Đà Nẵng: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:40 [GMT+7]
    UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn 4500/UBND-TTTP về triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, cương quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.
 
    Theo đó, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
 
Trung tâm hành chính Đà Nẵng
Trung tâm hành chính Đà Nẵng
    Bên cạnh đó, đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi.
 
    UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.
 
    Trong báo cáo của UBND TP Đà Nẵng trình HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 11, Khóa IX đang diễn ra, UBND thành phố cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, 6 tháng đầu năm 2019 chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.
 
    Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
P.V
.