Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham mưu triển khai 03 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 05/11/2019, 18:16 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng; công văn chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; công văn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt"; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy…
 
Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng
Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 05 vụ việc có dấu hiệu sai phạm tham nhũng, kinh tế được phát hiện qua kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại các huyện, thành phố và qua tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, tin báo tố giác tội phạm; phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh rà soát kết quả xử lý 06 vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xem xét đưa các vụ việc ra khỏi diện giao Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn 53 trường hợp đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 713 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đã xử lý 713/713 đơn; trong đó, chuyển 309 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn 25 đơn, lưu 369 đơn, đề nghị thường trực tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 10 đơn.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 03 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt và Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 01 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương và một số đảng viên là cán bộ chủ chốt của huyện ủy Đơn Dương và Đảng ủy Công an tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà; giám sát đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt.
                                                                                      Nguyễn Hiên
.