Điểm báo tuần số 203 từ ngày 20-3 đến ngày 25-3 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 27/03/2017, 16:57 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Lao động, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Tài Nguyên và Môi trường, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí, Đài TNVN (20-03) đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Kim Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho biết, dự kiến trong tháng 4-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ về Bình Định chủ trì kiểm điểm các vi phạm của hai vị lãnh đạo trên trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước đó, cuối tháng 2-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo, kết luận ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Tiền phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (23-3) phản ánh các nội dung của Hội thảo khoa học về một số vấn đề lý luận thực tiễn về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên của Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Trong những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đã thu được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế hiện nay chưa đảm bảo; hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan đối với công tác chuyên môn còn thấp. Vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng chưa được thể hiện rõ, có nơi bị chi phối bởi “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”. Kết quả là nhiều chủ trương, chính sách không phù hợp, chậm thay đổi; nhiều chủ trương, chính sách mới ban hành thiếu đồng bộ, không có biện pháp, chế tài, kiểm soát quyền lực, tạo kẽ hở nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Còn có sự phân biệt về lợi ích giữa các cơ quan đoàn thể với các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Làm thế nào và làm gì để tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết Đại hội XII đã nêu lên những định hướng và giải pháp. Định hướng ấy mang tính “cẩm nang”, những công việc phải làm cũng khá cụ thể, quán triệt và thực hiện nghiêm túc những gì Đại hội XII đã nêu sẽ giúp tạo ra một bước chuyển có ý nghĩa; tập trung xây dựng cán bộ cấp chiến lược, cấp Trung ương có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Cùng với đó xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, quan liêu…
 
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Nhà báo và Công luận, Thanh niên, VietnamNet,  Đài THVN (23-3) cho biết, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân. Đồng chí khẳng định, Báo Quân đội nhân dân đã đáp ứng tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam; tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống; góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận trong xã hội. Báo Quân đội nhân dân là một trong những cơ quan tích cực tìm tòi, phát hiện, cổ vũ những điển hình tiên tiến; làm lan tỏa hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, là vũ khí sắc bén, góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân cần đổi mới phương thức tiếp cận, xử lý thông tin để giữ vững vai trò là một trong những cơ quan báo chí chủ lực trong định hướng dư luận xã hội; góp phần xây dựng, bảo vệ an ninh quốc phòng; giữ vững chủ quyền quốc gia; phản bác có hiệu quả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá chế độ. Đồng chí mong muốn, báo Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phát triển thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực trong hệ thống báo chí cách mạng hiện nay.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Lao động, Tiền phong, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Giáo dục, An ninh Thủ đô, Tuổi trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-3) đăng tải ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-4-2017. Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, có hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện trước ngày 30-4-2017. Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các cơ quan, địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ; kịp thời chấn chỉnh tiêu cực, vi phạm trong công tác quản lý cán bộ; rà soát các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và đề xuất phương án hoàn thiện, khắc phục bất cập trong công tác quản lý cán bộ, công chức thời gian qua, lưu ý những vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của người có chức vụ, quyền hạn.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-3) đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 20 đại biểu thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016 có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nghiên cứu khoa học, học tập, báo chí tuyên truyền mà đoàn viên thanh niên thanh niên Công an đã đạt được trong thời gian qua. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước.
 
Hội thảo hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam
Hội thảo hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Tiền phong, Đại đoàn kết, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Dân trí (21-3) phản ánh nội dung buổi Họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế Gia Lai tổ chức nhằm cung cấp thông tin liên quan đến vụ “Sở Y tế Gia Lai bắt tay bệnh viện đẩy giá thuốc, thao túng đấu thầu” mà một số cơ quan báo chí đã nêu. Các đơn vị chủ trì cuộc họp cung cấp cho báo chí thông cáo dài 2 trang trong đó nêu: Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đề nghị Sở Y tế Gia Lai thu hồi gần 1,1 tỷ đồng trong 2 khoản về “thanh toán vượt trong xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị y tế” mà không làm rõ các khoản sai phạm lên đến 67 tỷ đồng trong đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế theo Báo cáo số 11/BC-KV XII ngày 20-1-2017 của cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, Đắk Lắk đã đưa ra trước đó…
 
    Báo Lao động, Thanh tra, Tiền phong, Đại đoàn kết, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (21-3) đưa tin, ngày 15-3 và 16-3-2017, một số tờ báo có đăng bài viết “Cán bộ thuế Hà Tĩnh ngã giá với doanh nghiệp”. Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn ghi âm giữa một phụ nữ tên là Hoan, cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh và người đàn ông là Dương Văn Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phúc Kỳ Anh. Nội dung đoạn ghi âm đề cập tới việc doanh nghiêp phải chung chi, đưa thêm cho một số cán bộ thuế số tiền 480 triệu đồng. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo ngành thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, làm rõ thông tin và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực theo quy định pháp luật. Bộ trưởng cũng yêu cầu công khai kết quả cho cơ quan báo chí biết.
 
    Báo Tiền phong, Tuổi trẻ, TTXVN (24-3) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Dương Vũ Quang, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ngày 20-3, ông Quang bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận 2.400 USD từ một người dân tại một quán cà phê ở thị xã Quảng Yên. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, số tiền này được chung chi cho ông Quang để tiến hành đẩy nhanh thủ tục kết hôn giữa một người dân ở Quảng Yên với người nước ngoài.
 
    Báo Đại biểu nhân dân, Tuổi trẻ, Người lao động, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, Giao thông, TTXVN (24-3) thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố về tội “Nhận hối lộ” đối với 7 bị can nguyên là cán bộ thanh tra gia thông thuộc Sở Giao thông - Vận tải TP. Cần Thơ và 2 bị can khác là 2 tay “cò” nhận hối lộ đưa cho các thanh tra gia thông, gồm: Dương Minh, nguyên Phó Chánh Thanh tra giao thông; Nguyễn Trần Lưu, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Thốt Nốt; Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông quận Cái Răng; Hồ Công Thiện, nguyên Đội phó Đội Thanh tra giao thông huyện Phong Điền; Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, phụ trách quận Ninh Kiều; Lý Hoàng Minh, nguyên Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3; Đoàn Vũ Duy, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11, phụ trách quận Bình Thủy và 2 “cò” là Nguyễn Văn Cần, ngụ tỉnh Vĩnh Long; Trần Tường An, ngụ TP. Cần Thơ. Theo cáo trạng, tổng số tiền các cán bộ thanh tra giao thông nhận hối lộ là 4,1 tỷ đồng. 5 bị can Duy, Tâm, Hoàng Anh, Cần và An bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Minh bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù; còn Pháp, Lưu, Thiện bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.   
 
    Báo Nhân Dân, Công lý, Người lao động, Dân trí, Thanh Hóa (25-3) đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sỹ, nguyên Chủ tịch xã Định Liên và ông Lưu Anh Tuấn, nguyên Kế toán ngân sách xã Định Liên, huyện Yên Định vì có liên quan đến vấn đề thu, chi tài chính trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trước đó, vào giai đoạn 2010-2015, xã Định Liên phát sinh những biểu hiện sai phạm trong quản lý, thu - chi tài chính. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và chuyển hồ sơ cho cơ quan liên quan tiếp tục xử lý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra rõ hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu nhân dân, Nhân Dân, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-3) cho biết, Ban Nội chính Trung ương và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam”. Hội thảo tập trung vào vào ba vấn đề lớn: 1) Một số vấn đề về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp của Tòa án nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. 2) Thực trạng quy định pháp luật và những nỗ lực gần đây của Toà án trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh. 3) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp của toà án nhằm bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. Các đại biểu cho rằng, cùng với nhiệm vụ cải cách về tổ chức, phải quan tâm cải cách về hoạt động hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các doanh nghiệp, phải bảo đảm chính sách để cán bộ, công chức toà án, các thẩm phán không bị tác động dẫn đến những sai phạm trrong quá trình thực thi công vụ… 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo An ninh Thủ đô (22-3) đưa tin, Tòa án Quân sự đồn trú tại Matxcơva đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Trung tướng Vyacheslav Varchuk, cựu Phó Tư lệnh Quân Dã chiến (VV) thuộc Bộ Nội vụ (MVD) Nga vì nghi ngờ nhận khoản tiền hối lộ lớn. Trước đó, Đại tá Alexander Kostin, Phó Cục trưởng Cục Tài chính của VV chính thức bị buộc tội nhận hối lộ 10 triệu rúp để tạo điều kiện cho Cục Thông tin liên lạc thuộc VV được nhận khoản kinh phí bổ sung 250 triệu rúp để hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật. Cơ quan điều tra đã làm rõ được vai trò của Trung tướng Varchuk trong vụ án này. Theo phán quyết của tòa, ông này bị tạm giam 2 tháng.
 
    Báo Thanh tra (24-3) cho biết, Tòa án châu tự trị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử vụ án Dư Viễn Huy, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Nam Ninh tội nhận hối lộ. Trong thời gian giữ các chức Thị trưởng, Bí thư thành phố Ngô Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Thành phố Nam Ninh từ năm 2006 đến 2015, Huy đã giúp đỡ người khác trong việc nhận công trình, khai thác dự án xây dựng... rồi trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ tổng cộng hơn 9,01 triệu NDT (khoảng 27,3 tỷ VND). Trước tòa, Huy đã cúi đầu nhận tội.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định và ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. 
 
    - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.
 
    - Hội thảo Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.
 
    - Bắt khẩn cấp Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về hành vi nhận hối lộ.
 
    - Truy tố 7 cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.