Vĩnh Phúc rà soát, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng

Thứ Tư, 26/06/2019, 15:10 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 2650-CV/TU về việc rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
 
    Theo đó, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các công việc còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan, niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.
 
    Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu người đứng đầu các cấp, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu phải tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình; chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan...
 
    Người đứng đầu các cấp, thủ trưởng từng cơ quan thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá kịp thời, chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, gây nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đặc biệt là trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng (thanh tra, kiểm tra, công an, viện kiểm sát, tòa án…). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay.
 
    Cùng với đó, ngành chức năng phải tăng cường giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng.
 
    Công văn của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đề cập vụ việc một số cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền, nhận hối lộ ở tỉnh Vĩnh Phúc khiến dư luận hết sức bức xúc; yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, kết luận rõ về vụ việc nhận hối lộ của cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình làm việc tại huyện Vĩnh Tường để đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan, toàn diện, đúng pháp luật.
P.V
.