Điểm báo tuần số 258 từ ngày 09-4 đến ngày 14-04 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 16/04/2018, 15:30 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Thanh Niên, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Giáo dục, TTXVN (09-4) cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân. Nội dung Công điện nêu rõ: Để chủ động hơn nữa trong phòng ngừa sai phạm, suy thoái nhằm nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nội dung  như: Tăng cường công tác nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá",  nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Khi có các vụ việc phức tạp được dư luận, báo chí phản ánh, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải chủ động nắm tình hình, nếu cần thiết phải có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thông tin, đề xuất giải quyết dứt điểm, không để phức tạp, kéo dài…
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Công lý, Thanh Niên, Biên phòng, Hà Nội mới, Tài chính, Đài THVN, TTXVN (11-4) đưa tin về Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ năm của Quốc hội sắp tới và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 8 dự án luật, gồm các dự án: Luật cảnh sát biển; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đặc xá; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật dân số; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ năm của Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016”; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN  (11-4) đồng loạt phản ánh nội dung buổi họp của Ban Bí thư, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc thành lập các đoàn kiểm tra, cho rằng đây là việc làm rất cần thiết. Qua kiểm tra cho thấy công tác xây dựng Đảng trên thực tế đã được coi trọng hơn, việc triển khai Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch. Tổng Bí thư chỉ rõ, qua kiểm tra, các sai phạm đã được thẳng thắn chỉ ra, được khắc phục, sửa chữa nhiều hơn và tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, chống thoái hóa biến chất đã và đang thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm… Kinh nghiệm rất lớn là làm toàn diện, đồng bộ, quyết tâm kiên trì, huy động rộng rãi các lực lượng, sức mạnh. Không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo, kêu gọi mà phải bằng cơ chế, luật pháp, xử lý sai phạm thì mới có tác dụng tốt. Vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng, vai trò kiểm tra giám sát quan trọng, công tác tuyên truyền quan trọng, làm là liên thông, liên tục, quyết liệt đặc biệt nêu gương người đứng đầu.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp của Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp của Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
    Báo Điện tử Chính phủ, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí  Minh, Đài THVN (12-4) cho biết, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo. Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Cường có những vi phạm, khuyết điểm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, không phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án Đại Kim; vi phạm Quy chế làm việc của Tổng cục và Quy chế của Đảng ủy Cục B41 trong việc lựa chọn, ủy quyền, cam kết cho Công ty Việt Thái tham gia thực hiện dự án. Đồng chí Trần Quốc Cường đã ký Giấy ủy quyền, Bản cam kết cho Công ty Việt Thái được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân cho dự án nhà ở Đại Kim là không đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục B41, vi phạm các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/NĐ-CP, ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Nhà ở. Việc ủy quyền không đúng pháp luật đã tạo sơ hở để Nguyễn Vũ Hùng là cán bộ cấp dưới trực tiếp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ký duyệt chi không đúng mục đích số tiền đóng góp mua nhà của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị… 
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Giao thông, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN (13-4) đưa tin, Ủy ban Thườn vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017 cho thấy, các cấp, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong cả nước đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Quốc hội đã đề ra. Chính phủ đánh giá những tồn tại, hạn chế này đã và đang gây ra sự lãng phí không nhỏ các nguồn lực của đất nước và trong sản xuất, đời sống của nhân dân. Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như: Không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định; không đánh giá, phân tích, không có số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện... việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được thực hiện nghiêm túc. Tình trạng lãng phí, thất thoát trong sử dụng tài sản công, tài chính công, trong sử dụng nguồn lực còn kém hiệu quả, vẫn còn lãng phí về thời gian, lao động diễn ra ở các mức độ khác nhau; việc tổ chức thực hiện còn chậm, ý thức trách nhiệm của một số ngành chưa cao, xử lý một số vụ việc chưa kịp thời và chưa thực sự nghiêm túc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê bình các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa có báo cáo. 
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Đài THVN, Đài TNVN (13-4) cho biết, Bộ Chính trị đã họp để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" và "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp". Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh các ban chỉ đạo đề án và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị các đề án nghiêm túc, khoa học, công phu, trách nhiệm và đề nghị các Ban Chỉ đạo đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khẩn trương hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình Hội nghị Trung ương sắp tới.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Thanh tra, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Giao thông, Sài gòn Giải phóng, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN, TTXVN (09-4) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trần Văn Thời cùng đồng phạm về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, từ năm 2008- 2013, bị cáo Cảnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với Trần Ngọc Minh (kế toán cơ quan) và một số cán bộ khác lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ các khoản tiền chi trả chế độ chính sách và đảm bảo xã hội do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện quản lý. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Cảnh 16 năm tù; bị cáo Trần Ngọc Minh 6 năm tù. Các bị cáo khác liên quan đến vụ án này bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 3 năm tù.
 
    Báo Nhân Dân (09-4) theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đối tượng Trần Văn Thoại, nhân viên kế toán UBND xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, về tội tham ô tài sản. Từ năm 2012 đến 2017, đối tượng Thoại tự ý giữ tiền chi phụ cấp cho cán bộ UBND xã, cán bộ không chuyên trách; không chi tiền hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa và thực hiện một số khoản chi không đúng nguyên tắc. Tổng số tài sản đối tượng Trần Văn Thoại tham ô là hơn 2,45 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên, Nhân đạo, An ninh Thủ đô, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN (09-4) đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi nhận hối lộ đối tượng Lê Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Theo điều tra, Hùng được giao kiểm tra việc chấp hành khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân từ năm 2014 đến hết năm 2017 của Công ty TNHH thương mại du lịch Hưng Khải. Sau đó, Hùng có đặt vấn đề với giám đốc Công ty Hưng Khải về việc đưa tiền "bôi trơn" để tạo điều kiện giảm số thuế chênh lệch, nếu không, Hùng sẽ báo cáo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh dừng hoạt động của doanh nghiệp. Hùng bị bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu đồng của Công ty Hưng Khải.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Hải quan, Giao thông, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN (10-4) cho biết, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tạm đình chỉ công tác với 03 cán bộ gồm: Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh và Bùi Tiến Cường vì có liên quan sau phản ánh của một số cơ quan báo chí đăng tải sáng 9-4-2018 về cảnh “bôi trơn khá nhộn nhịp” tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng khi đến làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Với tinh thần không bao che cán bộ và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, Cục Hải quan Hải Phòng đã cử lãnh đạo Cục và Phòng Thanh tra - Kiểm tra trực tiếp kiểm tra, xác minh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ; đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác của các công chức có hình ảnh đăng tải trên báo để giải trình, xem xét xử lý.
 
    Báo Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, VietNamNet, Đài TNVN, TTXVN (10-4) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy, nguyên cán bộ Đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo nội dung vụ án, lợi dụng công việc của mình Duy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận nhận hối lộ của 50 doanh nghiệp để hàng hóa của các doanh nghiệp này không bị kiểm tra thực tế. Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ 64 phong bì và giấy gói đựng tiền, tổng cộng hơn 964 triệu đồng. Trong đó, đã xác định được 40 phong bì, tổng số tiền 541,9 triệu đồng của 50 doanh nghệp; số tiền còn lại chưa xác định được nguồn gốc. Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước vật chứng của vụ án là hơn 964 triệu đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Quảng Ninh, Lao Động, Tiền Phong, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Giao thông, Tuổi Trẻ, Dân trí, Vnexpress, TTXVN (11-4) theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Đông, là nhân viên bán vé cáp treo quần thể Khu di tích danh thắng rừng quốc gia Yên Tử, thuộc Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm về hành vi “Tham ô tài sản”. Đông được giao bán vé tại ga cáp treo số 3 và đã bán số vé với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng nhưng không nộp về tài khoản của Công ty. Công ty Tùng Lâm đã tiến hành kiểm tra lại toàn bộ số lượng vé đã giao cho Đông bán từ ngày 19-2 đến ngày 8-4, phát hiện thiếu hụt 325 vé với giá trị hơn 81 triệu đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Duy Đông đã chiếm đoạt của Công ty Tùng Lâm là hơn 172 triệu đồng. 
 
    Báo Nhân Dân, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Giao thông, Người lao động, Dân trí, Đài TNVN, TTXVN (11-4) đưa tin, Hội đồng xét xử thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc Ánh, nguyên Kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Ánh được giao nhiệm vụ làm kế toán kiêm thủ quỹ quản lý các khoản tiền thu phí, lệ phí đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Quốc. Lợi dụng nhiệm vụ này, Ánh đã dùng thủ đoạn bôi xóa, sửa chữa số tiền ghi trên 128 biên lai thu phí và lệ phí (lai lưu) thấp hơn so với số tiền trên biên lai đã thu để chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Hai bị cáo còn lại là Trần Văn Hoàng, nguyên Giám đốc và Trần Văn Kiên, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc, cùng lãnh mức án một năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
    Báo Nhân Dân, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, Đời sống và Pháp luật, Người lao động, Dân trí (12-4) theo nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có báo cáo gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên Trịnh Thị Huyền, bị cơ quan điều tra bắt quả tang khi đang nhận 17 triệu đồng của vợ bị can Ngô Thiên Việt là đối tượng đang phạm tội ma tuý. Bà Huyền là người được gia thụ lý vụ án này. Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ vụ việc.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Công lý, Dân trí, Tài nguyên và Môi trường (13-4) cho biết, Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Thành về hành vi tham ô tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, Công ty TNHH Vi Sơn, địa chỉ tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều giao Thành làm thuyền trưởng tàu QN-8966, chở 3.790 tấn than của Công ty Kho vận Đá Bạc thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Trong quá trình vận chuyển, Thành đã tự ý bán 188 tấn than trên tàu để chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng. Công an TP. Uông Bí đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các vụ án theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Bình Định, Lao Động, Giao thông, Tuổi Trẻ, Thanh niên, Sài Gòn giải phóng, Người lao động, Đài THVN, TTXVN (13-4) đưa tin, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Văn Tèo, cán bộ địa chính xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. để điều tra về tội tham ô. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng việc thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số khai hoang đất trồng keo, trong khi dự án tại xã Canh Thuận chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ông Tèo đã lập khống hồ sơ quyết toán, chiếm đoạt 262,8 triệu đồng. Nghi vụ án còn liên quan đến một số cán bộ khác ở địa phương, hiện Công an huyện Vân Canh đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ hành vi một số cá nhân liên quan. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (10-4) đưa tin, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã buộc tội ông Lee Myung-bak, cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận khoản tiền hối lộ tổng cộng 11 tỷ won (10 tỷ USD) từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), tập đoàn Samsung và nhiều cơ quan khác. Ông Lee cũng bị buộc tội biển thủ khoảng 35 tỷ won (33 triệu USD) của một công ty tư nhân mà ông sở hữu và trốn khoản thuế với tổng trị giá 3 tỷ won (281.270 USD). Ông đã bị tạm giam từ ngày 23-3-2018.
 
    Báo Tiền Phong (15-4) dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết, Tòa án Nhân dân trung cấp Thiên Tân thứ nhất, miền Bắc Trung Quốc, đã xét xử Tôn Chính Tài, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, với tội danh tham nhũng. Cáo trạng nêu rõ ông Tôn Chính Tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác cũng như thừa nhận đã nhận hối lộ tổng số tiền 170 triệu Nhân dân tệ ( khoảng 27 triệu USD) trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Khu ủy Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; Bộ trưởng Nông nghiệp; Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
    - Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… 
 
    - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk. 
 
    - Bắt quả tang Phó phòng Cục thuế Quảng Ninh nhận hối lộ.
 
    - Tạm đình chỉ 3 cán bộ Hải quan Hải Phòng nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.