Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Thứ Sáu, 15/11/2019, 15:40 [GMT+7]
    Ngày 14/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, nổi bật là công tác quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện bài bản, trở thành công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; việc phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Trung ương.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Hậu Giang, đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng.
 
    Đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy những kinh nghiệm tốt, khắc phục hạn chế, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó tăng cường sự thống nhất của cán bộ, đảng viên, rút ra chủ trương, quan điểm mới của Đảng để quán triệt. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải xác định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, làm người dân thấy rõ việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm sự phát triển mà ngược lại còn làm trong sạch bộ máy, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng...
                                                                                                P.V
.