Điểm báo tuần số 213 từ ngày 29-5 đến ngày 03-6 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/06/2017, 15:31 [GMT+7]
CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao động, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh tra, Giáo dục, Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tuổi trẻ, Dân trí, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (từ 29-5 đến 02-6) đưa tin về tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố cáo (sửa đổi); thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); dự án Luật du lịch (sửa đổi); dự án Luật đường sắt (sửa đổi); dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Quốc hội cũng có 2 phiên làm việc tại Tổ, thảo luận về: Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); dự án Luật tố cáo (sửa đổi); việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài gòn Giải phóng, Đời sống và pháp luật, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, TTXVN (29-5) phản ánh, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp. Những đơn vị hành chính chưa được phân loại đơn vị hành chính khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại để có căn cứ xác định số lượng phó chủ tịch UBND theo quy định. Ðối với những nơi tăng thêm phó chủ tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì tiếp tục giữ nguyên trong nhiệm kỳ 2016-2021. Khi nhân sự tăng thêm được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu để bầu giữ chức vụ cao hơn hoặc điều chuyển bố trí, phân công công tác khác hoặc thôi việc thì không bổ sung nhân sự mới thay thế bảo đảm đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương… Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái quy định về số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp phải bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Ðảng và pháp luật.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đài THVN, TNVN, TTXVN (30-5) đưa tin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, thảo luận, cho ý kiến về “Dự thảo báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương". Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đánh giá: Từ năm 2002 đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác Cải cách tư pháp và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tư pháp; về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp theo đúng định hướng của Ðảng về Cải cách tư pháp. Ðồng thời, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có kết quả nhiều chủ trương quan trọng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, cơ chế lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ đồng tình với các ý kiến về đề xuất, kiến nghị mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhằm tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng về Cải cách tư pháp nêu trong Văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ XII và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Tiền phong, Tuổi trẻ (31-5) cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương trong những tháng đầu năm 2017. Đã ban hành kịp thời các văn bản nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã có bước chuyển biến tích cực, Chính phủ đã cơ bản chấm dứt được tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Các lĩnh vực như thuế, công thương, giao thông vận tải, bảo hiểm y tế, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nhiều chuyển biến tích cực… Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ: Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đề ra. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của từng cá nhân trong cơ quan; xây dựng Chính phủ điện tử gắn với CCHC, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Sài gòn Giải phóng, Lao động, Tiền phong, Công an nhân dân, Đài TNVN, THVN, TTXVN (02-6) đưa tin, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, động viên và thưởng đột xuất cho một số tập thể thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh đã có thành tích đặc biệt trong chuyên án bí số 516E, vụ án sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất cả nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Công an Thành phố cần phải tiếp tục cảnh giác, giữ vững quyết tâm truy quét các đối tượng này trong thời gian tới, không được chủ quan trong công tác truy quét, phòng chống tội phạm ma túy tại Thành phố vì đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn. Được biết, trải qua gần 1 năm vừa thu thập, củng cố chứng cứ vừa đấu tranh mở rộng chuyên án qua 2 giai đoạn, kết quả đã khám phá thành công, bắt giữ 14 đối tượng, xác định kẻ cầm đầu tên thật là Văn Kính Dương (36 tuổi, ở Hà Nội) thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (tương đương 3,7 kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma tuý. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao động, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-6) phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức. Các đại biểu dự tập huấn được trao đổi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; những nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật và tình hình, nhiệm vụ, giải pháp về tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là: tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 14 nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên theo nguyên tắc kết hợp giữa “xây” và “chống” và “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” đều tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức thực hiện. Bổ sung, chỉnh sửa các quy định của Đảng và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông. Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đẩy mạnh phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác…
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Thanh tra, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-6) đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017. Thủ tướng nhấn mạnh kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực nhưng cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém phải tập trung khắc phục, giải quyết trong thời gian tới. Thủ tướng giao các bộ, ngành hữu quan tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ tồn đọng, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp; nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt với phương pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để lợi ích nhóm, nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; triển khai hiệu quả phòng ngừa cháy nổ; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng;... 
 
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Người lao động, Tuổi trẻ, Đồng Tháp (31-5) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải, nguyên cán bộ thuộc Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản; bị cáo Phạm Chí Dũng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, mức án 3 năm tù (được hưởng án treo) về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2008 đến ngày 30-5-2014, Hải là Phó đội trưởng Đội Quản lý thu lệ phí trước bạ - Thu khác và Thuế thu nhập cá nhân thuộc Chi cục Thuế huyện Thanh Bình. Ngoài chức vụ lãnh đạo đội, Hải còn trực tiếp thu lệ phí trước bạ xe mô tô và ô tô. Lợi dụng sự thiếu kiểm tra của lãnh đạo đơn vị, Hải dùng thủ đoạn gian dối để chiếm tiền lệ phí trước bạ. Qua kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phát hiện sai phạm hàng trăm triệu đồng tại Chi cục Thuế huyện Thanh Bình nên kiến nghị ngành chức năng xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, kết quả chứng minh được từ ngày 30-5-2012 đến hết tháng 3-2014, Hải thực hiện hành vi tham ô tài sản 880 lần, chiếm đoạt lệ phí trước bạ với tổng số tiền trên 627 triệu đồng. Hải và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả gần 336 triệu đồng.
 
    Báo Dân trí, Vnexpress (01-6) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt  Nguyễn Trọng Tính (42 tuổi) nguyên cán bộ chi cục Thuế huyện Bến Lức 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Theo cáo trạng, tháng 6-2016, Tính được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra thuế doanh nghiệp tại một công ty ở Bến Lức. Phát hiện công ty có sai phạm trong kê khai, báo cáo thuế, cán bộ này nhiều lần gọi điện gợi ý giám đốc chi tiền bồi dưỡng để được sửa báo cáo, giảm tiền phạt. Giám đốc công ty đồng ý bồi dưỡng 200 triệu đồng nhưng Tính không chịu, tiếp tục gọi điện thoại ép nhiều lần nên công ty thỏa thuận sẽ chi 400 triệu đồng, đổi lại cán bộ thuế sẽ sửa báo cáo để giảm mức phạt từ 1,4 tỷ đồng xuống dưới 600 triệu đồng. Lo sợ Tính tiếp tục tống tiền, giám đốc công ty trình báo công an. Chiều 8-7-2016, khi Tính nhận 200 triệu đồng tại quán cà phê ở thị trấn Bến Lức thì bị bắt quả tang.
 
    Báo Pháp luật, Công lý, Sài gòn giải phóng, Người lao động, Tiền phong, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (01-6) phản ánh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định trả hồ sơ để các cơ quan liên quan bổ sung thêm các tình tiết chưa rõ trong vụ án 5 bị cáo nguyên cán bộ xã, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) làm trái dẫn đến số tiền thất thoát hơn 26 tỷ đồng từ dự án giải tỏa đền bù thủy điện Đắk Đrinh. Trước đó, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 4-8 năm tù đối với các bị cáo liên quan trong vụ án. Cụ thể, bị cáo Hà Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Đắk Đrinh huyện Sơn Tây bị đề nghị mức án 7-8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Anh Dũng, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây bị đề nghị mức án từ 6-7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Vỹ Cường, nguyên cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Sơn Dung và Lê Khắc Tâm Anh, cán bộ địa chính xã Sơn Dung, bị đề nghị từ 3-4 năm tù. Riêng bị cáo Trần Minh Việt, nguyên cán bộ địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Sơn Long, bị đề nghị mức án 3 năm nhưng cho hưởng án treo. Hồ sơ vụ việc cho thấy, trong quá trình tổ chức chỉ đạo và triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Đắk Đrinh khu vực lòng hồ tại các xã Sơn Liên, Sơn Dung, Sơn Long (thuộc huyện Sơn Tây) trong năm 2012, các bị cáo trên đã không làm đúng quy định của pháp luật về giải tỏa mặt bằng và bồi thường cho người dân dẫn đến số tiền sai phạm hơn 26 tỷ đồng.
 
    Báo Thanh niên, An ninh thủ đô (02-6) thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Nội (Công ty BLC Hà Nội). Vào tháng 2-2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung, như: Một số người liên quan đến vụ án được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đề nghị hưởng tình tiết giảm nhẹ, vai trò của BIDV Lào Cai trong việc giải ngân dẫn đến thiệt hại tài sản. Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Đỗ Tiến Lợi, nguyên Kế toán trưởng Công ty xi măng Lào Cai, và một số đối tượng ngoài xã hội có liên quan đến việc mua bán tài sản của Công ty BLC Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ động cơ, mục đích những người này và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Việc thẩm định, đề xuất để Bùi Văn Khen, nguyên Giám đốc Công ty BLC Hà Nội ký hợp đồng đều do Nguyễn Việt Hưng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh 2, đề nghị. Mặt khác, bị can Bùi Văn Khen nhận thức rõ sai phạm, chủ động khắc phục hậu quả để áp dụng biện pháp giảm nhẹ. Cơ quan CSĐT cũng cho rằng BIDV Lào Cai đã thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của BIDV mẹ trong việc giải ngân, chuyển số tiền hơn 5,8 tỷ đồng tạm ứng mua thiết bị nhà máy thủy điện.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (01-6) đưa tin, sau khi thương lượng với các công tố viên Brazil, J&F Investimentos, công ty mẹ của JBS - một trong những tập đoàn chế biến thực phẩm lớn nhất thế giới, đã đồng ý nộp phạt 10,3 tỷ real (3,2 tỷ USD) do dính líu tới các vụ bê bối tham nhũng.
 
    Báo Thanh tra (01-6) cho biết, theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 31-5, tòa án các địa phương của Trung Quốc đã xét xử hàng loạt quan chức cấp cao vì các hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực… với mức án cao nhất là tù chung thân. Tòa án nhân dân (TAND) Trung cấp TP Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã tuyên phạt Vương Bảo An - nguyên Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia, mức án tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Trần Tuyến Phong, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam kiêm Thị trưởng TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã bị TAND Trung cấp TP Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, tuyên phạt tù chung thân vì các tội nhận hối lộ 125 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,3 triệu USD), tham nhũng 5,5 triệu nhân dân tệ và lạm dụng chức quyền gây thiệt hại cho Nhà nước 224 triệu USD. Lư Tử Diệu, nguyên Thị trưởng TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang bị TAND Trung cấp TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến 148 triệu nhân dân tệ (khoảng 22,1 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2016…
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ ba.
 
    - Tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
 
    - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức.
 
    - Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty cho thuê tài chính BIDV.
 
    - Đồng Tháp: Xét xử vụ án tham ô tài sản tại Chi cục Thuế huyện Thanh Bình.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.