Nghệ An: Thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Thứ Năm, 06/06/2019, 12:34 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2905-QĐ/TU ngày 21-5-2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.
 
    Qua kiểm tra, rà soát nhằm đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo quy định của pháp luật; những giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế qua hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước. Đồng thời qua đó, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán nhà nước.
 
    Ngoài ra, đợt kiểm tra này cũng nhằm xem xét để kiến nghị chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Thủy
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.