Thanh tra Chính phủ: Tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra

Thứ Bảy, 06/07/2019, 07:13 [GMT+7]
    Trong tháng 6-2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 02 kết luận thanh tra: (1) Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định; (2) Thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 69,5 tỷ đồng; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 69,5 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính 06 tổ chức.
 
Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Bộ Y tế
Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Bộ Y tế
    Ban hành 03 Thông báo kết luận thanh tra về: (1) Quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam; việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần nhựa Y tế, Tổng Công ty Cổ phần Y tế; việc sáp nhập Công ty Cổ phần nhựa Y tế vào Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam; (2) Chính phủ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; (3) Thanh tra toàn diện dự án Thảo Cầm viên mới tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
    Triển khai mới 01 cuộc thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại tỉnh Hưng Yên; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình; thời kỳ thanh tra từ năm 2011- 2018.
 
    Tiếp tục thực hiện, hoàn thiện kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai từ trước, trong đó có một số cuộc thanh tra được dư luận xã hội quan tâm.
    
    Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 thanh tra Chính phủ; xây dựng đề cương hướng dẫn 02 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng.
 
    Giám sát hoạt động 02 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; quyết định kiểm tra 01 việc thực hiện kết luận thanh tra; báo cáo kết quả kiểm tra 02 việc thực hiện kết luận thanh tra.
                                                                                  Mạnh Hùng
.