Chú trọng xây dựng, cải cách thể chế, phát hiện những bất cập trong chính sách để chủ động tháo gỡ. Những vấn đề chính sách liên quan quyền lợi của người dân phải được thảo luận kỹ lưỡng…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Hà Nội mới, Đài TNVN (04-12) cho biết, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Hội nghị đã đánh giá tình hình kết quả công tác 11 tháng qua, phân tích nguyên nhân, hạn chế và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Trong đó, đáng chú ý là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận tại các Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong tháng 12 là tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,  XII; Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung hoàn chỉnh các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đáng chú ý là Đề án về “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền”. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, các Bộ ngành địa phương phải hoàn thành Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo đúng thời hạn đã định, trên tinh thần là phải đảm bảo quy trình khách quan, chọn đúng người. Tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương. Khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận, sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tổ chức xây dựng Đảng.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, TTXVN (06-12) đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), giai đoạn 2010-2015 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép san ủi đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn không đúng quy định; ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có đủ căn cứ và có diện tích vượt so với biên bản họp của hội đồng xét giao đất; ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn khi quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền xét duyệt, chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị là thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định kỷ luật đồng chí Trịnh Đình Sính bằng hình thức cảnh cáo.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Thanh Niên, Sài Gòn giải phóng, Người đưa tin, Người lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06-12) phản ánh các nội dung của Phiên họp đầu tiêu của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các thành viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung công việc, chương trình kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm; tổ chức bộ máy; quy chế, cách thức làm việc… định hướng tư tưởng chỉ đạo trong quá trình xây dựng các văn kiện, gồm Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII; phương pháp, cách thức làm việc để đạt yêu cầu đề ra; kế hoạch trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Cương lĩnh năm 1991 và 10 năm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các Văn kiện Đại hội mà Tiểu ban văn kiện được giao nhiệm vụ chuẩn bị là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Từng thành viên tập trung, nỗ lực cao, dành thời gian, tâm sức và có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Thanh tra, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-12) cho biết, tại Kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp xem xét, kết luận một số nội dung: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông. 2) Xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm: Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của UBKT Trung ương; UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Tất Thành Cang. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UBKT Trung ương; UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 - 1/2012) đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân đồng chí. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Đặng Ngọc Nghĩa…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Giao thông, Giáo dục, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (07-12) cho biết, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội nghị đã xem xét kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành bỏ phiếu kín với đa số đề nghị kỷ luật ông Lê Văn Tam bằng hình thức khiển trách. Theo Báo cáo thẩm tra xác minh cho thấy, trong thời gian đương chức, Đại tá Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Văn Tam.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Hà Nội mới, Biên Phòng, Phòng không - Không quân, Giáo dục Việt Nam,  Đài TNVN, TTXVN (08-12) đưa tin, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Bộ Quốc phòng tổ chức. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Bộ đội Biên phòng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tin tưởng, đánh giá cao; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Quân đội, các lực lượng nòng cốt, chuyên trách cần khắc phục triệt để những bất cập, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhất quán thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh, quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quản lý với bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, Giao thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN (04-12) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương. Từ chỉ đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỷ đồng. 
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô (06-12) cho biết, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt Lưu Văn Liên, cựu Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”. UBND huyện Mê Linh quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với tập thể, cá nhân ở xã Tiền Phong. Công ty CP Vĩnh Sơn là chủ đầu tư đã chi trả cho UBND xã Tiền Phong hơn 8,6 tỷ đồng tiền đất giao thông, thủy lợi bị thu hồi. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm ở địa phương này chỉ hạch toán, nộp kho bạc Nhà nước 7,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại 700 triệu đồng,  Nguyễn Văn Liên là người trực tiếp nhận 500 triệu đồng và thủ quỹ của xã nhận 200 triệu đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Liên cũng đã giao nộp lại toàn bộ số tiền 500 triệu đồng cho cơ quan chức năng, đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự… 
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Giao thông, Người đưa tin, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN (06-12) phản ánh phiên toà xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam theo đơn kháng cáo của ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng 4 bị cáo, gồm: Ông Hà Tấn Phước, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Long An; Lê Văn Thanh, nguyên Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An; Phạm Thế Tuân , nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Ngô Văn Thanh, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc ông Danh cùng đồng phạm rút tiền của Trustbank (sau này là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) gây thiệt hại cho ngân hàng này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11-12.
 
    Báo Đắk Nông, Nhân Dân, Đấu thầu, Dân trí, TTXVN (07-12) cho biết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô. Kết quả điều tra xác định, ông Bùi Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và ông Vũ Công Tư, nguyên Kế toán Trung tâm đã hợp thức hóa chứng từ để rút số tiền trên 1 tỷ đồng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có chi sử dụng cá nhân. Trước đó, Công an huyện Krông Nô đã bắt ông Đặng Văn Thanh, cán bộ Trung tâm này vì hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình chống sạt lở hạ lưu thủy điện Buôn Tua Srah, xã Đức Xuyên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao động, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (08-12) dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 - Bộ luật Hình sự 2015; khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Nam, Bí thư quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt,  nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Trương Văn Út, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của  các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Giáo dục Việt Nam, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (08-12) cho biết, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong phòng, chống tham nhũng. Đối với vấn đề tham nhũng vặt còn diễn biến phức tạp liên quan đến đất đai, quản lý đầu tư công, quản lý tài nguyên khoáng sản... cần có sự vào cuộc của các cơ quan chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa trong xử lý vụ việc. Tỉnh cần đặt công tác phòng, chống tham nhũng trong tổng thể công tác xây dựng Đảng gắn với làm tốt công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nhân dân bức xúc và quan tâm; quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực của cán bộ, đặc biệt trong công tác cán bộ cần công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng; các khâu trong công tác cán bộ cần chặt chẽ, đúng quy trình, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (03-12) đưa tin, Pakistan tổ chức "Tuần lễ chống tham nhũng" từ ngày 3-12 và kéo dài cho tới Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 9-12. Theo Cơ quan Trách nhiệm giải trình Quốc gia Pakistan (NAB), sinh viên của các tổ chức giáo dục khác nhau sẽ tham gia vào nhiều cuộc thi, bao gồm diễn thuyết, thơ ca, hát, vẽ, kịch và viết bài luận. Bên cạnh đó, hoạt động đi bộ sẽ được tổ chức để tuyên truyền nâng cao nhận thức về tham nhũng, kêu gọi sức mạnh toàn xã hội chung tay xóa bỏ tham nhũng.
 
    Thông tấn xã Việt Nam (05-12) cho biết, bà María Alejandra Vicuña, Phó Tổng thống Ecuador đã từ chức trong bối cảnh bà đang bị điều tra về cáo buộc từng nhận các “khoản thu không phù hợp” trong thời kỳ làm Thượng nghị sĩ. Ông Angel Sagbay, cựu Trợ lý của bà Vicuña khẳng định đã thường xuyên chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của bà Vicuña với tổng số tiền lên tới 20.000 USD vào năm 2012-2013. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra sau cáo buộc trên. Về phần mình, bà Vicuña tin tưởng rằng tòa án sẽ làm rõ sự trong sạch của bà.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    -  Phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
    - Kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
 
    - Xem xét kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.
 
    - Khởi tố, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Tài.
 
    - Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CP Đại Dương - Oceanbank bị khởi tố thêm tội danh mới.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.