Điểm báo tuần số 193 từ ngày 26-12 đến ngày 31-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 03/01/2017, 15:27 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-12) đồng loạt đưa tin về Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Trong năm 2016, lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường… Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình". Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Hà Nội mới, Công an nhân dân, Dân trí, Vnexpress, Đài TNVN, TTXVN (27-12) đưa tin, tại Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc; một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác toàn khóa và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Hội đồng. Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục phát huy kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng các nhiệm kỳ trước đây; bám sát nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng; đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận, cho ý kiến, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
 
    Báo Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Người lao động, Tiền phong, Công an nhân dân, Tuổi trẻ, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Đài THVN, TTXVN (27-12) cho biết, tại Kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã xem xét, kết luận các nội dung sau: 1) Thông qua Kế hoạch của UBKT Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Cho ý kiến vào dự thảo một số văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 2) Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 3) Kết luận giải quyết tố cáo đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 4) Xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Lê Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước. 5) Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận, Ban Thường vụ Quân ủy và UBKT Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đối với UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên và Bình Dương. 6) Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bạc Liêu. Qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các tập thể, cá nhân có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. 7) Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với năm trường hợp; tham gia ý kiến về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với hai trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Công an nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (29-12) phản ánh các nội dung Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 2016, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là quản lý, chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực công tác; hoạt động, nghiệp vụ của ngành có chuyển biến tích cực. Trách nhiệm công tố được tăng cường, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật. Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt các quy định của pháp luật ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình điều tra. Tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên; các trường hợp oan, sai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử giảm 47,8% so với năm 2015. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, ngành kiểm sát: tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm xảy ra.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (30-12) cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017. Hội nghị nghe báo cáo, tập trung thảo luận về 7 nội dung, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương…
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân,  Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Tiền phong, VietnamNet (27-12) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” để điều tra đối với bà Trương Thị Hoa, Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Kar bị người dân tố nhận tiền chạy án. Trước đó, tháng 6-2016, ông Nông Văn Thụt gây tai nạn giao thông làm chết một phụ nữ và đã lo chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 110 triệu đồng, và được gia đình nạn nhân bãi nại. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10-2016, ông Thụt nhận được quyết định của Tòa án nhân dân do Thẩm phán Trương Thị Hoa ký thông báo đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nhận được quyết định, ông Thụt cũng liên tục nhận được điện thoại của bà Hoa gợi ý chạy án để được hưởng án treo, nếu không sẽ phải chịu mức án từ 5-15 năm tù giam. Gia đình ông Thụt đã đưa cho bà Hoa 80 triệu đồng và đã tố cáo hành vi sai trái của bà. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền. 
 
    Báo Lao động, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, (28-12) đưa tin Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án gây thất thoát 2500 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bích Lương, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Lương được xác định là chủ mưu trong vụ án này nên Hội đồng xét xử tuyên bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Agribank (hơn 1.600 tỷ đồng). Chử Thị Kim Hiền, cựu Phó Giám đốc lĩnh án 30 năm tù; đồng thời bồi thường số tiền hơn 400 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 22 năm tù.
 
    Báo Thanh niên (28-12) dẫn nguồn từ Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ cho biết Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, tiếp tục truy tố ông Trần Trung Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp Thể dục thể thao TP.Cần Thơ; bà Lê Ngọc Linh, phụ trách kế toán và ông Huỳnh Hữu Hậu nhân viên điện nước về tội "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, Trần Trung Dũng đã chỉ đạo cho Nguyễn Lang Thùy, thủ quỹ và Huỳnh Hữu Hậu mua hóa đơn, lập khống chứng từ kế toán để rút và chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn gây thất thoát hơn 1,8 tỷ đồng. Bà Lê Ngọc Linh cũng thiếu trách nhiệm trong công tác tài chính đã gây thất thoát tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Riêng trường hợp Nguyễn Lang Thùy, do bị bệnh tâm thần nên trong quá trình điều tra đã bị bắt buộc đưa đi trị bệnh, sẽ xử lý sau.
 
Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Điện tử Đảng CSVN, Lao động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Thanh tra, Công lý, Hà Nội mới, Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Người Lao động, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (29-12) đồng loạt đưa tin về Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2016, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và xử lý các vụ việc nổi cộm có những chuyển biến rõ rệt; nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Năm 2016, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm 08 vụ/121 bị cáo; xét xử phúc thẩm 06 vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm 03 vụ/10 bị cáo; xét xử phúc thẩm 02 vụ/03 bị cáo. Ban Chỉ đạo đã thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính kiểm tra chuyên đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Chỉ đạo đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; các quy định về kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để PCTN... Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Ban Chỉ đạo thống nhất 07 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, với 12 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm, trước hết là vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn II của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo v.v… và các vụ án liên quan đến Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm toán, xử lý các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài, không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu tội phạm.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Thanh niên, Giáo dục và Thời đại, Người lao động, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN (30-12) cho biết, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (30-12) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ xử phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thái Hòa, nguyên Trưởng Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng huyện Vĩnh Thạnh và 12 tháng tù đối với Cao Văn Nam, nguyên Kế toán của Ban về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường ô tô vào xã Thạnh An, Nguyễn Thái Hòa đã chỉ đạo Cao Văn Nam khấu trừ trực tiếp tiền thuế của 102 hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 99 triệu đồng không nộp vào ngân sách. 
 
    Báo Công an nhân dân, Tiền phong, Công lý, An ninh Thủ đô, TTXVN (30-12) cho biết, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam mức án 3 năm tù treo; Đỗ Thị Bích Thủy, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Biển Đông mức án 3 năm tù cho hưởng án treo; Ngô Văn Nhuận, cựu Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực 7 mức án 3 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Thủy, cựu thủ quỹ Công ty Biển Đông mức án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Lợi dụng việc thực hiện dự án mua tàu biển, Bùi Quốc Anh và Đỗ Thị Bích Thủy đã hợp thức hóa 750 triệu đồng tiền “lại quả” bằng việc ký hợp đồng giả tạo với nhà thầu phụ trong việc lập báo cáo tiền khả thi đối với dự án mua tàu biển Energy. Trong quá trình thực hiện việc mua sắm các tàu biển nêu trên, Bùi Quốc Anh còn chỉ đạo Đỗ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Lệ Thủy chi tiền “ngoại giao” cho nhiều người. Với các hành vi đó, Bùi Quốc Anh cùng các bị cáo liên quan đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Tiền phong (27-12) cho biết, Bộ Quốc phòng Anh chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật 44 cáo buộc về tham nhũng, hối lộ hàng chục tỷ bảng Anh trong đấu thầu, mua bán vũ khí, trong đó có 4 cáo buộc liên quan hối lộ các quan chức nước ngoài. Trong năm 2015, gần 24 tỷ bảng Anh đã được chuyển cho các công ty Anh và công ty nước ngoài. Ông Mark Lancaster, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, Bộ Quốc phòng nghiêm túc xem xét những cáo buộc về gian lận, trộm cắp, tham nhũng và hối lộ, nỗ lực phát hiện và ngăn chặn những hành vi gian dối đã nêu.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (29-12) đưa tin, bà Cristina Fernandez de Kirchner, cựu Tổng thống Argentina vừa bị truy tố vì cáo buộc tham nhũng. Ngoài cựu Tổng thống, còn 02 cựu trợ lý của bà là cựu Bộ trưởng Kế hoạch Julio de Vido và cựu Bộ trưởng các công trình công Jose Lopez và doanh nhân Lazaro Baez. Công ty của ông Baez bị cáo buộc đã nhận được hơn 50 hợp đồng trong hai nhiệm kỳ bà Fernandez làm Tổng thống. Bà Fernandez bị cáo buộc đã thông đồng với các bị cáo khác “cố tình chiếm giữ ngân quỹ chủ yếu dành cho những công trình đường bộ công cộng” trong giai đoạn từ tháng 5-2003 đến tháng 12-2015; tài sản bị phong tỏa của bà Fernandez trị giá 633 triệu USD. Bà Cristina Fernandez de Kirchner đã bác bỏ các cáo buộc trên.   
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
    - Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
    - Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72;
    - Khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” để điều tra đối với Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.