Điểm báo tuần số 282 từ ngày 24-29 đến ngày 29-9 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 02/10/2018, 08:16 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN (26-9) phản ánh các nội dung Hội nghị sơ kết công tác công an trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của Bộ Công an. Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 6-8-2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an các địa phương cơ bản ổn định, bước đầu đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được bảo đảm, nhất là trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Những tháng cuối năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai tổ chức bộ máy mới… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Giám đốc Công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về diễn biến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, trực tiếp chịu trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết ổn định ngay tại cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên, được dư luận quan tâm, không để phức tạp kéo dài thành điểm nóng về an ninh, trật tự.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Biên Phòng, Dân trí, Đài TNVN (27-9) đưa tin về Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tổ chức. Hiện nay các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ… Do vậy, việc nâng cao nhận thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ nhà báo, biên tập viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp. Các đại biểu nghiên cứu, quán triệt những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…
    
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tiền Phong, Thanh Niên, Người lao động, Người đưa tin, Đài TNVN (29-9) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đồng chí Trần Ngọc Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bốn đảng viên. Theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 8 quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với hai đảng viên là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty và nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bảy đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phê bình nghiêm khắc Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với đồng chí Hà Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 và đồng chí Lê Quỳnh Đài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 8.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao động Thủ đô, An ninh Thủ đô, Kinh tế và Đô thị (29-9) đưa tin, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân của thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng Thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành tạo sự thống nhất cao triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu tiên quyết là giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Công lý, Đầu tư, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-9) đồng loạt đăng tải nội dung buổi Họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tại hội nghị lần này, Trung ương xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác. Việc thông tin trước Hội nghị là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong chương trình nghị sự của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.
 
Bộ Công an triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018
Bộ Công an triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Thanh tra, Công an nhân dân (24-9) đưa tin, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) Việt Nam đã có buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) với đoàn đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK). Tại buổi tọa đàm, đại diện KPK đã giới thiệu về Chiến lược phòng ngừa tham nhũng của KPK. Theo đó, tại Indonesia các nhiệm vụ PCTN có liên quan với nhau trong công tác phòng ngừa, ngăn cản, kiểm soát, điều tra và hợp tác về phòng ngừa tham nhũng, rất được Chính phủ quan tâm. Kết thúc tọa đàm, Phó Tổng TTCP Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tích cực thực hiện bản hợp tác song phương đã được ký kết trước đó, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là những kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, thách thức về công tác PCTN. Bên cạnh đó, tiếp tục trao đổi chuẩn bị cho việc triển khai chu trình đánh giá việc thực hiện UNCAC lần thứ 2. 
 
    Báo Bảo vệ pháp luật (25-9) có bài viết “Sai phạm tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, chuyển Công an điều tra”. Theo nội dung bài viết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Lê Thị Tuyết Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Theo đó, Hiệu trưởng này đã có nhiều sai phạm trong việc thu tiền không đưa vào sổ sách tài vụ, bớt xén tiền ăn của học sinh bán trú, có dấu hiệu lập khống hợp đồng, chứng từ... Với những sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra thành phố chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Đại đoàn kết, Tài nguyên và Môi trường, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, Người lao động, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-9) cho biết, liên quan tới vụ án trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng “ tức Phượng râu”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt giam Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng, chống chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan điều tra xác định trong thời gian làm Đội trưởng, ông Thái đã không tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định đối với hành vi vận chuyển gỗ bất hợp pháp của đối tượng Phan Hữu Phượng và Công ty TNHH MTV Thảo Trúc, địa chỉ tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để nhận tiền "bồi dưỡng" tổng cộng 120 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
    Báo Thanh tra (25-9) có bài viết, “Xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình sai phạm hơn 1 tỷ đồng”.  Nội dung bài viết cho thấy, Thanh tra huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình sau khi thanh tra việc quản lý, sử dụng tiền ngân sách xã giai đoạn từ 2013 - 2016 đối với UBND xã Phú Cường, đã phát hiện công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách của xã này tồn tại hàng loạt những sai phạm lên đến hơn 1 tỷ đồng. UBND huyện Tân Lạc đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Công an huyện để tiếp tục xác minh, làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Pháp luật Việt Nam, Đài TNVN (28-9) đưa tin, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước và một số kiến nghị cho Việt Nam”. Các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi tập trung vào vào 03 vấn đề lớn: Tham nhũng trong khu vực tư - nhận diện và nhu cầu điều chỉnh; Kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; đề xuất đối với Việt Nam để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước; làm rõ những hành vi đặc trưng của tham nhũng, chủ thể của tham nhũng ở khu vực tư; đặc thù tham nhũng ở Việt Nam là mối quan hệ chặt chẽ giữa khu vực công với khu vực tư; xây dựng chương trình liêm chính, minh bạch trong các hoạt động kinh doanh và bộ quy tắc ứng xử, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp; phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm hình sự của các pháp nhân thương mại; chọn lọc, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có pháp luật phòng, chống tham nhũng tương đối chặt chẽ để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam…
 
    Báo Đồng Tháp, Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet, Đài TNVN (29-9) dẫn thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Võ Hồng Mẫn, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Hồng để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả thanh tra, trong năm 2016 và 2017, tại Phòng Nội vụ xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quyết toán kinh phí. Liên quan đến vụ việc, 4 tháng trước, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Lý Thị Thúy, nhân viên Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng để điều tra về hành vi tham ô tài sản với số tiền 1,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc.
 
    Báo Lạng Sơn, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (29-9) cho biết, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Lạng Sơn về việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tuyên Quang và Lạng Sơn. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh cần tăng cường tiến hành kiểm tra, giám sát; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các cơ quan trong tỉnh phải thật sự nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng; chống tham nhũng phải gắn liền với thiết lập kỷ cương, trách nhiệm, với động cơ trong sáng, làm tăng lòng tin với nhân dân với Đảng và Nhà nước. Qua đó tích cực góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh…
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (25-9) cho biết, ông Augusto da Silva Tomás, cựu Bộ trưởng Giao thông Angola bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng. Ông Silva Tomás là quan chức Chính phủ cấp cao đầu tiên bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng kể từ khi Angola giành được độc lập năm 1975.
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (28-9) đưa tin, Mỹ và Brazil phạt Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras hơn 853 triệu USD vì liên quan tới việc hối lộ nhiều chính trị gia cũng như các đảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ. Liên quan tới vụ bê bối này đã có hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập nhiều đường dây phi pháp, trong đó có hàng chục lãnh đạo của các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.
 
Thông tin đáng chú ý trong tuần:
- Họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.
- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Lạng Sơn.
- Khởi tố bị can đối với nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.