Điểm báo tuần số 243 từ ngày 25-12 đến ngày 30-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 04/01/2018, 17:22 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Thanh tra, Công lý, Giáo dục, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên (26-12) thông tin về Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Năm 2017, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết. Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; việc xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh đã đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Năm 2018, Bộ Tư pháp xác định, công tác tư pháp và pháp chế tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật, đưa công tác tư pháp đến gần với người dân hơn. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, công tác Tư pháp sẽ có bước phát triển mới, Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp sẽ giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Quân đội nhân dân, Lao Động, Tiền Phong, Công an nhân dân, Pháp luật Việt nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN (26-12) đưa tin, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.  Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như góp phần bảo đảm an toàn Hội nghị APEC 2017. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Tổng Bí thư yêu cầu Quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và địa phương bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, cùng với công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Quân đội nhân dân, Nhà báo và Công luận, Lao Động, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Văn hóa, Thanh Niên, Người lao động, Biên phòng, Tuổi Trẻ (27-12) phản ánh các nội dung Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017. Trong năm qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Báo chí cũng đã tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-12) đưa tin, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Toàn ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã đoàn kết, nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động đối ngoại tôn giáo, đấu tranh hiệu quả phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo, bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, không làm phát sinh điểm nóng, nhất là trong xử lý vấn đề liên quan đất đai. Nhờ đó, tình hình tôn giáo ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, năm 2018, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo cần tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến hiệu quả chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo vào thực tiễn cuộc sống; tập trung triển khai các nội dung công tác tôn giáo theo Chương trình hành động của ngành nội vụ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; tiếp tục triển khai Thông báo số 20-TB/TW (ngày 30-12-2016) thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về đề án “Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta”… Tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, có nguy cơ trở thành điểm nóng, những vấn đề phức tạp liên quan hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh trong quá trình quản lý, phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại; đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của thế lực thù địch về tình hình tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính Phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Công an nhân dân, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Hà Nội mới, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (29-12) đồng loạt đăng tải nội dung Hội nghị giữa Chính phủ với lãnh đạo của 63 tỉnh, thành trong cả nước để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với thành tích. Đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án; tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", "trên bảo dưới không nghe", kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động nặng nề hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân… Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là năm bản lề trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ này. Do vậy, rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Chính phủ và địa phương như tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổng Bí thư tin tưởng thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm "chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.
 
Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Xây dựng, Người lao động, Đời sống và Pháp luật, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN (29-12) đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2018. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, ngành Kiểm sát cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt. Chủ tịch nước đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành Kiểm sát nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa, tăng cường năng lực, bảo đảm cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là công cụ hữu hiệu, ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (30-12) phản ánh các nội dung của  Hội thảo khoa học quốc gia "Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Hội thảo là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài quốc gia mã số KX04.04/16-20 thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Hội thảo hướng tới các tiếp cận khoa học trong nước và ngoài nước; khung phân tích lý luận dưới góc độ các môn khoa học xã hội và nhân văn; các lý thuyết liên quan tới suy thoái, tha hóa, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; luận giải cách thức, công cụ, cơ chế để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra cần giải quyết. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng. Dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khoa học khác nhau, các tham luận đã đề cập nhiều vấn đề lý luận, cơ sở lý thuyết đa chiều, khá phong phú, giàu tính gợi mở để Đề tài có thêm căn cứ khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Một số tham luận đã phân tích nhiều góc cạnh các phạm trù cơ bản về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trên cơ sở làm rõ nội hàm các khái niệm và phạm trù liên quan, các tham luận cũng nghiên cứu các tiêu chí nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số tham luận đã luận giải nhiều chiều các nguyên nhân khiến cho việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức không hiệu quả, vướng nhiều hạn chế, yếu kém...
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô, Người lao động, Đài TNVN (26-12) thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Trần Thị Bích Hồng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông cùng với 13 cán bộ, nhân viên khác của Chi nhánh ngân hàng này để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Liên quan đến vụ việc, trước đó, Chu Ngọc Hải, nguyên cán bộ Agribank Krông Bông đã bị bắt để điều tra về hành vi "Làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, Hải đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. 
 
    Báo Bình Thuận, Thanh Niên, Công an TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet, Đài TNVN (26-12) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Lê Vinh Chi, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Nam, nguyên Chủ tịch UBND xã Hàm Minh. Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định: Từ 2014-2016, khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hàm Minh, ông Lê Vinh Chi và cán bộ địa chính xã đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để câu kết với người thân quen, cố ý làm trái quy định của pháp luật trong việc lập hồ sơ, xét đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật gần 9 hécta, chiếm đoạt tài sản nhà nước, có dấu hiệu tham ô tài sản…
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô, Người lao động, VnExpress (27-12) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 2 vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC); tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Tường, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra 2 vụ án nêu trên và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công lý, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Đài THVN (27-12) đưa tin, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 464/2017/HSST-QĐ về việc đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 08-01-2018. Cơ quan tố tụng đã xác định: Trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng  EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước  gần 120 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Đắk Lắk, Lao Động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, An ninh Thủ đô, Đài TNVN (27-12) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Duy Mai, nguyên Phó Giám đốc Nông trường cao su Ea Hiao thuộc Công ty TNHH MTV cao su Ea H’leo, huyện Ea H’leo về tội Tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra, Phạm Duy Mai đã tham ô 550 triệu đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11-12-2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Duy Mai. Biết không thể trốn thoát, Phạm Duy Mai đã đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú và được di lý về Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
    Báo Tiền Phong, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn giải phóng, VnExpress, Đài TNVN, TTXVN (28-12) cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái các quy định nhà nước" và vụ án "Chiếm đoạt tài sản người khác" xảy ra ở Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, trong số các bị can có Phan Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Công ty. Xuất phát từ đơn tố cáo của cán bộ, công nhân cũng như phản ánh từ báo chí, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, với tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng. Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra làm rõ.
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, An ninh Thủ đô, TTXVN (29-12) đưa tin, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Thành, nguyên cán bộ địa chính phường Quảng An, quận Tây Hồ về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Thành đã đưa ra yêu sách với những người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đưa tiền thì Thành mới giải quyết công việc cho họ. Tổng cộng số tiền mà Nguyễn Trung Thành đã chiếm đoạt của các bị hại là 1,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 10 năm tù giam.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Tiền Phong, Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN (29-12) đăng tải thông tin liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố thêm đối với 5 đối tượng nguyên là cán bộ Ngân hàng này, gồm: Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Giám đốc; Võ Hoàng Đông, nguyên Thủ quỹ Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng; Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn; Nguyễn Thị Ái Lan, Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn; Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Lao Động (25-12) dẫn nguồn tin Tân Hoa xã cho biết, Trung Quốc đã trừng phạt 8.123 người vì các hành vi vi phạm tài chính, sau khi kết quả một cuộc kiểm toán ngân sách chính phủ năm 2016, trong số những người vi phạm có 970 người bị trừng phạt vì lạm dụng quỹ xóa đói giảm nghèo; khoảng 48 tỷ nhân dân tệ (7,3 tỷ USD) dành cho các dự án nhà ở giá rẻ đã không được sử dụng trong hơn 1 năm, trong khi 137 tỷ nhân dân tệ của những quỹ bị sử dụng sai mục đích khác đã được thu hồi.
 
    Báo Thanh tra (30-12) đưa tin, Nigieria ra mắt Căn phòng Chống tham nhũng (ACSR), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã và đang nỗ lực hết sức trong cuộc chiến chống tham nhũng, bước đầu mang lại những thành công nhất định. Sản lượng điện cải thiện, ngoại hối dự trữ tăng, các khoản đầu tư không cần thiết được cắt giảm, chính sách ưu đãi người dân tố giác hành vi tham nhũng được khuyến khích. Tài khoản kho bạc truy thu từ tham nhũng giúp Nigeria thu về khoản ngân sách đáng kể.
    
Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    
    - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Hội nghị giữa Chính phủ với lãnh đạo của 63 tỉnh, thành trong cả nước để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
 
    - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018.
    
    - Ngày 08-01-2018, xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm.
 
    - Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 
    - Bắt tạm giam Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.