Điểm báo tuần số 212 từ ngày 22-5 đến ngày 27-5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 29/05/2017, 15:41 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao động, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh tra, Giáo dục, Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tuổi trẻ, Dân trí, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-5) đồng loạt đăng tải nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo đó Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Các nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Quốc hội dành khoảng 6,5 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định về các vấn đề: Các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017;  Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
 
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Tiền phong, Tuổi trẻ, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (25-5) phản ánh, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét Báo cáo số 77-BC/UBKT TW ngày 28-4-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Nguyễn Văn Thiện đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của địa phương. Tuy nhiên, qua báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, trên cương vị là người đứng đầu, đồng chí có trách nhiệm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký văn bản đề nghị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ. Những vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, cần áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181 của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm, xem xét kỷ luật, Ban Bí thư đã bỏ phiếu kín 100% thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Thiện.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Dân trí (25-5) đưa tin, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế giai đoạn 2009-2016 và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành kinh tế và toàn dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động hợp tác kinh tế với các quốc gia trên thế giới. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam trong đàm phán gia nhập các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương, góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp thông tin và tham mưu với các bộ, ban, ngành, địa phương lựa chọn đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài... Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế theo Đề án của Chính phủ, trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công... Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an góp phần bảo vệ kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ…
 
    Báo Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Dân trí, Người lao động, Hà Nội mới, Thanh niên, Đài TNVN (27-5) thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, đã ra quyết định kỷ luật ông Lê Minh Tùng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang với hình thức khai trừ Đảng và cách chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Lợi dụng danh nghĩa là Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, thời gian qua, ông Lê Minh Tùng vay nợ của nhiều người với số tiền lớn, không có khả năng chi trả. Người bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Việc làm này của ông Tùng gây ảnh hưởng không tốt, làm mất uy tín đến đội ngũ cán bộ đảng viên tại địa phương nói chung và cá nhân ông Tùng. Qua kiểm tra, xác minh sai phạm của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang quyết định kỷ luật khai trừ đảng và cách chức Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đối với ông Lê Minh Tùng.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Đài TNVN (27-5) đưa tin, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Hai bên xác định tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Việc tăng cường phối hợp lãnh đạo giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phải góp phần chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những nội dung quan trọng mà các đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất, đồng thời có ý kiến chỉ đạo nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tuổi trẻ, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN (22-5) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội "Tham ô tài sản" và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại dương (OceanBank); Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank về tội "Tham ô tài sản" với số tiền 49,3 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.
 
    Báo Lao động, Công lý, Thanh niên, Dân trí (23-5) thông tin từ Huyện ủy Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình vừa có kết luận và quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Bùi Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, vì để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính. Từ năm 2009-2011, ông Hưng là Phó chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, kiêm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện về dự án nạo vét tuyến thoát lũ, mở rộng cửa thoát lũ. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đã để xảy ra việc một số cán bộ xã Gia Hưng kê khống nhiều diện tích đất nông nghiệp, đưa những hộ không có đất vào danh sách nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng. Cũng liên quan đến sai phạm trên, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Viễn vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ đối với tập thể Ban Thường vụ xã Gia Hưng nhiệm kỳ 2010-2015, quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 lãnh đạo, cán bộ xã Gia Hưng.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (23-5) phản ánh Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch 1723/KH-TCTHADS về việc chỉ đạo giải quyết thi hành án thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Để triển khai hiệu quả kế hoạch nói trên, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tập trung cao độ để chỉ đạo, tổ chức thi hành đạt kết quả đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên tịch thu, kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án; rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành án thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp trong việc thi hành án thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án này và kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
 
    Báo Quảng Ngãi, Lao động, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Thanh niên (24-5) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử 05 bị cáo nguyên cán bộ xã, huyện Sơn Tây cố ý làm trái, gây thất thoát của Nhà nước hơn 26 tỉ đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị mức án đối với bị cáo Hà Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Đắk Đrinh huyện Sơn Tây mức án 7-8 năm tù; bị cáo Nguyễn Anh Dũng, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây mức án 6-7 năm tù; Bị cáo Nguyễn Vỹ Cường, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng xã Sơn Dung và Lê Khắc Tâm Anh, cán bộ địa chính xã Sơn Dung, mức án 3-4 năm tù. Riêng bị cáo Trần Minh Việt, nguyên cán bộ địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Sơn Long, bị đề nghị mức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Công lý, Sài Gòn giải phóng (27-5) đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Minh Trang, nguyên trung úy phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Khánh Hòa với mức phạt 3 năm tù về tội tham ô tài sản và phải bồi thường số tiền hơn 30 triệu đồng đã chiếm đoạt.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Lao động (26-5) đưa tin, hơn 20 nhân viên thuế Ukraina đã bị bắt giữ ngày 24-5-2017, do bị cáo buộc biển thủ những khoản công quỹ ước tính lên đến hơn 3 tỷ euro dưới thời chế độ Tổng thống Viktor Ianoukovitch. 
 
    Thông tấn xã Việt Nam (27-5) dẫn nguồn tin của Tân Hoa xã cho biết, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm đối với cựu Phó Chủ tịch Chính Hiệp kiêm Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân Vũ Trường Thuận vì các tội danh tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và công quỹ, và can thiệp trái phép vào hoạt động điều tra. Cáo trạng của Tòa án cho biết, Vũ Trường Thuận đã lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cho nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, trực tiếp hoặc thông qua người thân nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 84,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,3 triệu USD), trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên của các công ty “sân sau” đưa hối lộ cho nhiều quan chức với tổng số tiền 10,57 triệu nhân dân tệ. Bên cạnh đó, thông qua hành vi lạm dụng quyền lực, ông này còn sở hữu phi pháp các tài sản công trị giá 342 triệu nhân dân tệ, và gây thiệt hại cho công quỹ 101 triệu nhân dân tệ.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV;
 
    - Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định;
 
    - Khởi tố thêm tội “Tham ô tài sản” với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn;
 
    - Xét xử 5 lãnh đạo, cán bộ dự án thủy điện Đăk Đrinh gây thất thoát 26 tỷ đồng.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.