Kon Tum: Triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra

Chủ Nhật, 05/04/2020, 18:35 [GMT+7]
    Trong tháng 3/2020, toàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 07 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm trên 4,1 tỷ đồng. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 952 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác trên 3,1 tỷ đồng, như: Hoạch toán kế toán trên 2,8 tỷ đồng; hoàn thiện chứng từ kế toán trên 18,5 triệu đồng; chi trả tiền trực bão lụt năm 2019 còn lại cho cán bộ tham gia trực, làm thêm giờ trên 10,4 triệu đồng; thanh toán giá trị còn lại cho nhà thầu thi công trên 167,4 triệu đồng; bàn giao toàn bộ vốn cấp cho các cửa hàng thương mại cho UBND huyện Đắk Glei quản lý gần 154 triệu đồng; kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Kon Tum
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Kon Tum
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 126 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó: Đơn khiếu nại 16 đơn, đơn tố cáo 10 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 100 đơn; có 52/126 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh. Số đơn thư này đã được lưu đơn, ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết. 
 
    Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 74/126 đơn, gồm:10 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo và 59 đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 03 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, phản ánh.
                                                                                          Thùy Linh
.