Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam

Thứ Năm, 26/12/2019, 21:41 [GMT+7]
    Ngày 26/12/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam để kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN. 
 
    Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Quốc phòng. 
   
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan.
 
    Theo báo cáo, 9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Các cơ quan chức năng của Tỉnh đã quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được kết quả tích cực, nhất là: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng (đã tổ chức 130 cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch đối với 107 cơ quan, đơn vị); chú trọng ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (đã ban hành mới 14 văn bản và tổ chức 98 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn); thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (số cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 99,9%). 
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng: Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã xử lý kỷ luật 02 đảng viên liên quan đến tham nhũng; qua tiến hành 120 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 62,8 tỷ đồng và 64.695 m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 9 vụ/19 bị can về tội danh tham nhũng, kinh tế; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 05 vụ/09 bị can. Viện kiểm sát đã truy tố 06 vụ/10 bị can. Tòa án đã xét xử sơ thẩm 04 vụ/05 bị cáo, phúc thẩm 03 vụ/03 bị cáo.
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng; trong phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”; tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN…
 
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp với Đoàn công tác, chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc và những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam trong công tác PCTN.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; (2) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN; (3) Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; (5) Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng; (6) Chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN.
 
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị
    Về những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc đồng chí Trưởng Đoàn công tác khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, báo cáo Ban Chỉ đạo và chuyển các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.
Tạ Anh Hưng
.