Điểm báo tuần số 205 từ ngày 03-4 đến ngày 09-4 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/04/2017, 15:50 [GMT+7]
CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Điện tử Chính phủ, Lao động, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (03-4) đưa tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý một số vấn đề quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau của 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quy hoạch sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, để tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, việc ban hành các luật này là rất cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng ngừa có hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ. Việc ban hành các luật này sẽ tạo ra cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, bảo đảm mỗi chủ thể thuộc các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, bảo đảm phát triển bền vững các ngành kinh tế; khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí thất thoát, tham nhũng trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, sử dụng tài sản công; tạo sự thống nhất, đồng bộ về hệ thống quy hoạch từ Trung ương tới địa phương... 
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN  (03-4) phản ánh Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" khu vực miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam. Các đại biểu đã thảo luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó tập trung các nội dung: Tổ chức Đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban cán sự hoặc Đảng đoàn; tổ chức cơ sở Đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; tổ chức bộ máy của Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tình hình mới trên cơ sở nghiên cứu, rà soát tổng thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác… Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án khẳng định, trong hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nhiều nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được kết quả nhất định. Tuy vậy, hạn chế, khuyết điểm chung hiện nay là chủ trương, giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có nơi triển khai tích cực, có nơi làm cầm chừng... Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. 
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Thanh tra, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-4) đưa tin về Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 3-2017. Trong 3 tháng vừa qua, đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư khu vực tư nhân trong nước có tỷ trọng lớn nhất, mức tăng trưởng cao nhất. Chất lượng các dự án đầu tư nước ngoài khá hơn. Kim ngạch xuất khẩu, nhất là của các doanh nghiệp trong nước tăng cao hơn cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng mạnh. 65% doanh nghiệp tư nhân có lãi, cao nhất trong 5 năm vừa qua. Có 51 tỉnh, thành có chất lượng điều hành từ khá trở lên. Những điểm tích cực này thể hiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam đang hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần dành nhiều thời gian hơn cho giải quyết các vấn đề dài hạn như: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thủ tướng nêu rõ, dù đã có tiến bộ về môi trường đầu tư kinh doanh nhưng ở cấp xã, phường vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa làm tốt việc này, vì vậy phải chống được hiện tượng trì trệ hiện nay của một bộ phận cán bộ công chức, đặt yêu cầu trong đẩy mạnh cải cách thể chế…
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Lao động, Tiền phong, Đại đoàn kết, Hà Nội mới (06-4) cho biết, Báo Điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến về chủ đề "Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng: Những việc cần làm ngay". Các đại biểu thảo luận các nội dung như: đổi mới việc học tập lý luận chính trị, cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cơ chế kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm, tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Ðảng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí... Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng, phải xây dựng các cơ quan nhà nước thật trong sạch, vững mạnh để có thể giải quyết các vụ việc nhanh, đúng đắn, triệt để, có lý, có tình. Báo chí phải coi xây dựng, chỉnh đốn Ðảng là nhiệm vụ cấp bách theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trước những công việc lớn, sự nỗ lực của báo chí là không đủ nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn bộ hệ thống chính trị. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), một số đại biểu nhấn mạnh, trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đảng viên trong chi bộ phải phát biểu và đối chiếu với 27 dấu hiệu, biểu hiện để tự phê bình, phê bình. Ở những chi bộ mà đảng viên có dấu hiệu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hoặc dấu hiệu vi phạm thì cấp ủy ở đó phải gợi ý kiểm điểm. 
 
Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Phát luật Việt Nam, Lao động, Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Tài nguyên và Môi trường, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN (03-4) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC) về tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty PVC.  Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng, gồm: Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB; và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (đồng phạm).
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Lao động, Thanh tra, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Công lý, Người lao động, Dân trí, TTXVN (05-4) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Phục, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh và Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức của Sở để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Trần Thanh Phục được phân công làm Chủ nhiệm, còn Phạm Thanh Hải làm thành viên dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh” với tổng kinh phí thực hiện 4 tỷ đồng. Trong thời gian thực hiện dự án, 2 đối tượng này đã lập 7 hợp đồng khống mua vật tư, thức ăn, tôm giống... để rút hơn 400 triệu đồng tiêu xài cá nhân. 
 
    Báo Nhân Dân, Công lý, Thanh tra, Dân trí, VietnamNet (06-4) nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tâm, cán bộ địa chính xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, ngày 29-3, anh Trương Quốc Tiến mang các giấy tờ hợp lệ đến UBND xã Cư Bao để làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất; Lê Văn Tâm đã yêu cầu anh Tiến phải đưa 10 triệu đồng thì Tâm mới đồng ý làm cho. Sau đó, Tâm gọi điện thoại hẹn gặp anh Tiến tại quán cà phê Cao Nguyên thuộc tổ dân phố 7, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ để đưa 10 triệu đồng thì bị Công an thị xã Buôn Hồ bắt quả tang.
 
    Báo Nhân Dân, Tiền phong, Đại đoàn kết, Công lý, Tuổi trẻ, Thanh niên, Đời sống và Pháp luật, TTXVN (06-4) đưa tin, qua kiểm tra về công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trong hai năm 2014-2015 của Đại học Y khoa Vinh, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số sai phạm với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng. Cụ thể, nhà trường đã tổ chức đấu thầu, mua sắm một số trang thiết bị có giá tiền chênh lệch nhiều hơn giá thị trường là 2,033 tỷ đồng, trên tổng số tiền mua sắm 63,13 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Trong lĩnh vực xây dựng công trình, nhà trường tiến hành xây dựng ba công trình cơ bản với tổng mức đầu tư là 226,56 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều sai sót trong dự toán tính khối lượng, đơn giá; nhà thầu thi công thiếu khối lượng, sai chủng loại vật tư một số hạng mục tại hai công trình: Nhà ở sinh viên và Khu thực hành tiền lâm sàng với tổng số tiền hơn 3,62 tỷ đồng. Hội đồng kỷ luật Trường đại học Y khoa Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trọng Tài, nguyên Hiệu trưởng nhà trường vì để xảy ra sai phạm tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Hiện toàn bộ số tiền 5,7 tỷ đồng trên đã được trừ vào quyết toán tài chính hoặc nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Nghệ An.
 
    Báo Khánh Hòa, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Sài Gòn giải phóng, Tài nguyên và Môi trường, Dân trí, Đài TNVN (06-4) phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Hồng Hải - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản. Năm 2016, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa. Theo đó, ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy tờ, lập hồ sơ khống, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ rồi thanh toán hầu hết công trình, hạng mục với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng. Bước đầu, Thanh tra Sở Tài chính xác định Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý các tổ chức, cá nhân đã đồng phạm, tạo điều kiện để ông Hải lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
 
    Báo Tây Ninh, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí (07-4) dẫn thông tin từ UBND huyện Tân Biên, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra về tội “Tham ô tài sản” đối với 3 cá nhân gồm: ông Đỗ Ngọc Hiền, Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp, nguyên Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tân Biên; bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Kế toán và bà Trần Thị Lộc, nguyên Thủ quỹ trường Tân Biên. Trong thời kỳ làm hiệu trưởng (năm học từ 2013-2016) ông Hiền là chủ tài khoản nhưng đã chỉ đạo cấp dưới và trực tiếp chi sai quy định các quỹ ngoài ngân sách tổng số tiền 1,15 tỷ đồng.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Nhân Dân (06-4) cho biết, Chính quyền Pa-na-ma thu giữ máy bay trực thăng thuộc sở hữu của cựu Tổng thống R.Ma-ti-nê-li, nghi do nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Bra-xin. Nguồn tin cho biết, Pa-na-ma cáo buộc hai con trai của ông Ma-ti-nê-li cùng 15 người khác nhận 20 triệu USD tiền hối lộ từ Odebrecht, giúp tập đoàn này trúng thầu các hợp đồng của Chính phủ. Ông Ma-ti-nê-li đồng thời bị điều tra liên quan tham nhũng và do thám các đối thủ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc.
 
    Báo Thanh tra (08-4) dẫn nguồn tin của Hãng thông tấn Yonhap, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tiến hành phiên xem xét đối với ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Co của Hàn Quốc, với những cáo buộc hối lộ liên quan đến vụ bê bối quy mô lớn dẫn đến việc phế truất bà Park Geun-hye khỏi cương vị Tổng thống. Ông Lee đã bị bắt giữ và truy tố với các tội danh đưa hay hứa đưa 43,3 tỷ won (khoảng 38,3 triệu USD), trong đó có tới 20,4 tỷ won được rót cho hai quỹ do bà Choi bạn thân của bà Park điều hành để được giúp nắm quyền điều hành tập đoàn thông qua việc sáp nhập hai chi nhánh chủ chốt. Tuy nhiên, ông Lee luôn bác bỏ những cáo buộc hối lộ này, giải thích rằng Samsung bị ép phải quyên tặng. Trong một diễn biến khác, ông Shin Dong-bin, người đứng đầu Tập đoàn bán lẻ Lotte của Hàn Quốc đã bị các công tố viên thẩm vấn khi họ mở rộng cuộc điều tra các tập đoàn kinh tế bị cho là có liên quan đến vụ bê bối nói trên. Các công tố viên đang xác định xem các khoản quyên tặng của Tập đoàn Lotte cho hai quỹ do bà Choi điều hành có phải là tiền hối lộ hay không.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
 
    - Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
 
    - Vụ Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm Chủ tịch PVC – KB và nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC.
- Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học - Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
 
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.