Điểm báo tuần số 272 từ ngày 16-7 đến ngày 21-7 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 23/07/2018, 16:15 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Công lý, Thanh tra, Đại đoàn kết, Sức khỏe và Đời sống, Xây Dựng, Tuổi Trẻ, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (17-7) đồng loạt đăng tải các nội dung Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; từng đồng chí bí thư cấp uỷ, từ trung ương đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân..
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Xây Dựng, Hà Nội mới, Đài TNVN (17-7) phản ánh các nội dung của Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã kiểm tra 2.618 tổ chức Đảng. Trong đó, xem xét, xử lý kỷ luật 39 tổ chức Đảng, 1.164 đảng viên. Đối với các tổ chức đảng, nội dung vi phạm chủ yếu ở quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Còn đối với đảng viên, việc vi phạm chủ yếu là chấp hành chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, lãnh đạo… Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung phối hợp, tham mưu các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai và kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao tính chủ động, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng các vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra tại địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và vi phạm những điều đảng viên không được làm.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới (17-7) cho biết, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Bộ đã hoàn thành 116/161 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; chỉ đạo rà soát, cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 52,13%. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục coi công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ hàng đầu; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh năm 2018; thông qua 7 luật và cho ý kiến 8 dự án luật khác; xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 449 văn bản quy phạm pháp luật; số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành giảm nhẹ ở cấp Trung ương, giảm mạnh ở địa phương, phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Các mặt công tác khác cũng có những chuyển biến đáng ghi nhận. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, bất cập trong chất lượng xây dựng pháp luật, trong đó có nguyên nhân từ trách nhiệm thẩm định của Bộ; một số lĩnh vực của ngành chưa thực sự chuyển biến, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức pháp chế rà soát lại chương trình công tác theo kế hoạch để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành tư pháp.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN (18-7) đưa tin, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đoàn sẽ kiểm tra, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua. 
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Công lý, Xây Dựng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN (19-7) cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật năm 2018. Thời gian qua, việc thực hiện các quy định mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình xây dựng luật của Chính phủ đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả tích cực cả về tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh trình. Về tiến độ, cơ quan soạn thảo đã chủ động thành lập Ban soạn thảo, tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, chất lượng một số dự án luật còn hạn chế, tài liệu và hồ sơ một số dự án luật chưa bảo đảm yêu cầu về hình thức, nội dung, dẫn đến việc phải rút ra khỏi chương trình, chuyển từ quy trình hai kỳ họp lên ba kỳ họp; vẫn còn dự án luật xin lùi, xin rút khỏi chương trình, việc gửi hồ sơ đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra còn chậm so với quy định… Phát biểu ý kiến kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, thời gian còn lại rất hạn hẹp nhưng khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu công việc ngày càng cao, để bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ của các dự án, dự thảo luật cần đổi mới tư duy cách làm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Đồng chí đề nghị, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện, bổ sung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết triển khai thực Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình năm 2018.
 
Hội nghị trực tuyến các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2018
Hội nghị trực tuyến các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2018
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN (16-7) dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ở tỉnh Bình Dương, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 3 bị can, trong đó có ông Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường) tỉnh Bình Dương. Theo kết luận điều tra, được UBND tỉnh Bình Dương đồng ý và giao cho UBND huyện Bến Cát lập thủ tục giao đất và cấp sổ đỏ cho người sử dụng, các bị can đã hướng dẫn Công ty Chế biến cây công nông nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương ký 41 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật 352 héc ta đất vườn cao su. Tổng số tiền thiệt hại do hành vi của các bị can gây ra là hơn 131 tỷ đồng.
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, Vnexpress (18-7) phản ánh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tham ô, để ngoài sổ sách, chứng từ hơn 6,3 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi  tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 đến 2015. Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Nguyễn Văn Trí, nguyên Giám đốc Trung tâm 04 năm tù; 04 bị cáo còn lại nhận án từ 18 tháng đến 03 năm tù cho hưởng án treo.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-7) đưa tin, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban sáu tháng đầu năm 2018 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. 6 tháng đầu năm 2018, các ban nội chính tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư và các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, nhiều mặt hoạt động nghiệp vụ hoàn thành ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh một số nội dung: Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh biển, đảo, an ninh tôn giáo, an ninh tại các khu công nghiệp, hoạt động của các tổ chức phản động, các loại tội phạm nguy hiểm; chủ trì, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, triển khai có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua; tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng ở địa phương; tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐ ngày 11-6-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Đại đoàn kết, Thanh Niên, Công lý, Tài nguyên và Môi trường, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (20-7) đồng loạt đăng tải những thông tin liên quan vụ sai phạm Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ở Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 11-7-2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 được công bố chính thức. Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà Giang, ngày 13-7-2018, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia. Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, ngày 19-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Nông nghiệp, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN, TTXVN (20-7) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Đào Minh Việt , nguyên Thủ quỹ và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Thị Nguyệt, là Thủ quỹ Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Lợi dụng chức vụ là thủ quỹ Ban Bảo vệ - Chăm sóc sức khỏe cán bộ, Việt và Nguyệt đến Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre rút số tiền hơn 120 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (19-7) cho biết, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy Quảng Đông, Trung Quốc đang thẩm tra kỷ luật và giám sát điều tra Thái Tông Trạch, nguyên Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, Thị trưởng thành phố Sán Đầu (đã nghỉ hưu) vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật”. Các nhân viên điều tra đã niêm phong 14 căn nhà của Thái Tông Trạch ở khu Bờ biển Ánh Nắng, thuộc thành phố Sán Đầu. Họ cũng tìm thấy trong biệt thự hơn 60 thùng chứa tiền mặt, ước tính trên 140 triệu Nhân dân tệ (khoảng 490 tỷ đồng). Nhà chức trách tạm thời chưa công bố chi tiết các vi phạm của Trạch. 
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (20-7) đưa tin, Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị Tòa án quận trung tâm Seoul phạt thêm 8 năm tù giam, trong đó 6 năm tù vì tội liên quan đến Quỹ tình báo và 2 năm tù vì can thiệp không phù hợp vào việc chọn ứng cử viên tham gia bầu cử Quốc hội. Trước đó, bà Park từng nhận án phạt 24 năm tù giam liên quan đến một loạt cáo buộc tham nhũng, đồng thời đề nghị phạt tiền 118,5 tỷ Won (khoảng 104 triệu USD). Bà Park không xuất hiện trong các phiên tòa kể từ tháng 10-2017 và cho rằng, việc xét xử bà là vì động cơ chính trị. Phiên xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 24-8-2018.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI. 
 
    - Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
    - Ban Nội chính Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến sáu tháng đầu năm 2018 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. 
 
    - Khởi tố hình sự vụ nâng điểm thi trung học phổ thông tại Hà Giang.
    
    - Truy tố nguyên Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường) tỉnh Bình Dương. 
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.