Điểm báo tuần số 194 từ ngày 02-01 đến ngày 07-01 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/01/2017, 16:49 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-01) đưa tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ sáu. Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp lực lượng, tích cực tổ chức nhiều cuộc vận động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài được chú trọng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức rộng khắp, thiết thực, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong mỗi cộng đồng dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các chương trình giám sát triển khai khá đồng đều, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động phản biện xã hội thực hiện ngày một thực chất, góp phần hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2017 và những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Văn hóa, Biên phòng, Tiền phong, Xây dựng, Công Thương, Gia đình Việt Nam, Lao động Thủ đô, Dân trí (05-01) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Nghị quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; rà soát lại toàn bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch tất cả các khâu trong quy trình bổ nhiệm để chọn được người tài. Nghị quyết cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị mình được phân công phụ trách; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương triệt để tiết kiệm ngân sách Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách Nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, mua sắm ô tô và trang bị thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm.
 
Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”
Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới, Đài THVN, TTXVN (06-01) đưa tin, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống". Các ý kiến tại tọa đàm khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần quan trọng cảnh báo, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống trong cán bộ đảng viên. Phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần làm cho đông đảo nhân dân và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình trạng suy thoái và quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, nhất là trong tình hình hiện nay. Báo chí phải cùng tham gia phát hiện, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh của báo chí về những nội dung liên quan đến suy thoái. Ba tháng một lần, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Nhà báo Việt Nam tổng hợp những thông tin nhân dân và báo chí phản ánh để chuyển đến các cơ quan chức năng những thông tin cần thiết. 
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Biên phòng, An ninh Thủ đô (06-01) đưa tin, Hội nghị giao ban giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị định số 72/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2016, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư số 07 của hai Bộ; hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, tạo thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 08 nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa lực lượng Quân đội, Công an năm 2017. Trong đó, phối hợp nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2017. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở…
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Thanh niên (04-01) dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông Cường đã có hành vi đem bán, cho và mang về làm nhà hơn 47,3 m3 gỗ tang vật của 05 vụ khai thác gỗ trái phép, gây thiệt hại hơn 252 triệu đồng.
 
    Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Thanh niên, VietnamNet, Đài TNVN (05-01) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an tỉnh vừa tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra vụ ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa có dấu hiệu tham ô 6,3 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến 2015, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thực hiện 24 công trình chống hạn, 49 công trình sửa chữa thường xuyên với kinh phí khoảng 8,5 tỉ đồng. Ông Đỗ Hồng Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để bỏ túi 6,3 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Hải nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh 6,3 tỷ đồng liên quan đến những sai phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài chính chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh điều tra theo quy định của pháp luật. 
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (05-01) đưa tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Các loại hình báo chí được tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo phát thanh và truyền hình. Tác phẩm báo chí dự Giải bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí. Yêu cầu tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (06-01) đưa tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bùi Quang Thắm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phùng Hưng và khởi tố 6 bị can khác về hành vi tham ô tài sản, liên quan đến tiền hỗ trợ thủy lợi nội đồng ở thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hợp tác xã Phùng Hưng hàng năm vẫn đứng ra nhận tiền hỗ trợ thủy lợi nội đồng của Nhà nước, tuy nhiên, số tiền này đã không được công khai cho người dân trong khi vẫn thu tiền của dân. Vụ việc đã bị chính người dân phát hiện. Cơ quan công an cho biết, hiện chưa có con số chính xác về số tiền tham ô trong vụ việc này.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Lao động, Thanh tra, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN (03-01) đưa tin, Chính trường Israel đang chấn động với cáo buộc, Thủ tướng Israel Bejamin Netanyahu tham nhũng, rửa tiền và nhận hối lộ. Ông Netanyahu bị nghi ngờ đã nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD và nhiều quà biếu giá trị từ các doanh nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông cũng bị chỉ trích vì đã sử dụng số tiền công lên đến hàng trăm ngàn USD cho những chi tiêu gia đình, trong đó có chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày cùng với vợ hồi năm ngoái. Cảnh sát nước này đã yêu cầu ông Netanyahu giải trình về những cáo buộc trên. Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định mình hoàn toàn trong sạch và đây chỉ là kế hoạch hạ thấp hình ảnh của ông. 
 
    Báo Lao động (06-01) cho biết, Tổng Thư ký Bộ Phát triển khu vực và nông thôn Malaysia, ông Mohd Arif Ab Rahman cùng 2 con trai bị tạm giam 07 ngày trong một vụ liên quan đến lạm dụng quyền lực, tham nhũng và rửa tiền. Trước đó, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) xác định ông Mohd Arif là nghi phạm chính trong một vụ án tham nhũng. Sau khi khám nhà ông Mohd Arif đã thu được số tiền, vàng trị giá 3 triệu Ringgit (khoảng 1 triệu USD). Cơ quan MACC tiếp tục xem xét 38 tài khoản trong nhiều ngân hàng và một số khu đất có liên quan đến vụ việc.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”;
    - Hội nghị giao ban giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị định số 72/2010/NĐ-CP của Chính phủ;
    - Phát động Giải báo chí  toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;
    - Truy tố ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi;
    - Điều tra sai phạm tại Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.