Điểm báo tuần số 238 từ ngày 20-11 đến ngày 25-11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 27/11/2017, 16:01 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Tiền phong, Nhà báo và Công luận, Tuổi trẻ, Đài TNVN, TTXVN (20-11) đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu năm 2017 của một số đơn vị quân đội. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, công tác chính trị nội bộ; nâng cao ý thức cảnh giác, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Người lao động, Sài Gòn giải phóng, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (21-11) cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương họp phiên thường kỳ. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, thống nhất: Để triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII trước những diễn biến và yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, trật tự và lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao động, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Giáo dục, Giao thông vận tải, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (22-11) đồng loạt đăng tải quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ  đã nhận kỷ luật về Đảng  với hình thức cảnh cáo, theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4-10-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm khuyết điểm: Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định. 
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (23-11) đưa tin, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Xây dựng Đảng về đạo đức - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Gần 130 ý kiến tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và đảng viên; lý giải nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm trong tổng thể công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện và thống nhất; cung cấp kiến thức chuyên sâu về nguyên tắc, phương châm chỉ đạo và nội dung cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức... từ đó, đề xuất các giải pháp quan trọng và chủ yếu, kết hợp lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức; khơi dậy, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Hải quan, Tuổi trẻ, Đài THVN, Đài TNVN (24-11) cho biết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến (dvc.molisa.gov.vn). Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến và đánh giá, phản ánh tới từng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; công khai, minh bạch, liên thông, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ… Cổng đã kết nối năm dịch vụ công trực tuyến trong năm 2016, thuộc ba lĩnh vực: quản lý lao động ngoài nước, an toàn lao động, việc làm. Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai xây dựng thêm chín dịch vụ công trực tuyến. Thời gian tới, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ sẽ chia sẻ dữ liệu liên thông với các bộ, ngành và sẵn sàng liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Phát biểu ý kiến tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những cố gắng trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu, Bộ cần phải đặt các mục tiêu để vượt được kế hoạch đề ra. Đồng thời, để triển khai hiệu quả dịch vụ công trong các lĩnh vực Bộ quản lý, cần bắt đầu từ những dịch vụ người dân quan tâm nhất; đồng thời phải biết tiếp thu ý kiến của người sử dụng để nâng cấp, hoàn thiện cho phù hợp…
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Tiền phong, Nhà báo và Công luận, Công thương, Tuổi trẻ, Biên phòng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-11) đồng loạt đăng tải bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Diễn ra trong thời điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25, tình hình trong nước chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ lụt, kỳ họp thứ 4 đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Cùng với ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, đã khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội. Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, thông qua 6 luật cho ý kiến về 9 dự án luật; Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016". Tiến hành chất vấn về các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, công tác xét xử và chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 4. Cùng với tăng cường truyền hình trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm, tại kỳ họp này Quốc hội đã tăng thời gian thảo luận tại Hội trường, đề cao tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.
 
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Thanh Niên, Đài TNVN (21-11) thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Công Hoàng, nguyên Phó tổng Giám đốc Tổng công ty cà phê  Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe cùng 04 bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, các đối tượng đã cấu kết lập khống chứng từ vay tiền của ngân hàng rồi cho vay lại nhưng đến hạn không thu được vốn, lãi, gây thiệt hại cho Tổng Công ty cà phê Việt Nam gần 40 tỷ đồng; đã lập chứng từ khống rút 2 tỉ đồng để chi hoa hồng trái quy định cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam, gây thiệt hại 1,95 tỉ đồng... 
 
    Báo Lao động, Pháp luật Việt Nam, Giao thông vận tải, Thanh Niên, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN (22-11) cho biết, Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Vinh, Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, Hiệu phó Trường phổ thông Dân tộc bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để điều tra tội Tham ô tài sản. Cơ quan điều tra xác định hai ông Vinh và Tuyến đã bán 6 tấn gạo của học sinh bán trú, tổng số tiền thu được 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.
 
    Báo Pháp luật  Việt Nam, Giao thông vận tải, Tuổi trẻ, Dân trí, Người lao động (23-11) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt đối với bị cáo Lê Đình Trọng, nguyên Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đắk Nông 7 năm tù về tội nhận hối lộ; bị cáo Nguyễn Trọng Toàn, trú tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 3 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 đến tháng 10-2014, để vận chuyển 89 chuyến container dầu ăn vượt quá tải trọng qua trạm cân thuộc địa phận Đắk Nông, Nguyễn Trọng Toàn, nhân viên của Cty TNHH Hiệp Toàn đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Lê Đình Trọng với số tiền là 20 triệu đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, VietNamNet, Đài THVN (24-11) cho biết, dù đang thụ án 20 năm tù, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa vẫn truy tố Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tiếp tục bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị truy tố với Phạm Thanh Bình còn có Võ Tân, nguyên Giám đốc và Dương Sơn Hoan, nguyên Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên. Theo cáo trạng, được Phạm Thanh Bình đồng ý, dù dự án đóng mới 02 tàu 4000 tấn chưa được phê duyệt và thẩm định, Tân và Hoan đã ký hợp đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ. Dự án đầu tư không hiệu quả dẫn đến phải bán thanh lý tầu gây thiệt hại hơn 5,1 tỷ đồng. 
 
    Báo Thanh tra, Hà Nội mới, Thanh Niên, VietNamNet, Đài TNVN (24-11) thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 08 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB); đặc biệt trong đó có Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ của PC46 - Công an TP. Hồ Chí Minh. Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
 
    Báo Tiền phong, Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietNamNet (24-11) đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB); Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank và 44 đồng phạm khác vì đã gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 ngân hàng. Theo hồ sơ vụ án, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần tiền nhưng không thể vay trực tiếp từ VNCB nên đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank, đến nay không thể thu hồi, gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.126 tỷ đồng. Trầm Bê cho Danh vay 1.835 tỷ đồng dù các hồ sơ vay vốn đều được lập khống, các công ty vay vốn đều không có hoạt động kinh doanh, không thẩm định, kiểm tra sau cho vay… Như vậy, Trầm Bê đã giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh phạm tội, gây ra thiệt hại hơn 1.835 tỷ đồng cho VNCB. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Tiền phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Người lao động, Thanh Niên, Đại đoàn kết, Đài TNVN, Đài TNVN, TTXVN (25-11) phản ánh các nội dung Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương nỗ lực, cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 08 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và Quý I - 2018. Trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung, khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mai cổ phần Đại dương (Oceanbank) ra xét xử lần lượt trong năm 2017 tháng 1-2018 và đầu tháng 2-2018 theo đúng quy định của pháp luật.Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần đưa một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ra xét xử đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả thực hiện. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Đài Truyền hình Việt nam (21-11) đưa tin, đêm ngày 20-11-2017, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia đã bắt giữ ông Setya Novanto Chủ tịch Hạ viện Indonesia, đồng thời cũng là Chủ tịch đảng Golkar, đảng lớn thứ hai của nước này do liên quan đến vụ biển thủ 170 triệu USD thông qua việc đưa hệ thống căn cước điện tử vào hoạt động. Có khoảng 40 thành viên và cựu thành viên của Ủy ban phụ trách vấn đề nhà ở bị cáo buộc dính líu vào vụ bê bối này. Dự kiến, phiên tòa xét xử cáo buộc ông Setya Novanto tham nhũng sẽ diễn ra ngày 30-11-2017 tại Tòa án Quận Nam Jakarta.
 
    Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh (21-11) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) kết luận ông Lỗ Vĩ, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đến nay, vẫn chưa rõ ông Lỗ Vĩ vi phạm quy định gì và liệu ông có bị kết án hay không. Tại Trung Quốc, cụm từ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" thường được dùng để ám chỉ các hành vi tham nhũng của các quan chức.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
 
    - Cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
 
    - Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
    - Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh.
 
    - Truy tố nguyên Phó tổng Giám đốc Tổng công ty cà phê  Việt Nam.
Ban Nội chính Trung ương
;
.