Điểm báo tuần số 195 từ ngày 09-01 đến ngày 14-01 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 17/01/2017, 13:30 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (10-01) đồng loạt đăng tải các nội dung tại Kỳ họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã: 1) Xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. 2) Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 8 dự án luật, gồm: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quy hoạch; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ. 3) Xem xét, cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí cụ thể vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.
 
    Báo Đại biểu nhân dân, Công lý, Thanh tra, VietnamNet, Đài THVN (10-01) cho biết, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao ký Quy chế phối hợp công tác. Theo đó, hai bên trao đổi về việc bắt giam, khởi tố, truy tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý đang công tác tại cơ quan theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và chuyển hồ sơ cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra và thực hiện hoạt động tố tụng. Phối hợp tham gia ý kiến về các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trước khi trình lên các cơ quan có thẩm quyền cũng như phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị để thực hiện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh: Đây là hoạt động quan trọng để các cơ quan phối hợp làm tốt chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cơ quan cần thực hiện tốt những nội dung phối hợp, thông tin kịp thời cho nhau đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho mỗi ngành.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12-01) đưa tin về Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Năm 2016,  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Bên cạnh đó tổ chức bộ máy của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư pháp được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức tòa án nhân dân, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh… Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục như: Một số sai sót, chậm trễ trong triển khai văn bản pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án kinh tế, tham nhũng; không thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp; hay tình trạng vi phạm pháp luật của một số cán bộ công chức. Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức một số đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình ở các địa phương. Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Chỉ đạo.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Thanh tra, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Hà Nội mới, Thanh niên, Đài THVN (12-01) phản ánh các nội dung Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Thanh tra Chính phủ. Năm 2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.500 cuộc thanh tra hành chính và hơn 252.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 60 nghìn tỷ đồng, 4.000 ha đất. Ban hành gần 163 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 5.400 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với hơn 1.700 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng và chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, năm 2017 đặt ra cho ngành Thanh tra nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là trong việc phát hiện, xử lý theo thẩm quyền những vi phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các bất cập, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước; tham mưu xử lý tốt tình hình khiếu nại, tố cáo và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Công tác thanh tra phải công minh, chính trực, khách quan. Qua thanh tra phải phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm theo tinh thần là không có vùng cấm, không ngại va chạm, không vì bất kỳ áp lực nào mà bẻ cong pháp luật; góp phần phòng ngừa, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để hoàn thiện thể chế pháp luật nói chung và thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói riêng.  
 
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (13-01) đưa tin, Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017 và công bố Quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. Năm 2016, việc giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục có những chuyển biến, tiến bộ, tỷ lệ giải quyết án của các tòa án đạt 93,4%; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án là 1,27%, giảm 0,08% so năm 2015. Ngành Tòa án cũng tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, đẩy mạnh công tác phát triển và công bố án lệ, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan tư pháp xem xét, giải quyết kịp thời các vụ án oan, sai... Năm 2017, ngành tòa án phấn đấu 100% số vụ, việc được giải quyết trong thời hạn theo quy định, giảm tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; bảo đảm tỷ lệ quyết định thi hành án hình sự đạt 100% số bản án, quyết định đã có hiệu lực. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, kết quả, thành tích tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước lưu ý, tòa án các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng nhằm sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, đồng thời, thể hiện thái độ quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Cần mở rộng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tư pháp; mỗi cán bộ tòa án phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Tiền phong,  Thanh niên, Pháp luật Việt Nam, Dân trí, Người lao động, Giáo dục, An ninh Thủ đô, Vnexpress, Đài THVN (09-01) dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hai cán bộ khác để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Bùi Đức Quý, nguyên Giám đốc Trung tâm; Lê Tuấn Anh, nguyên Phó phòng Hành chính quản trị, văn phòng và Nguyễn Văn Dũng, nguyên cán bộ phòng Kiểm nghiệm, kiểm định. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2013, Bùi Đức Quý đã cùng hai cán bộ dưới quyền làm giả và ban hành công văn trái luật để đưa tên các sản phẩm thủy sản không đủ tiêu chuẩn vào bản phụ lục sản phẩm đã được cấp phép lưu hành. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt ước tính hơn 1 tỷ đồng.
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Tiền phong, An ninh Thủ đô, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân trí, Doanh nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Đài TNVN (11-01) cho biết, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín và Trần Sơn Nam, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng 5 bị can khác có hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Hoàng Văn Toàn và một số thành viên khác được xác định có sai phạm khi duyệt cấp tín dụng 2 hồ sơ vay của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc với tổng số tiền 650 tỷ đồng; đồng thời nhóm này không thực hiện đúng Hướng dẫn số 852 ngày 12-8-2011 của Ngân hàng Đại Tín hướng dẫn phối hợp sử dụng định giá của Công ty nợ và khai thác tài sản đảm bảo Ngân hàng Đại Tín làm tài sản đảm bảo, khoản vay trên 500 triệu đồng phải định giá qua TrustAsset. Hai khoản vay trên gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín…
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Dân trí, Thanh niên, Tuổi trẻ (12-01) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty lương thực Vĩnh Long gây thiệt hai hơn 102 tỷ đồng. Bị cáo Huỳnh Văn Thức, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty bị tuyên phạt 10 năm tù; Trần Thị Diễm Thúy, nguyên Kế toán trưởng bị phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 03 năm tới 10 năm tù.
 
    Báo Giáo dục Việt Nam, Dân trí, Vnexpress (12-01) phản ánh, theo kết luận của Thanh tra quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, tổng số tiền sai phạm quy định hành chính, pháp luật của Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là hơn 628 triệu đồng. Trong số tiền này, Hiệu trưởng Ngô Thị Hòa đã lấy sử dụng cho mục đích cá nhân gần 200 triệu đồng; sử dụng chi cho các hoạt động không đúng mục đích của nhà trường hơn 428 triệu đồng. Thanh tra Quận yêu cầu Nhà trường phải có phương án chi trả lại số tiền sai phạm này cho phụ huynh học sinh. Đối với những sai phạm của Hiệu trưởng Ngô Thị Hòa, Thanh tra Quận kiến nghị chính quyền địa phương tiến hành xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót của kế toán, thủ quỹ nhà trường để xảy ra sai phạm.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (13-01) dẫn nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa Trần Vĩnh Luân, nguyên Giám đốc Công ty Granco Khánh Hòa, trực thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa ra xét xử về tội Tham ô tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2013, với vai trò Giám đốc Công ty, Luân đã chỉ đạo cho nhân viên mở 4 tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng chuyển về là 17 tỷ 554 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này không nhập quỹ đưa vào sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, trong đó Luân tự quản lý, tự sử dụng số tiền hơn 10 tỷ đồng và đã chiếm đoạt số tiền 538 triệu đồng để chia cho Luân và 16 người trong Công ty Granco Khánh Hòa.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (09-01) dẫn nguồn tin của Hãng Reuteurs, ngày 09-01-2017, Ủy ban Cải cách quốc gia Thái Lan thông qua đề xuất tử hình các quan chức phạm tội tham nhũng. 155/162 thành viên của Ủy ban Cải cách quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ hình phạt nói trên. Theo đó, các quan chức tham nhũng với số tiền trên 1 tỷ Baht (khoảng 28 triệu USD) sẽ đối mặt với án tử hình. Các quan chức tham nhũng số tiền ít hơn 1 tỷ Baht sẽ đối mặt hình phạt đến 5 năm tù giam. Tuy nhiên, đề xuất này sẽ phải qua nội các Chính phủ, Quốc hội, rồi đến Ủy ban Hiến pháp để tranh luận và thông qua, sau đó mới thi hành.
 
    Báo Tuổi trẻ (12-01) dẫn nguồn tin của Hãng BBC cho biết, Tòa liên bang tại New York, Mỹ cáo buộc ông Ban Ki Sang - em trai cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon và cũng là giám đốc điều hành công ty xây dựng Keangnam cùng con trai Joo Hyun Bahn - làm nghề môi giới nhà đất tại Manhattan - tội hối lộ một "quan chức cấp cao" của một quốc gia Trung Đông là Qatar. Các công tố viên Mỹ cho biết hai cha con ông Ban Ki Sang đã hối lộ nhiều triệu USD và dùng ảnh hưởng của gia đình tại Hàn Quốc để thuyết phục vị quan chức từ Trung Đông dùng quỹ đầu tư của nước này mua lại khu phức hợp. Em và cháu ông Ban Ki Moon bị xử án tại Mỹ vì ông Joo Hyun Bahn sinh sống tại Mỹ. Phiên tòa này cảnh báo những ai muốn đưa hối lộ tới New York sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của luật pháp Mỹ.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017 và công bố Quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp. 
    - Bắt, tạm giam đối với nguyên Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên án đối 6 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 102 tỷ đồng.
    - Khởi tố bị can đối với cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.