Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chủ Nhật, 07/07/2019, 11:19 [GMT+7]

Chiều 05-7-2019, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác; các đồng chí thành viên Đoàn công tác thuộc Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Thanh tra Chính phủ.

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự đảng và đại diện lãnh đạo các cục, tổng cục và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thức sâu sắc về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác PCTN, đặc biệt là công tác minh bạch tài sản, thu nhập, tuyên truyền pháp luật về PCTN, tập trung chỉ đạo, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định. 

Công tác kiểm tra Đảng được tăng cường thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, với hình thức kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chuyên đề, thông qua công tác kiểm tra nhằm mục đích nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác đảng, củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các cơ sở đảng. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, vì vậy đã phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các tồn tại, thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, giảm trừ quyết toán và thu hồi về ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng; nâng cao nhận thức của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai các quy định của pháp luật về PCTN. Năm 2018, Thanh tra Bộ tổ chức triển khai 10 cuộc thanh tra (quản lý thu, chi tài chính 09 cuộc, quản lý dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị 01 cuộc); 06 cuộc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; 06 tháng đầu năm 2019 triển khai 05 cuộc thanh tra về công tác quản lý thu, chi tài chính và 03 cuộc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên, hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện cơ chế quản lý tài chính, xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; tăng cường tính minh bạch trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, công khai kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, các hoạt động phê duyệt đẩu thầu, kiểm tra, phê duyệt quyết toán... 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác đã đề nghị làm rõ một số nội dung, như: Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ban Cán sự đảng, tổ chức Đảng trong PCTN; nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân...

DDồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thời gian qua. Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về PCTN tại các địa phương và bộ, ngành Trung ương được phân công theo dõi. Đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của thành viên Ban Chỉ đạo. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra, giúp địa phương, bộ, ngành thuộc diện kiểm tra, đôn đốc kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục. Các Đoàn công tác cũng kịp thời kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo giải quyết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc tại địa phương, bộ ngành nói riêng, cũng như những giải pháp mang tính tổng thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng nói chung. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo đúng đề cương theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đặng Phước

 

 

.