Thanh tra Chính phủ: Phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Hai, 17/06/2019, 15:06 [GMT+7]
    Ngày 14-6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và giới thiệu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh khẳng định việc nắm vững Luật PCTN và các văn bản mới là rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TTCP. Vì vậy, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nghiêm túc lắng nghe tiếp thu nội dung rất cơ bản trong Luật và các văn bản mới được phổ biến tại hội nghị.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đinh Văn Minh đã điểm lại một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật PCTN năm 2018. Đại diện Vụ Pháp chế phổ biến Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo 2018. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hoàng Thái Dương giới thiệu về Chỉ thị số 769 ngày 17-5-2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành Thanh tra.
 
    Ngoài những văn bản nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng được nghiên cứu một số tài liệu liên quan tới Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện có liên quan.
Thùy Linh
.