Điểm báo tuần số 199 từ ngày 20-02 đến ngày 25-02 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 27/02/2017, 16:51 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Giáo dục và Thời đại,  Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Đài TNVN, TTXVN (20-02) đưa tin về phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các nội dung: Cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật thủy lợi; cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh; cho ý kiến về việc bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Nhà báo và Công luận, Tiền phong, Tuổi trẻ, Vnexpress, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (23-02) đồng loạt đăng tải thông báo kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các nội dung: 1) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan đến Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát; để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.  2) Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh. 3) Về giải quyết tố cáo đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Kim Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Văn Thiện và đồng chí Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. 4) Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và một số vấn đề khác.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Thanh tra, Đại Đoàn kết, Tiền phong, Dân trí, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-02) cho biết, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Một số kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đảng trong năm qua là: Thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương một số chủ trương, giải pháp lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thành việc tổng kết một số nghị quyết lớn của Đảng về nội chính và phòng, chống tham nhũng; chất lượng nghiên cứu, thẩm định các dự án, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng được nâng lên; việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện đúng với quy định của Đảng và Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng, khâu kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có nhiều tiến bộ. Ngành cũng đạt nhiều kết quả trong công tác tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và xử lý kịp thời một số vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Với những nỗ lực, cố gắng trên, ngành Nội chính Đảng đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ghi nhận, đánh giá cao. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, trong năm 2017, ngành nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương những chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cần phối hợp thực hiện tốt yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; Nghiên cứu, đề xuất tham mưu những chủ trương biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên tinh thần không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác cũng không làm thay cơ quan chuyên môn trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu xây dựng giám sát thanh tra các vụ việc, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có dấu hiệu vi phạm để chuyển cơ quan điều tra xử lý. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, đồng thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương các chủ trương, chính sách giữ vững an ninh quốc gia, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm.
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016
    Báo Thanh tra, Tiền phong, Dân trí, Tuổi trẻ, Người lao động, Đài THVN, Đài TNVN  (24-02) phản ánh các nội dung vừa được Bộ Nội vụ kết luận việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ giai đoạn từ 2015 đến tháng 6-2016. Theo kết luận vừa được công bố, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp, gồm 15 cấp Vụ và tương đương, 33 trường hợp cấp phòng; điều động bổ nhiệm ngang cấp 9 trường hợp, gồm 8 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 1 trường hợp cấp phòng; bổ nhiệm lại 21 trường hợp, gồm 16 trường hợp cấp Vụ và tương đương, 5 trường hợp cấp phòng; kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 4 trường hợp. Theo Bộ Nội vụ, trong đó có 1 quyết định điều động, bổ nhiệm không ghi thời hạn giữ chức vụ; 3 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ngoài ra, có 2 trường hợp điều động, bổ nhiệm ngang cấp tại 2 đơn vị vượt quá số lượng cấp phó. Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để khắc phục, thực hiện đúng quy định trong thời gian tiếp theo; không thực hiện việc bổ nhiệm (bao gồm điều động ngang cấp) tại các đơn vị đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-02) đưa tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và đã đạt những kết quả quan trọng. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2016, hoạt động kiểm tra nói chung cũng như ngành kiểm tra Đảng nói riêng có nhiều đổi mới, đã làm được rất nhiều việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng Bí thư khẳng định, điểm sáng nổi bật của năm 2016 là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Trung ương đã diễn ra khá sôi động, có nhiều việc làm và làm được nhiều việc, có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, tạo ra một làn gió mới, niềm tin mới. Cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm; làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn; làm kỷ luật đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan Nhà nước, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận... Sự phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả. Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, nhân dân và đất nước. Hy vọng rằng sau Hội nghị này, công tác kiểm tra của Đảng, nhất là ở các địa phương, các ngành có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa,...
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Công lý, Đại đoàn kết, Nhà báo và Công luận, An ninh Thủ đô, Công an TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-02) cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Cùng với đó đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cuộc kiểm tra, giám sát được kết luận khách quan, chính xác, làm rõ được những ưu điểm để phát huy, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2017.  Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định không dao động trước những khó khăn, thử thách, nhất là khi tình thình thế giới diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường và trong bối cảnh các thế lực thù địch, tội phạm vẫn tăng cường chống phá cách mạng nước ta. Đây là yếu tố quyết định để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.
 
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Thanh tra, Lao động, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng, Biên phòng (20-02) cho biết, trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động của Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch của APEC (ACTWG) trong năm APEC 2017, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đồng tổ chức Hội thảo về “Tăng cường sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng”. Hội thảo tập trung vào các nội dung: Trách nhiệm của Nhà nước trong tăng cường sự tham gia phòng, chống tham nhũng của xã hội; Vai trò của tổ chức xã hội và người dân trong phòng, chống tham nhũng; Báo chí điều tra góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả và Doanh nghiệp chủ động phòng ngừa tham nhũng. Kết quả hội thảo là đầu vào để Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch của APEC xây dựng các văn bản định hướng hoặc cam kết đảm bảo sự tham gia hiệu quả, an toàn của xã hội về phòng, chống tham nhũng, trong đó có doanh nghiệp.
 
    Báo Tiền phong (20-02) có bài viết “Tham nhũng y tế ở Đắk Lắk, lo ngại chìm xuồng”. Theo nội dung bài báo, Văn phòng Chính phủ có 2 văn bản chỉ đạo về việc phải sớm điều tra làm rõ các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, xử lý theo đúng pháp luật đến nay vẫn chưa được thực thi. Thực trạng thiếu thuốc, ô nhiễm về nước và rác thải, mua sắm bừa bãi trang thiết bị y tế còn đó, Sở Y tế lại tiếp tục vi phạm Luật dược trong việc tổ chức đấu thầu thuốc năm 2017. Báo Tiền Phong từng đăng bài chỉ rõ dấu hiệu tham nhũng của Sở y tế. Tháng 12-2010, Sở Y tế dùng nguồn tiền xây lắp Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để ký hợp đồng mua 111 chiếc máy vi tính bàn hơn 2,3 tỷ đồng. Hơn 6 năm trôi qua, cả tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa ai thấy hình dạng 111 cái máy tính này như thế nào. Lò hấp rác giá 7,6 tỷ đồng do Sở Y tế đưa về mới vận hành ngày 7-11-2016, thì đến ngày 26-12-2016 đã... hỏng! Tiêu cực trong xét thầu mà cán bộ lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai đã bị khởi tố tới 9 người, với kết luận gây tổn thất hơn 8,5 tỷ đồng ngân sách… Sau mấy năm hầu tòa, tháng 5-2014, các bị cáo này tiếp tục bị Chánh án tòa án nhân dân Tối cao ra quyết định kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ các bản án hình sự phúc thẩm, sơ thẩm, xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt. Hiện vụ tham nhũng trong đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Gia Lai vẫn chưa xử xong.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Phụ nữ Việt Nam (21-02) phản ánh, Đảng ủy xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đã có văn bản đề nghị xử lý trách nhiệm đối với ba cán bộ xã và tập thể có sai phạm, gồm ông Bùi Tấn Chắc, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa; ông Đặng Sỹ Oánh, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã và ông Trần Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã. Với cương vị là lãnh đạo xã Phú Nghĩa, các ông Chắc, Oánh, Lợi đã thanh toán vượt so với thực tế đã thi công đối với công trình láng nhựa đường giao thông nông thôn từ tổ 3 thôn Tân Lập đi tiểu khu 119 là 748 triệu đồng và công trình láng nhựa thôn Phú Nghĩa thi công thiếu khối lượng trị giá  196 triệu đồng… dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng, gây mất lòng tin trong nhân dân. 
 
    Báo Lào Cai, Pháp luật Việt Nam, Người lao động, Đời sống và Pháp luật, Dân trí, TTXVN (23-02) thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đối tượng Phạm Kim Ngân đã ra đầu thú về tội “Tham ô tài sản”. Theo kết quả điều tra, Ngân là cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng thủ đoạn giả mạo chữ ký khách hàng để lập chứng từ rút tiền tiết kiệm, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã vận động được đối tượng Phạm Kim Ngân ra đầu thú.
 
    Báo Đắk Lắk, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đại đoàn kết (24-02) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Hoàng Đình Nam, nguyên điều tra viên, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Hoàng Đình Nam được phân công điều tra chính trong vụ án Vũ Quang Tuấn cùng đồng bọn phạm tội đánh bạc xảy ra tại xã Đray B’hăng, huyện Cư Kuin. Trong quá trình điều tra, Nam đã nhận của gia đình bị can Vũ Quang Tuấn 30 triệu đồng và gia đình bị can Võ Hùng Dũng 20 triệu đồng để cho các bị can tại ngoại. Trong quá trình nhận tiền Hoàng Đình Nam đã bị người dân ghi âm, ghi hình và làm đơn tố cáo. Tại phiên tòa, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, nhân chứng và đề xuất của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Đình Nam 3 năm tù giam.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (21-02) cho biết, Tòa án Cát Lâm, Trung Quốc hôm 20-02 đã tuyên phạt Lã Tích Văn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, 13 năm tù vì tội nhận hối lộ và bị phạt 2 triệu NDT, tịch thu toàn bộ tang vật sung kho Nhà nước. Theo cáo trạng, từ 2001 đến 2015, Lã Tích Văn đã lợi dụng các chức vụ như Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch quận Tây Thành, Bí thư quận ủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, giúp đỡ các đơn vị và cá nhân mưu lợi rồi nhận hối lộ hơn 18,78 triệu NDT (tương đương 2,73 triệu USD).
 
    Báo Thanh tra (23-02) đưa tin, Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) vừa đưa ông Bambang Irianto, Thị trưởng Madiun vào danh sách nghi can trong 3 vụ tham nhũng. Thị trưởng Bambang bị cáo buộc liên quan đến dự án 76 tỷ Rp ( khoảng 5,6 triệu USD) xây dựng chợ Kota Madiun tại thành phố Madiun, tỉnh East Java. Dự án được thực hiện trong nhiệm kỳ Thị trưởng đầu tiên từ năm 2009-2014. Ông Bambang cũng có dính líu tới một vụ hối lộ riêng biệt khác (chưa được thông tin chi tiết) và KPK cũng cáo buộc vị Thị trưởng này tội rửa tiền.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Thông báo Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Xem xét kỷ luật cán bộ trong vụ Formosa Hà Tĩnh;
 
    - Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016;
 
    - Ủy Ban kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016;
 
    - Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.
 
    - Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng”;
 
    - Đối tượng Phạm Kim Ngân, cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) ra đầu thú về tội “Tham ô tài sản”.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.