Điểm báo tuần số 232 từ ngày 09-10 đến ngày 14-10 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 16/10/2017, 14:48 [GMT+7]

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Tiền phong, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí, Vietnamnet, Đài TNVN, TTXVN (09-10) đồng loạt đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ðổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen,... Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và cán bộ cấp chiến lược. Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp; không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển…

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại đoàn kết (10-10) đưa tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tình hình hiện nay. Các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên trong MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong MTTQ Việt Nam cùng cấp như phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phối hợp nắm bắt tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội…

Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12-10) đồng loạt đăng tải nội dung bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Hội nghị Trung ương 6 đã cho ý kiến về kinh tế - xã hội năm 2017-2018, về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư là đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương cũng thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết Trung ương khóa XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần này để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Hà Nội mới, Thanh tra, Kiểm toán, Tuổi trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12-10) thông tin về Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV; về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; cho ý kiến về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Xem xét các tờ trình về nhân sự lãnh đạo cấp cao để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. Tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa (vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Sau đó, Chính phủ trình phương án nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn.

Báo Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, An ninh Thủ đô, Xây dựng (13-10) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý III năm 2017 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Các đại biểu đã tham luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều giải pháp sát hợp với thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định, thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chương trình công tác năm 2017 để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực…

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Báo Nhân Dân, Tiền phong, Công an nhân dân, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Giao thông, Gia đình, Pháp luật Việt Nam, Dân trí (09-10) phản ánh, Thanh tra Chính phủ công bố công khai Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ tịch một số huyện của tỉnh Bắc Ninh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Công tác phân loại, xử lý đơn thư vẫn có vụ việc chưa chính xác; việc ghi chép, theo dõi, cập nhật kết quả tiếp công dân tại sổ tiếp công dân chưa tốt, chưa đầy đủ. Công tác thanh tra bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót như: Việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra; một số kết luận thanh tra có chỉ ra sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp để xử lý, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu... Ngoài ra, công tác phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc công khai, minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất… Trên cơ sở kết luận thanh tra nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực...

Báo Nhân Dân, Giáo dục, Gia đình Việt Nam, Hưng Yên (10-10) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua, bán trái phép hóa đơn. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2012 đến 2017, bà Quyên đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thu tiền của học sinh số tiền hơn 4,13 tỷ đồng, trong đó đã thu trái quy định hơn 3,28 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền thu trái quy định, bà Quyên đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập chứng từ chuyển vào Quỹ công đoàn nhà trường và chuyển vào Quỹ hội phụ huynh học sinh nhưng trên thực tế Thủ quỹ nhà trường vẫn quản lý và thực hiện chi cho các hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của bà Quyên. Sự việc đang được Công an Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Sài Gòn giải phóng (11-10) cho biết, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về một số thông tin kinh tế - xã hội phản ánh trên báo chí ngày 3-10-2017. Cụ thể, về phản ánh trên báo Tuổi trẻ về việc phí vận tải đường thủy cao hơn đường bộ, đường sắt, đường biển một phần có nguyên nhân từ mãi lộ trên sông, khiến tiềm năng và thế mạnh miền Nam là sông nước chưa được khai thác hết… Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2017.

Báo Nhân Dân, Lao động, Công an nhân dân, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN (12-10) đưa tin về buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm. Cử tri bày tỏ vui mừng trước thành công của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), cho rằng những kết quả đạt được tạo sự phấn chấn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cử tri lo ngại, băn khoăn trước những yếu kém của công tác tổ chức, cán bộ hiện nay. Nhiều bộ, ngành có quá nhiều cấp phó; tình trạng bổ nhiệm tùy tiện, “thần tốc”, bổ nhiệm người nhà, người thân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý phổ biến ở nhiều nơi, nhưng đều giải trình là đúng quy định khi được kiểm tra, xem xét. Có cán bộ giàu bất chính, nhưng việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức không được thực hiện nghiêm… Phát biểu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, đề cập nhiều vấn đề lớn của đất nước, vấn đề cụ thể ở cơ sở. Tổng Bí thư cho rằng, tham nhũng thời nào cũng có, nước nào cũng có. Cuộc đấu tranh này gian khổ, phức tạp, cần kiên trì, kiên quyết, xử lý đúng người, đúng tội, nghiêm minh, đúng pháp luật, nhưng phải nhân văn, mở đường cho người vi phạm sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, vươn lên, hoàn thiện bản thân. Việc xử lý những cán bộ vi phạm gần đây, trong đó có một số cán bộ cấp cao, theo Tổng Bí thư mới là xử lý, kỷ luật về Đảng khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kết luận có vi phạm; còn những vi phạm về kinh tế phải có điều tra, kết luận, sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật đến đó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

TIN QUỐC TẾ

Thông tấn xã Việt Nam (12-10) đưa tin, Cơ quan công tố Bồ Đào Nha chính thức cáo buộc cựu Thủ tướng Jose Socrates 31 tội danh liên quan tới tham nhũng và gian lận. Theo các công tố viên, cựu Thủ tướng Socrates đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp Grupo Lena được hưởng những đặc quyền bất hợp pháp, đổi lại là các khoản tiền lớn chuyển thẳng vào một tài khoản ngân hàng cá nhân ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông Socrates cũng được cho là đã nhận hàng triệu euro đút lót liên quan tới ngân hàng Banco Esprito Santo và Tập đoàn Viễn thông Bồ Đào Nha. Cựu Thủ tướng Socrates đã nhiều lần bác bỏ bác bỏ những cáo buộc tham nhũng, coi đây là hành động mang động cơ chính trị.

Báo Thanh tra (14-10) cho biết, Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng (CCC) của Australia đưa ra 6 cáo buộc đối với ông Paul Pisasale, cựu Thị trưởng Queensland bao gồm: Tham nhũng chính trị, gian lận, khai man, hành vi sai trái trong văn phòng công cộng và ma túy. Tội danh tham nhũng chính thức ở chính quyền địa phương bang Queensland có mức phạt tối đa là 7 năm tù. 

Thông tin đáng chú ý trong tuần:

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử chi quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm.

- Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

- Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) bế mạc.

- Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

;
.