Điểm báo tuần số 270 từ ngày 02-7 đến ngày 07-7 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/07/2018, 14:27 [GMT+7]

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam,  Thanh tra, Giao thông, Sức khỏe và Đời sống, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-7) đồng loạt đăng tải thông tin Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. 2) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3) Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 4) Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. 5) Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam. 6) Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 04 trường hợp; trong đó, giữ nguyên hình thức kỷ luật 03 trường hợp, thay đổi hình thức kỷ luật 01 trường hợp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Quang cảnh Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Công lý, Thanh tra, Tuổi Trẻ, Đài TNVN, TTXVN (03-7) phản ánh các nội dung của Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của Chính phủ. Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và chuyển biến tốt, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là GDP nửa năm tăng 7,08%; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Đa số người dân ghi nhận sự chuyển biến tích cực về đối ngoại, hợp tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Đặc biệt có 91% ý kiến người dân tin tưởng ủng hộ nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Về các thách thức đặt ra thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thiên tai đang rình rập ở nhiều tỉnh, thành, vùng miền, nên cần có giải pháp tốt hơn nữa trong phòng, chống thiên tai. Nhấn mạnh an ninh trật tự là vấn đề quan trọng, điều kiện tiên quyết để tạo môi trường đầu tư ổn định, phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng không được để kẻ xấu, phản động, kích động nhân dân…  

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN (03-7) cho biết, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018 tại 71 điểm cầu trên cả nước. Trong sáu tháng vừa qua, ngành tổ chức xây dựng Ðảng tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những kết quả tích cực. Ngành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm; khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế công tác xây dựng Ðảng ở địa phương, đơn vị, bám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII). Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, sáu tháng cuối năm 2018, lãnh đạo ban tổ chức, cấp ủy các cấp cần bám sát Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Toàn ngành tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); chuẩn bị tham mưu, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng ở xã, phường, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Báo Cà Mau, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đất mũi (05-7) đưa tin, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tỉnh Cà Mau về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy ban tiếp công dân các cấp và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ đầu năm 2017 đến nay, cơ quan các cấp đã tiếp 7.425 lượt người, trong đó tiếp thường xuyên là 6.271 lượt người, tiếp định kỳ 1.024 lượt người và tiếp đột xuất 130 lượt người. Đơn thư tố cáo có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ, trong đó nội dung chủ yếu tập trung vào tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, sử dụng đất; bao che cho cán bộ cấp dưới gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; do người khiếu nại chuyển sang tố cáo. Cà Mau kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm hạn chế tình trạng các vụ việc đã giải quyết có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn nhận và chuyển đơn yêu cầu địa phương kiểm tra, rà soát… Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị, Cà Mau cần tăng cường công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến nhân dân…

Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Cựu chiến binh, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06-7) phản ánh các nội dung Hội nghị lần thứ 14 (Khóa VIII) Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Mặt trận tiếp tục tăng cường sự đồng thuận của nhân dân, cũng như khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị tại Ðại hội IX, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Các báo cáo phải mang “hơi thở” của các tầng lớp nhân dân; phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Ðảng, yêu cầu của nhân dân đối với hoạt động của Mặt trận trong thời đại mới. Mặt trận phải tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết; đề cao tinh thần dân tộc để tập hợp đoàn kết người Việt Nam trong nước và ngoài nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng và nhân dân... Thay mặt Ðoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý, điều hành của Nhà nước; cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử chống đối Ðảng, Nhà nước, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở; triển khai hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tuổi Trẻ, Người lao động, Dân trí, Đài THVN, TTXVN (07-7) cho biết,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðắk Nông vừa thi hành kỷ luật 13 cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện do có sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Ðảng nhiệm kỳ 2008-2013, 2013-2015, 2015-2020 đối với Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Ðình Mạnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Ðức, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Ðức. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Ðảng nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 đối với Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Ðắk Nông Phạm Ðặng Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ðắk G’Long. Ngoài ra, có ba đồng chí bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và tám đồng chí bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Báo Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tuổi Trẻ, Giao thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Người lao động, VietnamNet (02-7) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Triệu, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút tiền ngân sách. Theo cơ quan chức năng xác định,  Đoàn Văn Triệu đã cấu kết với một số đối tượng lập khống khối lượng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Tiên Lãng để chiếm đoạt gần 350 triệu đồng. Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục điều tra, xử lý những cá nhân có liên quan.

Báo Bảo vệ pháp luật (02-7) dẫn thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Thu Sương, kế toán Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân An, thị xã Long Khánh về tội “Tham ô tài sản”. Lợi dụng việc một số giáo viên nghỉ không hưởng lương vì đã được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội, Trần Thị Thu Sương đã lập chứng từ quyết toán tiền lương của các giáo viên này để chiếm đoạt hơn 49 triệu đồng tiền ngân sách. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Công an nhân dân, Tiền Phong, Công lý, Dân trí (02-7) phản ánh, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông cửu long (MHB). Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị can Huỳnh Nam Dũng cùng 16 đồng phạm bị truy tố với 2 tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BIDV và MHB cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS). Ngoài bị can Huỳnh Nam Dũng còn có các bị can: Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc MHB; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng giám đốc MHB; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS và Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS... Trong các năm 2011, 2012, 2014 Sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỷ đồng cho công ty MHBS để hưởng lãi suất chênh lệch và đầu tư trái phiếu; đã sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch chứng khoán...  từ hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của các bị cáo trong vụ án này dẫn đến MHB bị thiệt hại số tiền 457 tỷ đồng.

Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Giao thông, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (03-7) cho biết, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, tuyên phạt bị cáo Ðặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 03 năm tù. Các bị cáo: Hà Tấn Phước, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An 02 năm tù; Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 01 năm tù; Lê Văn Thanh, nguyên thành viên Tổ giám sát, nguyên Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An 02 năm 06 tháng tù; Ngô Văn Thanh, nguyên thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó trưởng phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An 01 năm 06 tháng tù. Các bị cáo là thành viên của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đã không thực hiện, thực hiện không đúng nhiệm vụ dẫn đến việc Phạm Công Danh và các đồng phạm đã rút tiền của ngân hàng và gây thiệt hại nghiêm trọng khiến Ngân hàng Xây dựng thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng. 

Báo Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô, Người lao động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Người đưa tin, Vnexpress, Đài TNVN (03-7) đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex), gồm: Trần Trung Chí Hiếu, nguyên chủ tịch HĐQT PVTex, bị truy tố các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Các bị can Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVTex Kinh Bắc); Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng Phòng thương mại hợp đồng PVTex và Vũ Phương Nam, nguyên Kế toán trưởng PVTex, cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái. Theo cáo trạng, các bị can đã sử dụng sai mục đích 92 tỷ đồng đầu tư vào dự án để xây nhà liền kề gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, khi PVTex liên kết thành lập PVTex Kinh Bắc, Trần Trung Chí Hiếu và Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTex (đã bỏ trốn) đã lợi dụng chức vụ của mình ép bị can Đỗ Văn Hồng phải "bôi trơn" cho mỗi người 3 tỷ đồng. Bị can Hồng còn khai báo đã phải chi phí cho Duy hơn 8,8 tỷ đồng để sửa nhà và góp cổ phần cho Duy tại một số doanh nghiệp. Trần Trung Chí Hiếu còn chỉ đạo thuộc cấp tạm ứng trái quy định cho nhà thầu 20 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 19,4 tỷ đồng… 

TIN QUỐC TẾ

Báo Tuổi Trẻ (05-7) cho biết, ông Eike Batista, từng là người giàu nhất Brazil, đã bị kết án 30 năm tù vì tội hối lộ 16,6 triệu USD cho ông Sergio Cabral, cựu Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, để tạo điều kiện cho các hợp đồng với chính quyền bang. Bản án với vị tỷ phú này là một phần trong cuộc điều tra tham nhũng có tên Cashwash được khởi xướng từ năm 2014 đã khiến nhiều chính trị gia và các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của Brazil bị kết án, trong đó có cả cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Đài Tiếng nói Việt Nam (06-7) đưa tin, Tòa án Chống tham nhũng ở thủ đô Islamabad tuyên phạt ông Nawaz Sharif, cựu Thủ tướng Pakistan với mức án10 năm tù vì cáo buộc tham nhũng. Con gái cựu Thủ tướng Sharif là bà Mariam Nawaz cũng bị xác định có tội và nhận án phạt 7 năm tù. Số tiền đền bù mà hai cha con cựu Thủ tướng Sharif phải trả là 10 triệu bảng Pakistan.

Thông tin đáng chú ý trong tuần:

- Kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Ban Tổ chức Trung ương sơ kết công tác sáu tháng đầu 2018.

- Ðắk Nông thi hành kỷ luật 13 cán bộ lãnh đạo cấp sở, huyện.

- Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận mức án 03 năm tù.

- Truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex).

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

;
.