Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Thứ Bảy, 28/12/2019, 07:08 [GMT+7]
    Ngày 27/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019. 
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019 cho thấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; ban hành Kết hoạch thực hiện chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”…
 
    Tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo 02 cuộc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 16 tập thể, 21 cá nhân; xử lý kỷ luật đảng đối với 03 cá nhân, kỷ luật hành chính 06 cá nhân.
 
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đã thực hiện 157 cuộc kiểm tra về chế độ định mức, tiêu chuẩn; qua kiểm tra, phát hiện 24 đơn vị vi phạm, thu hồi cho ngân sách 164,8 triệu đồng, xuất toán trên 900 triệu đồng; tiến hành kiểm tra quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ; phát hiện, xử lý 05 tập thể và 11 cá nhân vi phạm.
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
    Từ những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường văn hóa công vụ, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, từ đó hạn chế những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Qua công tác giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng, đã phát hiện, xử lý kỷ luật về đảng, chính quyền 04 vụ, việc; trong đó, đã khởi tố, điều tra vụ việc sai phạm xảy ra tại Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hạ Lang. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng tỉnh Cao Bằng đã khởi tố mới 03 vụ án tham nhũng; kết thúc điều tra 02 vụ; ban hành cáo trạng 01 vụ; đã đưa ra xét xử sơ thẩm 03 vụ/03 bị cáo. Năm 2018 và 9 tháng năm 2019, tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng được gần 1,2 tỷ đồng/5,1 tỷ đồng.
 
    Chỉ đạo xử lý nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; đã xử lý về đảng 02 trường hợp người đứng đầu liên quan đến tham nhũng; xử lý về đảng và chính quyền 05 trường hợp, gồm cả Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến nhận quà tặng xảy ra tại Công an tỉnh Cao Bằng.
 
    Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác phát hiện tham nhũng thông qua tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để phát hiện các hành vi tham nhũng hiệu quả chưa cao; việc cụ thể hóa một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành chương trình hành động chưa thực sự phù hợp với địa phương.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã làm rõ thêm những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng mà tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019. Ban Thường vụ đã xây dựng ban hành nhiều văn bản, xây dựng các đề án công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, thành lập trung tâm hành chính công của tỉnh; triển khai nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm nêu gương người đứng đầu các đơn vị, địa phương; dần loại bỏ cơ chế xin - cho, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công, trong quy hoạch, sử dụng đất, các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản; công khai các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập các huyện, xã theo chủ trương của Trung ương, không để xảy ra biến động ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao những giải pháp tích cực trong phòng ngừa tham nhũng của Tỉnh ủy Cao Bằng thời gian qua. Cao Bằng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
 
    Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục tập trung thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đưa ra các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10/CT/TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục rà soát, xây dựng những cơ chế, chính sách về phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của tỉnh để kiểm soát được tình hình và từng bước đẩy lùi có hiệu quả tình trạng tham nhũng.
Cù Tất Dũng
.