Điểm báo tuần số 225 từ ngày 21-8 đến ngày 26-8 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 28/08/2017, 16:43 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Thanh tra, Thanh niên, TTXVN (22-8) đưa tin về Hội nghị góp ý kiến dự thảo Đề án Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mục tiêu của việc nghiên cứu xây dựng Đề án nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về phạm vi, nội dung, hình thức, phương pháp tham gia cũng như chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ… kiểm tra, giám sát của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận,Thanh tra, Đầu tư, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Công lý, Xây dựng, Công thương, Thanh niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (23-8) đồng loạt đăng tải những nội dung của phiên họp chuyên đề của Chính phủ để cho ý kiến vào các dự luật sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm nay. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cho ý kiến vào 9 dự án luật, nghị định, báo cáo, bao gồm: Dự án Luật cạnh tranh sửa đổi; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Nghị định xây dựng Dự án Luật chứng khoán sửa đổi; cho ý kiến về đề nghị xây dựng các nghị định gồm: Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước; Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan và ý kiến thẩm tra về đề nghị xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch; báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật đầu tư công được giao tại Nghị quyết số 61 của Chính phủ; báo cáo về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.  
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Công lý, Đại đoàn kết, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Hải quan, Giáo dục, Đài TNVN (23-8) cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ (KVPT) tổ chức Hội nghị năm 2017. Năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạch định chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Trung ương về khu vực phòng thủ gắn với củng cố quốc phòng và đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về chiến lược quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới; đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng KVPT là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quốc phòng toàn dân với những chủ trương, biện pháp cụ thể, góp phần quan trọng vào thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, trong bối cảnh quốc tế như vậy, quân đội ta, nhân dân ta đã giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH, tiếp tục đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Hà Nội mới (25-8) phản ánh nội dung cuộc Tọa đàm về kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức. Với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung phân tích, nêu rõ những giải pháp để nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực; trước tiên cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế từ Đảng đến chính sách pháp luật, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định theo Điều lệ Đảng và quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành phải chú trọng xây dựng quy định, quy chế nội bộ, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ. Đặc biệt, các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội để tham gia giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước... xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chế tài về kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; đổi mới trong giao nhiệm vụ theo hướng 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ kết quả; mục tiêu của Trung ương tới đây là phải có các giải pháp để cán bộ không thể lạm quyền, không dám lạm quyền.  
 
    Báo Nhân dân, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh niên, Người lao động, VietnamNet, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-8) đưa tin về Hội thảo "Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia". Báo cáo của Bộ Công an cho biết gần đây ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao. Tính chất của các cuộc tấn công nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng tăng về số vụ với thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. Các đại biểu tham luận về một số nội dung quan trọng như: Nguy cơ thách thức an ninh mạng đặt ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Một số vấn đề cơ bản trong hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia; Bảo vệ an ninh mạng trong các lĩnh vực hàng không, truyền hình, viễn thông, vệ tinh, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải… Hội thảo hướng đến mục tiêu thống nhất nhận thức về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của cơ quan chủ quản hệ thống thông tin; giới thiệu nội dung Dự thảo Luật An ninh mạng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Yên Bái, Đắk Nông, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (22-8)  đưa tin về Đoàn công tác số 3 và số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Yên Bái và Đắk Nông. Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vi phạm, tội phạm về kinh tế, tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Báo Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Đời sống và Pháp luật, Thanh niên, Đài TNVN (24-8) cho biết, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Tân, Thủ quỹ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thành Tân có nhiệm vụ cấp phát, chi trả các chế độ cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5-2017, Tân tự ký khống danh sách cấp tiền mai táng phí của 28 trường hợp để quyết toán nhưng không cấp lại với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (24-8) có bài viết “Công ty Xổ số Đồng Nai thất thoát hàng chục tỷ đồng”. Theo nội dung bài báo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, vì hàng loạt sai phạm khi ông đương chức. Cụ thể, ông Minh đã chi lương sai nguyên tắc gần 40 tỉ đồng và cho Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai, nơi ông kiêm nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, mượn 56 tỉ đồng và số tiền này hiện không thể thu hồi… Ông Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: Tỉnh ủy vừa chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm tại Công ty Xổ số Đồng Nai sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.
 
    Báo Công lý, Nông nghiệp, VietnamNet, Đài TNVN (25-8) theo nguồn tin từ Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã ra quyết định khởi vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Mạnh Thường, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam về hành vi “Tham ô tài sản”. Bước đầu điều tra xác định, Hoàng Mạnh Thường đã có hành vi tham ô số tiền hơn 48 triệu đồng do UBND tỉnh Hà Nam cấp hỗ trợ cho Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam để xây dựng trang Website thời tiết Hà Nam. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.
 
    Báo Sài Gòn giải phóng, Công an TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Thanh niên, Người lao động (25-8) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố bị can Trần Thị Lê, nguyên thủ quỹ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về tội "Tham ô tài sản". Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong công tác quản lý tại chi cục, khi doanh nghiệp đến nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký công bố phù hợp quy định cho sản phẩm của doanh nghiệp, Lê đã lập hồ sơ, chứng từ giả để chiếm đoạt phần chênh lệch giữa số tiền đã thu của khách hàng và số tiền nộp tại Chi cụcAn toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố, với số tiền là 349,2 triệu đồng. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Thanh tra, An ninh Thủ đô, Công lý, Tuổi trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (26-8) đưa tin, sau 5 ngày xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Công ty dược VN Pharma; Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty hàng hải quốc tế H&C cùng mức án 12 năm tù. 07 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo VN Pharma và các công ty dược bị phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù. Hội đồng xét xử cho biết sẽ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các cán bộ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; làm rõ việc VN Pharma chi “hoa hồng”, lót tay cho các bác sĩ khoảng 7,5 tỷ đồng để họ kê đơn thuốc cho bệnh nhân dùng sản phẩm công ty này cung cấp; nếu xét thấy có dấu hiệu sai phạm thì xử lý thành vụ án khác.
    TIN QUỐC TẾ
 
    Đài THVN (25-8) đưa tin,  Tòa án Trung tâm quận Seoul đã kết án 05 năm từ giam đối với ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics với tội danh hối lộ, tham ô và một số tội danh liên quan tới bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ông Lee đã hối lộ 7,2 tỷ Won (tương đương 6,4 triệu USD) thông qua việc trả chi phí cho khóa học cưỡi ngựa của con gái bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của cựu Tổng thống Park. Đây là một trong những phán quyết nặng nhất từng được đưa ra đối với lãnh đạo của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc.
 
    Báo Thanh tra (26-8) cho biết, Tòa án chống tham nhũng của Iraq đã đưa ra 26 bản án tù cho các quan chức cấp cao nước này. Các án phạt được tuyên ở mức từ 6 tháng đến 15 năm tù giam. Trong danh sách quan tham, đáng chú ý có Abdel Ilah Khadim Al Abood, Giám đốc Minh bạch và Phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Liêm chính Iraq; Abdel Amir Baker Khathim, Tổng tư lệnh ngành Tài chính Iraq; Hazim Al Shalan, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một số cựu Bộ trưởng Nông nghiệp, Dầu mỏ, Thương mại, Thanh niên và Thể thao Iraq.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hoàn thiện các dự thảo văn bản về Quy định cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc.
 
    - Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật.
 
    - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Yên Bái và Đắk Nông.
 
    - Khởi tố Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam về hành vi tham ô tài sản.
 
    - Làm rõ việc VN Pharma chi “hoa hồng”, lót tay cho các bác sĩ 7,5 tỷ đồng.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.