Quảng Trị: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 05/11/2019, 18:03 [GMT+7]
    9 tháng  năm 2019, các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; xây dựng chương trình công tác cải cách tư pháp của ngành từ nay đến năm 2020 theo chương trình công tác cải cách số 22-CTr/BCĐCCTP ngày 10/7/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến một số nội dung về áp dụng pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu đảm bảo về chất lượng và thời gian theo quy định; tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp và pháp luật về thi hành án dân sự.
 
Một Phiên Tòa theo tinh thần cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
Một Phiên Tòa theo tinh thần cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
    Viện kiểm sát hai cấp luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện đúng chức năng pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo hiệu quả sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức 02 cuộc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành thanh tra 02 cuộc và kiểm tra 04 cuộc tại các đơn vị cấp huyện, cấp phòng. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành; tăng cường tổ chức các cuộc họp, giao ban hai cấp qua hệ thống hội nghị trực tuyến; đăng tải, khai thác các văn bản liên quan đến công tác trên trang thông tin điện tử của ngành…
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã công bố 289 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và giám sát của nhân dân vào hoạt động của tòa án; lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, chánh án tòa án nhân dân hai cấp và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân hai cấp.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành lập Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; tăng cường biện pháp kiểm tra đối với hoạt động tác nghiệp của chấp hành viên; tập trung chỉ đạo những địa bàn có nhiều việc thi hành án hoặc kết quả thi hành án đạt thấp; thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử thi hành án dân sự để giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án. Đến nay, toàn tỉnh có 46 chấp hành viên (13 chấp hành viên Trung cấp, 33 chấp hành viên sơ cấp; 08 thẩm tra viên và 19 thư ký thi hành án). Thực hiện luân chuyển 01 vị trí chi cục trưởng, 01 vị trí trưởng phòng và 01 vị trí phó trưởng phòng; bổ nhiệm mới 01 chi cục trưởng, 01 phó chánh văn phòng và 02 phó Chi cục trưởng.
                                                                                                  Lê Hiếu
.