Điểm báo tuần số 289 từ ngày 12-11 đến ngày 17-11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 19/11/2018, 13:55 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao Động, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (từ 12 đến 16-11) đưa tin về tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công; Luật thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật kiến trúc; Luật giáo dục (sửa đổi). Quốc hội nghe: Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018; Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và báo cáo thẩm tra về nội dung này; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và báo cáo thẩm tra nội dung này; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Thanh tra, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (13-11) cho biết, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc về kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã phối hợp tốt với Ðảng ủy cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, ban hành đồng bộ nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và thống nhất trong ý chí, hành động để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng; đề cao công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Ðồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu Ban cán sự đảng và Ðảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra như: Việc quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị ở một số tổ chức đảng trực thuộc còn hạn chế, chưa sâu sắc; kết quả triển khai thực hiện của một số chi bộ chưa thật sự có chuyển biến, một số cán bộ, đảng viên tiếp thu Nghị quyết thụ động, làm việc hiệu quả thấp; công tác tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy và cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc nêu gương của một số ít đồng chí đứng đầu đơn vị chưa cao, chưa có tính thuyết phục; bản cam kết tự rèn luyện, phấn đấu hằng năm của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, nhiều nội dung không gắn với thực tế công việc...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đại đoàn kết, Văn hóa, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Người đưa tin, Dân trí, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-11) đồng loạt phản ánh, Kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 1) Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ thành phố. Những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 2) Xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Đổi mới doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng chí Trần Văn Hiếu, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. 3) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Chu Hảo. 4) Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
 
Kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Dân trí (14-11) đưa tin, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. Trong 10 năm, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra hơn 134 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 106 nghìn đảng viên; giám sát gần 66,8 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 141 nghìn đảng viên. Công tác kiểm tra được đổi mới theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố. Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Ðồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", không nể nang, né tránh, với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Người đưa tin, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-11) cho biết, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2019. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý một số nội dung trọng tâm của ngành, trong đó tập trung tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về THADS để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sơ kết việc tổ chức thi hành Luật THADS và Nghị định hướng dẫn thi hành; rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu; nghiên cứu giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành đã tồn đọng nhiều năm. Đồng chí yêu cầu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội. Ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức THADS, tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả Luật tố tụng hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính...
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Công lý, Thanh tra, Đài TNVN, TTXVN (17-11) đưa tin, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14, xem xét, cho ý kiến thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo Tờ trình của Chính phủ, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, xuất phát từ yêu cầu triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và yêu cầu của thực tiễn, có 3 dự án Luật cần thiết được bổ sung vào Chương trình gồm: Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội với 3 nhóm chính sách và trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Kiểm toán nhà nước đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước vào Chương trình năm 2019 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 với tổng số 10 nội dung được đề xuất. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung dự án Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 với 5 chính sách được đề xuất. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá hồ sơ đề nghị bổ sung 3 dự án Luật của Chính phủ vào Chương trình năm 2019 có đầy đủ các tài liệu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đại đoàn kết, Văn hóa, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Người đưa tin, Dân trí, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12-11) đưa tin về phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet liên quan đến hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an. Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa biết Công ty TNHH Ðầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), do Nguyễn Văn Dương cầm đầu và Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online, do Phan Sào Nam cầm đầu, hoạt động tổ chức đánh bạc, nhưng không ngăn chặn, xử lý, mà còn tiếp tay, bao che cho sai phạm nêu trên, không cho các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý. Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen..., các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm: 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.800 tỷ đồng… Dự kiến phiên tòa xét xử trong 20 ngày.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Công lý, Tiền Phong, Giao thông, An ninh Thủ đô, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (13-11) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (14-11) dẫn thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Vinh Quang nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Mai Vinh Quang ký hợp đồng thi công xây dựng Kho lưu trữ tỉnh Đắk Nông với Công ty Thành Long, đơn vị thi công với giá trị hợp đồng là 17,9 tỷ đồng; ký hợp đồng tư vấn giám sát với Công ty Đại Nguyên giá trị hợp đồng là 1,03 tỷ đồng. Khi đến hạn hợp đồng, Công ty Thành Long vẫn chưa thi công xong công trình, nhưng đã lập hồ sơ khống để thanh toán khối lượng công việc chưa hoàn thành và số tiền đã được giải ngân và thanh toán cho Công ty Thành Long có giá trị là 2,1 tỷ đồng... Cơ quan chức năng xác định hành vi nêu trên của ông Mai Vinh Quang (chủ đầu tư), ông Vũ Văn Tân (đơn vị giám sát) và ông Nguyễn Xuân Vinh (Giám đốc Công ty Thành Long) có dấu hiệu của tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".  Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường, Người lao động, Tuổi Trẻ, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN (14-11) cho biết, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhận tin báo của Hoàng Hữu Quyết, là Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Chánh về việc bị cướp tài sản. Theo đó, ngày 9-11, ông Quyết đang di chuyển trên quốc lộ 1A từ Hải Lăng đi Ðông Hà thì bị hai nam thanh niên áp sát, xịt một loại hơi vào mặt gây choáng, mất ý thức tạm thời và bị lấy đi 278 triệu đồng tiền mặt, đây là số tiền của Hội Nông dân xã Hải Chánh và một số tiền mặt cá nhân của Quyết. Công an huyện Triệu Phong phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng Hoàng Hữu Quyết đã dàn dựng, khai man vụ cướp tài sản. Số tiền này đã bị đối tượng Quyết chiếm đoạt, sử dụng vào việc cá nhân. Công an huyện Triệu Phong đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Theo tin từ báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Thanh tra, Công lý, Xây dựng, Giao thông, Hải quan, Hà Nội mới, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (14-11), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (Vụ án Ethanol Phú Thọ), gồm: Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Phó Trưởng Phòng Đầu tư dự án Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí; Khương Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Phòng Thương mại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí; Hoàng Đình Tâm, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí và Lê Thanh Thái, Trưởng Phòng Thương mại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí. Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô, Hà Nội mới (15-11) cho biết, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo dự thảo kết luận của Đoàn về công tác kiểm tra, đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Hà Nội. Đoàn công tác cùng các cơ quan của thành phố đã làm rõ, toàn diện các mặt hoạt động, các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 5 năm thực hiện. Việc kiểm tra, giám sát của Đoàn được tiến hành theo đúng kế hoạch, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, phối hợp tốt, không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các cơ quan, tình hình địa phương.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Giao thông, Người lao động, Thanh Niên, Dân trí, VietNamNet, Đài TNVN (15-11) dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Đăng Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh và ông Lê Văn Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh để điều tra làm rõ hành vi lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền bảo vệ rừng. Theo điều tra, trong quá trình công tác, ông Duẩn và ông Ngữ đã cấu kết với nhau lập hồ sơ, thanh toán khống tiền công chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn xã, gây thất thoát hơn 300 triệu đồng ngân sách nhà nước.
 
    Báo Nhân Dân, Đài TNVN (16-11) cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Quang Thu, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư và quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, về tội vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2018, Thu và Thịnh đã lập khống chứng từ quyết toán hoàn thành công trình để lấy 366,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chỉ đạo sử dụng vào xây dựng công trình không thuộc phương án xây dựng cánh đồng lớn do Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Hòa lập đã được thẩm định, công trình không thuộc nguồn phân bổ ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh, gây thiệt hại cho ngân sách.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Công an nhân dân (12-11) đăng tải nội dung thông báo của Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc về vụ án Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cổ phần hữu hạn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc do Ủy ban Giám sát quốc gia điều tra đã kết thúc, chuyển sang cơ quan kiểm sát khởi tố. Lại Tiểu Dân liên quan đến vụ án trên 1,6 tỷ nhân dân tệ (5.600 tỷ VND), chưa kể các tài sản quý giá khác mà ông ta sở hữu thực tế. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã kỷ luật khai trừ đảng và công chức đối với Lại Tiểu Dân vì đi ngược lại phương châm chính sách công tác tiền tệ của trung ương, nhận hối lộ, lạm quyền bừa bãi, sa đọa trụy lạc, đạo đức bại hoại... 
 
    Báo Dân trí (16-11) cho biết, bà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị các công tố viên của nước này buộc tội với 17 tội danh rửa tiền và gian lận thuế, nhận hối lộ số tiền khoảng 189 triệu ringgit (khoảng 45 triệu USD), từ một công ty tham gia dự án năng lượng Mặt trời của Chính phủ Malaysia. Cựu Thủ tướng Najib đang phải đối diện với 38 tội danh lạm dụng quyền lực, rửa tiền, và là bị cáo quan trọng trong vụ án tham nhũng Quỹ 1MDB của Malaysia. Bà Mansor vẫn bác bỏ những cáo buộc trên.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    -  Kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
    - Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc.
 
    - Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa.
 
    - Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc MobiFone.
 
    - Khởi tố thêm 4 bị can liên quan tới "Vụ Ethanol Phú Thọ".
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.