Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cao Bằng

Thứ Bảy, 09/11/2019, 23:10 [GMT+7]
    Ngày 8-11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác cùng Tổ giúp việc làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và một số cơ quan, đơn vị của Tỉnh ủy. 
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, công tác PCTN được Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tạo nên những chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
    Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong các các lĩnh vực: Mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính và ngân sách Nhà nước; việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân…; triển khai 118 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 44 văn bản; sửa đổi, bổ sung 75 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện 14 cuộc kiểm tra về định mức, tiêu chuẩn. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc theo quy định (năm 2017 và 2018, 100% cán bộ thuộc diện phải kê khai thu nhập đã kê khai theo đúng quy định). Trong kỳ, chuyển đổi được 1.035 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Các lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ; mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công… được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt…. 
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác đề nghị tỉnh bổ sung nhận định, đánh giá về tình hình, thực trạng tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua (có hay không? nằm ở những lĩnh vực nào, khâu nào?) nhất là tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCTN. Tập trung vào các giải pháp PCTN, cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính; tập trung lãnh, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng, như: Công an, Thanh tra, Kiểm tra…. Từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tự phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.
                                                                                               Thu Huyền
.