Điểm báo tuần số 200 từ ngày 27-02 đến ngày 04-3 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 06/03/2017, 16:05 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Quân đội nhân dân, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đài THVN (28-02) đưa tin, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương cho biết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng bộ, ban, ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể; trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động được dư luận nhân dân quan tâm, động viên. Nhiều cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Về phương hướng năm 2017, đại diện lãnh đạo Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương đề nghị quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương (khóa XI và khóa XII) của Đảng; tăng cường chất lượng công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực thi đua sôi nổi hơn, đề ra tiêu chí một số phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ, ban, ngành.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Đại đoàn kết, Giáo dục và Thời đại,  Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Đài TNVN, TTXVN (02-3) phản ánh về các nội dung Phiên họp thường kỳ tháng 2-2017 của Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kinh tế vĩ mô của đất nước tương đối ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, CPI tháng 2 tăng 0,23%. Công việc chuẩn bị cho APEC 2017 đã cơ bản hoàn tất với phiên họp SOM mở đầu tại thành phố Nha Trang diễn ra thành công. Công tác thu hút đầu tư nước ngoài, lượng khách du lịch đến Việt Nam đều tăng; trong đó, chỉ riêng tháng 2, các cơ quan chức năng đã cấp giấy phép đến 2,2 tỷ USD FDI; tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập tăng… và đây là những tín hiệu đáng mừng. Liên quan đến công tác kỷ cương, kỷ luật công vụ, Thủ tướng yêu cầu cần thực hiện liên tục, hiệu quả và nhất quán với chủ đề: Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; giữ gìn quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, hạn chế tình trạng cháy, nổ. Về một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay việc các cơ quan nhà nước, địa phương nhận quà tặng là xe ô-tô lên tới hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp; phải làm rõ sự việc, trách nhiệm; địa phương, cơ quan nào nhận quà tặng xe ô-tô phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ... Tại phiên họp về xây dựng thể chế, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận các dự án Luật: Quản lý nợ công (sửa đổi); Thủy sản (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo…
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Biên phòng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-3) cho biết, nhân Kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2017), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Thời gian qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ; tuyên truyền tốt các chủ trương an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho bà con, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng chí nhấn mạnh: hình ảnh những thầy thuốc, thầy giáo mang quân hàm xanh luôn được người dân tin yêu. Thời gian tới, lực lượng BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang khác trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. 
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Đại đoàn kết, Giáo dục và Thời đại,  Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Đài TNVN, TTXVN (05-3) đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017.  Năm 2016, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ; từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia thẩm định và phối hợp thực hiện 40 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 179 báo cáo, tờ trình cùng 4.229 văn bản các loại hướng dẫn, trả lời liên quan đến lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên… của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị.  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Năm 2017, nhiệm vụ của ngành rất nặng nề. Toàn ngành cần chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, ngành tập trung cao độ để xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ hai đề án lớn: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 và chuẩn bị đề án: "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7. 
 
Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017
Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Lao động, Tiền phong, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (27-02) đồng loạt đưa tin về phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank cùng 47 bị cáo khác về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, Tòa cũng đã triệu tập hơn 600 người tham gia tố tụng đến tham dự phiên tòa. Trong vụ án này, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ 27-02 đến 21-03-2017.
 
    Báo Nhân Dân, Tiền phong, Tuổi trẻ, Công an TP. Hồ Chí Minh, Vnexpress (28-02) dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với 13 cán bộ, cá nhân có liên quan đến vụ sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn và phần quà Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Vĩnh Thuận. Riêng ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Tổ trưởng Tổ Kinh tế - Kỹ thuật xã Vĩnh Thuận, bị khai trừ khỏi Đảng vì thiếu trung thực trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do hạn, mặn với nhiều sai phạm như: nhiều hộ không được kê khai, kê khai thừa diện tích, trùng tên hoặc hộ không có tên trên địa bàn, không gieo sạ nhưng vẫn được đưa vào danh sách được nhận tiền. Ông Khanh còn tự viết đơn và ký tên cho nhiều hộ dân, trong đó có đơn kê khai khống để chiếm dụng hơn 39 triệu đồng. Ngay sau khi có quyết định kỷ luật này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Khanh để điều tra. 
 
    Báo Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Phụ nữ (28-02) đăng tải thông tin về hàng loạt sai phạm tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Sự việc có liên quan tới ông Bùi Quang Ánh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu có kết luận thanh tra số 69/KL-TTT, theo đó: Giám đốc Trung tâm không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, có dấu hiệu cố ý làm trái để tạo lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân… dẫn đến mất cân đối kinh phí hoạt động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; gây mất đoàn kết nội bộ, tạo dư luận không tốt…  Cụ thể, Giám đốc Trung tâm, quản lý, sử dụng kinh phí của trung tâm không minh bạch. Đặc biệt, không có chứng từ chứng minh việc sử dụng tiền ứng trên 9 tỷ đồng, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với nhân viên (là các Đội trưởng) để vụ lợi; dùng tiền của đơn vị để sử dụng cho việc riêng trái quy định… Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh. Đến tháng 4-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Bùi Quang Ánh để phục vụ công tác điều tra trong thời hạn 60 ngày. Tháng 7-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu ra Quyết định số 184, điều động ông Ánh về Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường chờ phân công nhiệm vụ. Sau đó một tháng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định số 203, với nội dung thu hồi Quyết định số 184 đã ban hành trước đó, tiếp tục để ông Ánh về làm Giám đốc Trung tâm điều hành đơn vị. Cũng theo phản ánh của người lao động Trung tâm, ngày 31-12-2016, ông Ánh kết thúc nhiệm kỳ giữ chức Giám đốc Trung tâm, nhưng gần đây, ông này tự ý cắt giảm bảo hiểm của 8 viên chức quản lý mà không thông báo cho họ biết. Ngoài ra, gần đây nhất ngày 17-1-2017, ông Ánh vẫn ký hợp đồng, ra quyết định nhận kế toán mà không thông qua hội đồng tuyển dụng, ban lãnh đạo và Chi ủy đơn vị… 
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Nhà báo và Công luận, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-3) cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017). Các tác phẩm tham dự giải là những tin bài có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung về phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các bài viết cổ vũ, động viên những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền trong sạch. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, để giải báo chí đạt hiệu quả thiết thực, Mặt trận Tổ quốc sẽ chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí bằng các báo cáo hằng tháng, được tập hợp thông qua việc tiếp nhận, chọn lựa ý kiến nhân dân phản ánh, kiến nghị. Trên cơ sở mỗi bài báo chống tham nhũng, lãng phí, Mặt trận Tổ quốc sẽ chủ động kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại đơn vị, địa phương mình, trước khi các cấp thẩm quyền vào cuộc.
 
    Báo Lao động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công an TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN (03-3) thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ban hành cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử đối với 04 bị cáo, gồm: Lê Thanh Phương, nguyên giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên;  Đoàn Hùng Thắng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin; Lê Tiến Dĩnh và Nguyễn Thị Hiếu, nguyên Giám đốc và Kế toán Trung tâm tích hợp dữ liệu về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 2-2014, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký kết và thực hiện các hợp đồng, lập chứng từ khống làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 989 triệu đồng. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (01-3) cho biết, ông Bill de Blasil, Thị trưởng Thành phố New York, Mỹ vừa bị các Thẩm phán liên bang và Cảnh sát Cục Điều tra Liên bang (FBI) thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc tham nhũng và gian lận tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2013. Trước mọi lời cáo buộc, ông Bill de Blasio, khẳng định không liên quan đến những cáo buộc gian lận tài chính trong tranh cử, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra. Trong khi đó, theo tiết lộ của các điều tra viên quận Manhattan, TP. New York, họ đang tìm kiếm dấu vết xem ai là người giúp nguồn quỹ tranh cử của ông Bill de Blasil bỗng chốc "tăng đột ngột" trong cuộc bầu cử địa phương hồi năm 2013.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (02-3) dẫn nguồn tin của hãng Reuters, ứng viên Tổng thống Pháp, ông Francois Fillon nhận trát hầu tòa để phục vụ điều tra vụ bê bối lạm dụng công quỹ để trả tiền cho vợ. Ông Fillon bị tố cáo bổ nhiệm vợ vào vị trí trợ lý riêng và trả lương hàng trăm nghìn euro, bất chấp việc bà Penelope Fillon không hề đảm nhận công việc này. Các nhà điều tra cho biết đang mở rộng phạm vi tới hai con của ông Fillon. Về phần mình, ông Fillon khẳng định công việc của vợ là hợp pháp và sẽ không từ bỏ cuộc tranh cử, trừ khi bị điều tra chính thức. Ông đã tổ chức cuộc họp khẩn với các thành viên trong Đảng Cộng hòa nhằm tranh thủ sự ủng hộ. Tuy nhiên, một số lãnh đạo cao cấp của Đảng này đã kêu gọi ông dừng tranh cử để tìm người khác thay thế.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017;
 
    - Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2016;
 
    - Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;
 
    - Xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank cùng các đồng phạm;
 
    - Truy tố nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.